Omitting If

Conditioanal Sentences : Omitting If

İngilizce şart cümlelerinde, if kullanmadan, auxilary verbsler(Yardımcı fiiller) yardımıyla, if’li cümle ile aynı anlamda devrik cümleler oluşturabiliriz. Günlük kullanımlarda tercih edilmezler fakat resmi yazılarda kendilerine yer bulabilirler. Bu konu, inversion in conditional senteces (şart cümlelerinde devrik yapı) ya da omitting if in conditional sentences (if’in ihmal edildiği şart cümleleri) olarak adlandırılır.

1- Type 1 : Type 1 şart cümlelerinde devrik yapı elde etmek için if yerine should kullanılır.

a) Should + Subject + Verb1 : Bu yapıda if’li koşul cümlemizde if yerine should getirilir.

If I should get a job, I have to leave this neighborhood. Eğer bir işim olursa, bu mahalleyi terk etmek zorundayım.

Should I get a job, I have to leave this neighborhood. Eğer bir işim olursa, bu mahalleyi terk etmek zorundayım.

b) If yerine should kullanabilmemiz için if’li cümle içinde should kullanılması şart değildir. Koşul cümlesinin type 1 present formunda olması yeterlidir.

If people make inquiries, I can help it. Eğer insanlar soruşturma yaparsa yardım edebilirim.

Should people make inquiries, I can help it. Eğer insanlar soruşturma yaparsa yardım edebilirim.

c) If yerine should kullandığımızda koşul cümlesinin fiili yalın hale getirilir.

If he comes here, we will watch the movie together. Eğer buraya gelirse filmi birlikte izleyeceğiz.

Should he come here, we will watch the movie together. Eğer buraya gelirse filmi birlikte izleyeceğiz.

d) Olumsuz cümlelerde if yerine should kullanarak devrik yapı elde etmek istersek, özneden sonra not olumsuzluk eki getirilir.

If people don’t make inquiries, I can’t help it. Eğer insanlar soruşturma yapmazsa yardım edemem.

Should people not make inquiries, I can’t help it. Eğer insanlar soruşturma yapmazsa yardım edemem.

e) Devrik yapılı koşul cümlesi ana cümleden önce gelebileceği gibi sonra da gelebilir.

I shall have no time to eat or sleep if I try to satisfy these dear unreasonable children. Eğer bu laf anlamaz tatlı çocukları memnun etmeye çalışırsam, yemek yiyecek ya da uyuyacak vaktim olmaz.

I shall have no time to eat or sleep should I try to satisfy these dear unreasonable children. Eğer bu laf anlamaz tatlı çocukları memnun etmeye çalışırsam, yemek yiyecek ya da uyuyacak vaktim olmaz.

2- Type 2 : Type 2 yapısını devrik yapmak için if yerine were yazılır. Burada dikkat etmemiz gereken husus koşul cümlemizin to be cümlesi mi, fiil cümlesi mi olduğudur.

a) To be cümleleri için : Were + Subject : Type 2 koşul cümleleri to be cümlesi ise, were yer değiştirerek if’in olduğu yere gelir ve if cümleden kalkar.

If they were late, I could never see them again. Eğer geç kalmış olsalardı, bir daha onları asla göremezdim.

Were they late, I could never see them again. Eğer geç kalmış olsalardı, bir daha onları asla göremezdim.

b) Fiil cümleleri için : Were + Subject + to + Verb : Type 2 koşul cümleleri fiil cümlesi ise, were if yerine kullanılır ve if cümleden kalkar. Ayrıca cümlenin devamında özneden sonra gelen fiil yalın halde ve to önekiyle kullanılır.

If you gave her a pencil, she would write something. Eğer ona bir kalem verseydin, birşeyler yazacaktı.

Were you to give her a pencil, she would write something. Eğer ona bir kalem verseydin, birşeyler yazacaktı.

c) Olumsuz cümlelerde koşul cümlemiz ister to be ister fiil cümlesi olsun özneden sonra not olumsuzluk eki getirilir.

If I weren’t so busy, I would come with you. Çok meşgul olmasaydım, seninle gelecektim.

Were I not so busy, I would come with you. Çok meşgul olmasaydım, seninle gelecektim.

If you didn’t come back to me, I couldn’t live. Eğer bana geri dönmeseydin, yaşayamazdım.

Were you not to come back to me, I couldn’t live. Eğer bana geri dönmeseydin, yaşayamazdım.

d) Devrik yapılı koşul cümlesi ana cümleden önce gelebileceği gibi sonra da gelebilir.

She might be working on it if he heard that happened. Bunun olduğunu duysaydı, üzerinde çalışıyor olabilirdi.

She might be working on it were he to hear that happened. Bunun olduğunu duysaydı, üzerinde çalışıyor olabilirdi.

3- Type 3 : Type 3 şart cümlelerinde devrik yapı elde etmek için if yerine had kullanılır.

a) Had + Subject + Verb3 : Type 3 if’li koşul cümlesinde devrik yapı elde etmek için had if yerine getirilir ardından özne ve son olarak fiilimiz V3 halinde kullanılır.

If you had let me sleep on, I have been grateful to you all my life. Eğer bana yarına kadar Müsaade etmiş olsaydın, hayatım boyunca sana minnettar olurdum.

Had you let me sleep on, I have been grateful to you all my life. Eğer bana yarına kadar Müsaade etmiş olsaydın, hayatım boyunca sana minnettar olurdum.

b) Type 3 koşul cümlelerinin past perfect veya past perfect continuous tense formunda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle if yerine kullandığımız had koşul cümlesi içinde zaten bulunur. Had if’in yerine koşul cümlesinin başına getirilir.

If I had been wearing a hat like yours on my head, you would not have known me. Eğer kafama senin ki gibi bir şapka taksaydım beni tanıyamazdın.

Had I been wearing a hat like yours on my head, you would not have known me. Eğer kafama senin ki gibi bir şapka taksaydım beni tanıyamazdın.

c) If yerine had kullandığımızda koşul cümlesinin fiili V3 halinde kalmaya devam eder.

If I had seen another picture beside this, I couldn’t have forgiven your mistake. Bunun yanında başka bir resim görseydim bu hatanızı affedemezdim.

Had I seen another picture beside this, I couldn’t have forgiven your mistake. Bunun yanında başka bir resim görseydim bu hatanızı affedemezdim.

d) Olumsuz cümlelerde if yerine had kullanarak devrik yapı elde etmek istersek, özneden sonra not olumsuzluk eki getirilir.

If I hadn’t passed the class, I could have had to leave the school. Eğer sınıfı geçmemiş olsaydım, okulu terk etmek zorunda kalabilirdim.

Had I not passed the class, I could have had to leave the school. Eğer sınıfı geçmemiş olsaydım, okulu terk etmek zorunda kalabilirdim.

e) Devrik yapılı koşul cümlesi ana cümleden önce gelebileceği gibi sonra da gelebilir.

I would have been able to speak English If I had been to England last year. Geçen sene İngiltere’ye gitmiş olsaydım, İngilizce konuşabiliyor olurdum.

I would have been able to speak English had I been to England last year. Geçen sene İngiltere’ye gitmiş olsaydım, İngilizce konuşabiliyor olurdum.

%d blogcu bunu beğendi: