Particible (-ing -ed -having V3) Clauses

İngilizcede clause olarak adlandırılan yapılar cümlenin bir parçasıdır. Clause yapılar bir nevi cümle içindeki cümlecikler olarak tarif edilebilir. İngilizcede bazı clause yapılar -ing -ed -having V3 yapıları içerirler. -ing -ed -having V3 cümleye farklı anlamlar katarlar. Bu dersimizde -ing -ed -having V3 yapılarıyla oluşturulan clause yapıları ve cümleye kattıkları anlamları inceleyeceğiz.

Present Particible -ing clauses -Ving

1- –ing clause birinin veya birşeyin belirli bir zamanda ne yaptığını ifade etmek için kullanılır.

This evening, however, on coming out into the street, he became acutely aware of his fears.

Ancak bu akşam, sokağa çıktığında, korkularının tam olarak farkına vardı.

2- –ing clause belirli zaman aralığı için kullanıldığı gibi aynı zamanda bir eylem veya durumun her zaman geçerli olduğunu ifade etmek için kullanılabilir.

Plato among the Greeks was the first one designing a method of knowledge.

Yunanlılar arasında Platon, bir bilgi yöntemi tasarlayan ilk kişiydi.

3- –ing clause ana cümlenin önünde kullanılacaksa ana cümle ile arasına virgül getirilir.

We coming to years of discretion know that poetry is not truth.

Coming to years of discretion, we know that poetry is not truth.

Yılların takdirine bağlı olarak, şiirin gerçek olmadığını biliyoruz.

4- –ing clause aynı anda gerçekleşen iki veya daha fazla eylem varsa tense göre çekimlenen fiil hariç diğer fiiller için kullanılabilir.

The old woman stood facing him in silence and looking inquiringly at him.

Yaşlı kadın sessizce onunla yüzleşip, merakla ona bakarak durdu.

5- –ing clause aynı anda gerçekleşen eylemler olduğunda daha uzun süren eylem için kullanılır. Bu gibi durumları anlatmak için when, while ve before vs. zaman ifadeleriyle kullanıldığında when, while ve before vs. zaman ifadesinden sonra -ing clause kullanılabilir.

I lost my mind playing playstation.

Playstation oynarken aklımı kaybettim.

You did not observe a like exactness when speaking of the shepherd.

Çobandan bahsederken, benzer bir kesinlik gözlemlemediniz.

For every art remains pure and faultless while remaining true.

Çünkü her sanat, safkan kalırken sade ve kusursuz kalır.

Another time he woke up before daybreak lying on the ground under some bushes.

Başka bir zaman, çalıların altında yerde yatarken şafaktan önce uyandı.

6- -ing clause eğer iki kısa eylem kesintisiz olarak birbirini takip ediyorsa kullanılabilir.

They began quietly, slowly and mournfully singing the song.

Sessizce, yavaşça ve kederli bir şekilde şarkı söylemeye başladılar.

7- Bir şeye açıklama getirmek veya birinin bir eylemi neden yaptığını ifade etmek için -ing clause kullanılabilir. Bu gibi durumlarda -ing clause genellikle ana cümleden önce gelir.

Being attacked by gout, Madame Duparque was confined to her arm-chair.

Gut hastalığına tutulmuş olan Madame Duparque koltuğuna mahkum oldu.

Past Particible -ed clauses- V3

1- -ed clause birinin veya bir şeyin bir eylemden etkilendiğini veya bir şeyin bir eylemden kaynaklandığını ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle -ed clause pasif anlam içerir.

We were right in describing this virtue as a harmony diffused through the whole.

Bu erdemi, bütünüyle dağılımış bir armoni olarak tarif etmekte haklıydık.

2- ed clause fiillere -ed takısı getirmekteki amaç fiilerin V3 halleriyle kullanılmasıdır. Türkçede düzensiz fiiller olarak adlandırılan irregular verbs’ler -ed clauses’larda V3 halleriyle kullanılırlar.

Join another kind of argument found both in poetry and prose.

Hem şiir hem de nesir içinde bulunan başka türden bir tartışmaya katılın.

Perfect Particible -having+V3

1- Eğer iki eylemden birisi diğerinden önce gerçekleştiyse ilk eylem için having+V3 kullanılabilir. Veya after+Ving kullanılabilir.

Having read the large letters, we will now come back to the smalls.

After reading the large letters, we will now come back to the smalls.

Büyük yazınları okuduktan sonra şimdi küçüklere geri döneceğiz.

2- Eğer iki kısa eylem birbirini takip ediyorsa having+V3 yerine Ving tercih edilebilir.

Having cleared our ideas, let us return to the original instance of thirst.

Fikirlerimizi berraklaştırdıktan sonra, orijinal susuzluk örneğine dönelim.

Clearing our ideas, let us return to the original instance of thirst.

Fikirlerimizi berraklaştırarak, orijinal susuzluk örneğine dönelim.

3- –having+V3 clause ana cümlenin önünde kullanılabilir. Bu durumda ana cümle ile arasına virgül getirilir.

They having lost their ancient meaning were resolved into poetry and morality.

having lost their ancient meaning, they were resolved into poetry and morality.

Eski anlamlarını yitirmişler, şiir ve ahlak içinde çözülmüşlerdir.

Reduction Of Relative Clauses

Ayrı bir konu olarak işlediğimiz reduction of relative clauses (relative clause cümleleri kısaltma) present, past ve perfect particible yapılarla sağlanabilir.

Present Particible -ing clauses : Relative clause bir ifadeyi present particible ile kısaltırken relative pronoun’un özne, yüklemin active olması gerekir.

The following couplet from Dryden’s “Mac Flecnoe” exhibits a construction which requires explanation.

The following couplet from Dryden’s “Mac Flecnoe” exhibits a construction requiring explanation.

Dryden’ın “Mac Flecknoe” adlı aşağıdaki beyiti açıklama gerektiren bir yapı sergiliyor.

Past Particible -ed clauses : Relative clause bir ifadeyi past particible ile kısaltırken relative pronoun’un özne, yüklemin passive olması gerekir.

We now have to deal with people who have been freed and educated.

We now have to deal with people freed and educated.

Artık özgür ve eğitimli insanlarla uğraşmak zorundayız.

Perfect Particible –having+V3 : Present perfect, past perfect tense cümlelerde eylemin daha önceden yapıldığını belirtmemiz gerektiğinden cümle kısaltılırken relative pronoun yerine having + V3 kullanılır.

In the midst of this chamber were four stones, which had formerly served as an altar.

In the midst of this chamber were four stones, having formerly served as an altar.

Bu odanın ortasında, eskiden bir sunak görevi gören dört taş vardı.

There is/are/was/were

-ing ve -ed clause there is/are yapısıyla çok sık kullanılır.

My story will be accepted, for there is no one left to contradict me.

Hikayem kabul edilecek, çünkü benimle çelişecek kimse kalmadı.

There were judges sitting in the intermediate space.

Orta alanda oturan hakimler vardı.

%d blogcu bunu beğendi: