Passive Voice

Passice voice, Türkçede edilgen yapı anlamına gelmektedir. Gerek İngilizce gerek Türkçe cümlelerde yüklemde belirtilen eylemi yapan belli ise o cümleye etken yapılı cümle denir. Etken cümlelerde özne eylemi yapan kişinin kendisidir. Eylemi yapanın değil eylemden etkilenenin özne konumunda olduğu cümlelere edilgen yapılı cümleler denir.

Edilgen yapı, eylemi yapanın belli olmadığı veya önemli olmadığı durumlarda kullanılır.

Etken yapı : Ali pencereyi kırdı. Ali broke the window.

Kırma eylemini yapan Ali özne konumunda, eylemden etkilenen pencere nesne konumunda dolayısıyla etken yapılı bir cümle.

Edilgen yapı : Pencere kırıldı. The window was broken.

Kırılma eyleminden etkilenen pencere etken cümlede nesne konumundayken edilgen cümlede özne konumuna geçmiş ve aynı zamanda görüyoruz ki, edilgen cümlemizde eylemi yapan Ali’den bahsedilmemiş. Buradan anlıyoruz ki; sözü söyleyen kişi eylemin kimin tarafından yapılmış olmasından daha çok eylemin sonucuyla ilgileniyor.

Edilgen cümleyi nasıl elde ettik dilbilgisi açısından bakalım.

Ali broke the window. Ali pencereyi kırdı.

Etken cümlede ilk tespit etmemiz gereken husus cümlenin tensi ve nesnesidir. Etken cümlemiz Simple past tense bir cümle dolayısıyla past formda edilgen yapı elde etmemiz gerekiyor. Dersimizin devamında bütün tenseler için tablo vereceğiz.

Etken Simple past : S + V2 + O

Edilgen Simple past : S + was/were + V3 – Gördüğünüz gibi edilgen yapı için verilen formülde nesne belirtilmemiş.

Edilgen yapıyı elde etmek için etken cümlemizin öznesini görmezden geleceğiz. Bizim için önemli olan eylemin kendisi ve eylemden etkilenen nesne.

Öncelikle etken cümlemizin nesnesini bulup edilgen cümlemizin öznesi yapacağız.

Ali broke the window. Etken cümlemizin nesnesi olan the window edilgen cümlemizin öznesi olacak.

The window

Simple past tense edilgen yapı için özne tekil ise was çoğul ise were ekleyeceğiz.

The window was …

Simple past tense edilgen yapı için fiil V3 halinde cümleye yerleştirilir.

Break

Broke

Broken

Kırmak

The window was broken. Pencere kırıldı.

Edilgen cümlelerde eylemi kimin yaptığından söz etmek istersek etken fiilin öznesi edilgen cümleye by edatıyla dahil edilir.

The window was broken by Ali. Pencere Ali tarafından kırıldı.

Edilgen cümlelerde eylemin zamanından söz etmek istersek cümlenin sonuna by edatıyla dahil edilir.

The window was broken by Ali by yesterday. Pencere dün Ali tarafından kırıldı.

Veya eylemin zamanının vurgusunu arttırmak istersek zaman zarfı cümlenin en başında kullanılır. Passive cümle ile aralarına virgül getirilir.

Yesterday, the window was broken by Ali. Dün, Pencere Ali tarafından kırıldı.

Passive cümlelerde eylemin hangi araçla yapıldığını belirtmek istersek prepositionslardan faydalanırız.

The window was broken with a baseball bat by Ali. Pencere Ali tarafından beyzbol sopasıyla kırıldı.

Tablomuzda passive kullanıma uygun olan tenselerin tamamı verilmiştir. Tablomuzda olmayan tenselerimizin passive kullanımı yoktur. Bunlar ; Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect continuous tense.

Tense /Modal Active Passive
Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Ali breaks the window.

Ali pencereyi kırar.

S + V + O

The window is broken.

Pencere kırılır.

S + am-is-are + V3

Present continuous tense

(Şimdiki Zaman)

Ali is breaking the window.

Ali pencereyi kırıyor.

S + am-is-are + Ving + O

The window is being broken.

Pencere kırılıyor.

S + am-is-are + being + V3

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Ali broke the window.

Ali pencereyi kırdı.

S + V2 + O

The window was broken.

Pencere kırıldı.

S + was-were + V3

Past continuous tense (şimdiki zamanın hikayesi) Ali was breaking the window.

Ali pencereyi kırıyordu.

S + was-were + Ving + O

The window was being broken.

Pencere kırılıyordu.

S + was-were + being + V3

Future Tense (Will-Shall) (Gelecek Zaman) Ali will break the window.

Ali pencereyi kıracak.

S + will + V1 + O

The window will be broken.

Pencere kırılacak.

S + will + be + V3

Future tense (be going to) (Gelecek Zaman) Ali is going to break the window.

Ali pencereyi kıracak.

S + am-is-are + going to + V1 + O

The window is going to be broken.

Pencere kırılacak.

S + am-is-are + going to + be + V3

Present Perfect Tense (etkisi hala süren geçmiş zaman) Ali has broken the window.

Ali pencereyi kırdı.

S + have-has + V3 + O

The window has been broken.

Pencere kırıldı.

S + have-has + been + V3

Past Perfect Tense (Miş’li geçmiş zaman) Ali had broken the window.

Ali pencereyi kırmıştı.

S + had + V3 + O

The window had been broken.

Pencere kırılmıştı.

S + had + been + V3

Future Perfect Tense Ali will have broken the window.

Ali pencereyi kırmış olacak.

S + will have + V3 + O

The window will have been broken.

Pencere kırılmış olacak.

S + will have + been + V3

Can Ali can break the window.

Ali pencereyi kırabilir.

S+ can + V1 + O

The window can be broken.

Pencere kırılabilir.

S+ can + be + V3

Must Ali must break the window.

Ali pencereyi kırmalı.

S+ must + V1 + O

The window must be broken.

Pencere kırılmalı.

S+ must + be + V3

Must have Ali must have broken the window.

Ali pencereyi kırmış olmalı.

S+ must have + V3 + O

The window must have been broken.

Pencere kırılmış olmalı.

S+ must have + been + V3

Have to Ali has to break the window.

Ali pencereyi kırmak zorunda.

S+ have-has to + V1 + O

The window has to be broken.

Pencere kırılmak zorunda.

S+ have-has to + be + V3

Had to Ali had to break the window.

Ali pencereyi kırmak zorundaydı.

S+ had to + V1 + O

The window had to be broken.

Pencere kırılmak zorundaydı.

S+ had to + be + V3

Need to Ali need to break the window.

Ali pencereyi kırmalı.

S+ need to + V1 + O

The window need to be broken.

Pencere kırılmalı.

S+ need to + be + V3

May Ali may break the window.

Ali pencereyi kırabilir.

S+ may + V1 + O

The window may be broken.

Pencere kırılabilir.

S+ may + be + V3

Should Ali should break the window.

Ali pencereyi kırmalı.

S+ should + V1 + O

The window should be broken.

Pencere kırılmalı.

S+ should + be + V3

Should have Ali should have broken the window.

Ali pencereyi kırmış olmalıydı.

S+ should have + V3 + O

The window should have been broken.

Pencere kırılmış olmalıydı.

S+ should have + been + V3

Dersimizin bundan sonraki bölümlerinde etken yapıları active edilgen yapıları passive olarak adlandıracağız.

Object

Active bir cümleyi passive yapmak için active cümlenin nesnesini passive cümlenin öznesi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Nesneler bazen uzun tamlamalardan oluşabilir. Böyle durumlarda tamlamanın tamamını passive cümlenin öznesi yapmamız gerekir.

Someone has bought the stationery shop next to the school. Birisi okulun yanındaki kırtasiye dükkanını satın aldı.

The stationery shop next to the school has been bought by someone. Okulun yanındaki kırtasiye dükkanı birisi tarafından satın alındı.

Ancak nesnenin bir tamlama olup olmadığına dikkat etmek gerekir.

He bought a red car. Kırmızı bir araba satın aldı.

Red car bir sıfat tamlamasıdır. Passive cümlenin öznesi olabilir.

A red car was bought. Kırmızı bir araba satın alındı.

He painted the car red. Arabayı kırmızıya boyadı.

Bu cümlede passive cümlenin öznesi yalnızca the car olabilir. The car red bir tamlama değildir.

The car was painted red. Araba kırmızıya boyandı.

Red was painted the car. Kırmızı arabaya boyandı.

Bir cümlenin passive hale dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine cümlenin anlamına göre karar verilir.

Direct and indirect object :

İki tane nesneye sahip active bir cümleyi passive yaparken gerek direct object gerek indirect object passive cümlede özne olarak kullanılabilir. Fakat eylemden dolaylı olarak etkilenen nesnemizin (indirect object) passive cümlenin öznesi olması tercih edilir.

Direct ve indirect object konusunda dikkat etmeniz gereken bir kaç husus vardır :

Genel olarak indirect object, direct objectten önce gelir.

You tell them the truth. Sen anlatırsın onlara gerçeği. Indirect object : them önce kullanılmış.

Objectimiz (Nesne) bir object pronouns (Nesne zamiri) ise passive cümlenin öznesi olarak kullanılacağı zaman subject pronounsa (Özne zamiri) dönüştürülür.

They are told the truth. Gerçek onlara söylendi. Them object pronoun, subject pronoun’a dönüştü.

Eğer direct object, indirect objectten önce gelecekse aralarını to veya for prepositionu konulur.

You tell the truth to them. Sen anlatırsın gerçeği onlara. Direct object : the truth önce kullanıldı dolayısıyla indirect objectten önce to edatı getirildi.

Direct object passive cümlenin öznesi olacaksa, passive cümlemizde indirect objectin önüne to veya for edatı getirilir.

The truth is told to them. Gerçek söylendi onlara.

Verbs

Etken bir fiilin edilgen bir yapıya dönüşebilmesi için o fiilin geçişli fiil (transitive) olması gerekir. Geçişli fiiller nesne alabilen fiillerdir. Geçişsiz fiiller (intransitive) nesne alamayan fiillerdir. Geçişsiz fiillerin bulunduğu cümlelerde eylemden etkilenen bir nesne bulunmayacağı için bu cümlelerde passive yapı elde edemeyiz.

Transitive : give, buy, find, open vs.

Intransitive : come, go, happen, sleep vs.

Transitive-intransitive verbs ayrı bir dersin konusu olarak işlenecektir. Bu dersimiz için bilmemiz gereken husus eylemden etkilenen bir nesnemiz olmadan passive yapı elde edemeyiz.

I went to the hospital. Ben hastaneye gittim. Bu cümlemizde nesne yoktur. The hospital nesne değil to edatı ile yönelinen (place) yerdir. Go fiili geçişsiz bir fiildir. Passive yapı elde edilemez.

The hospital was gone. Hastane gidildi. Böyle bir kullanım mümkün değil.

The Lösev established the hospital in 2000. Lösev, 2000 yılında hastaneyi kurdu.

Bu cümlemizde the hospital bir önceki örneğimizin aksine nesne konumundadır. Establish geçişli bir fiildir. Passive yapı elde edilebilir.

The hospital was established in 2000 by the Lösev. Hastane, 2000 yılında Lösev tarafından kuruldu.

Durum fiilleri : Durum bildiren fiiller, transitive (Nesne alabilen) fiiller olmasına rağmen passive yapılarda kullanılamazlar.

Have, own, resemble vs.

I have a darling. Benim bir sevgilim var.

A darling is had by me. Olmaz.

Think, know, say, believe, see, understand vb. fiiller ile oluşturulan cümleler iki cümlecikten oluşabilmektedir. Bu tip cümleleri passive yapıya dönüştürürken iki seçeneğimiz vardır.

They thought he died in war. Savaşta öldüğünü sanmışlar.

1. Seçenek : Özne + Fill (think, know, say, believe vs.) passive yapılır. Sonuna that eklenir. İkinci cümle aynen yazılır.

They thought he died in the war. Savaşta öldüğünü sanmışlar.

They thought (Sandılar) = It was thought that (Sanılmış ki)

Gördüğünüz gibi özne + fiil den oluşan ilk cümlenin öznesi it yapılır ve passive cümleyi oluşturmak için fiilimiz tense göre çekimlenir. It was thought son olarak da that eklenir. İkinci cümle aynen yazılır.

It was thought that he died in the war. Savaşta öldüğü sanılmış.

2. Seçenek : Passive cümleye ikinci cümlenin öznesi ile başlanır. İkinci cümlenin öznesi cümlenin tamamında belirtilen eylemden etkilenen nesne durumundadır.

They thought he died in the war. Savaşta öldüğünü sanmışlar.

He …

Cümlemize, think, know, say, believe, see, understand vs. fiilerinin passive halini getirerek devam ederiz.

He was thought ….

Ardından ikinci fiilimiz olan died cümleye eklenmeden önce iki fiil arasına to getirilir.

He was thought to …

İkinci fiilimiz passive cümleye bir derece past yapılarak eklenir. (Died – have died) cümlenin devamı aynen yazılır.

He was thought to have died in the war. Savaşta öldüğü sanılmış.

They thought he died in war. Savaşta öldüğünü sanmışlar.

It was thought that he died in the war. Savaşta öldüğü sanılmış.

He was thought to have died in the war. Savaşta öldüğü sanılmış.

They say that he was very handsome in the past. Geçmişte çok yakışıklı olduğunu söylüyorlar.

It is said that he was very handsome in the past. Geçmişte çok yakışıklı olduğu söyleniyor.

He is said to have been very handsome in the past. Geçmişte çok yakışıklı olduğu söyleniyor.

People know that she left the city last week. İnsanlar geçtiğimiz hafta şehri terk ettiğini biliyor.

It is known that she left the city last week. Kenti geçen hafta terk ettiği biliniyor.

She is known to have left the city last week. Geçen hafta şehri terk ettiği biliniyor.

Yukarıda gördüğümüz seçeneklerden ilki ikincisine göre çok daha basittir. İkinci seçeneğimizde uygulanması gereken kurallar anlattıklarımızla sınırlı değildir. Fakat devam ettiğimiz takdirde çok karmaşık ve kafa karıştırıcı bir hal alacaktır. Sizlere bu durumlarda ilk seçeneği kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak bu ikinci seçeneği ihmal edebilirsiniz anlamına gelmemektedir. Siz kullanmasanız bile karşınızda konuşan birileri muhakkak kullanacaktır. Bu dersimizde anlattıklarımız böyle bir konuşmayla karşılaştığınızda ne ifade edilmek istendiğini anlamanız için yeterlidir.

Verb + Preposition

Birlikte kullanıldıklarında başlı başına farklı bir anlam taşıyan verb + preposition yapıları passive cümle elde ederken birbirlerinden ayrı düşünülmemelidir.

She was looking for the Topkapı museum. Topkapı müzesini arıyordu.

The Topkapı museum was being looked for. Topkapı müzesi aranıyordu.

Verb + preposition yapılarından bazıları birlikte kullanılmalarına rağmen aralarına nesne alabilirler. Bu durumlarda passive cümlede nesne cümlenin öznesi olur ve verb + preposition yalın haliyle kullanılır.

She locked them up. Onları kilitledi.

They was locked up. Kilitlenmişler.

Indefinite Pronouns

Any

İçinde indefinite pronouns (belgisiz zamir) olan (Anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing) active cümleleri passive yaparken dikkat etmemiz gereken bir kaç husus vardır.

Başında any olan belgisiz zamirler olumsuz anlamda ve olumsuz cümle yapılarında kullanılırlar. Böyle bir cümleyi passive yaparken yapıca olumlu anlamca olumsuz bir passive cümle elde etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için başında any olan belgisiz zamirleri passive bir cümleye dönüştürürken belgisiz zamirimizdeki any yerine no kullanılır. Sebebi ise başında no olan belgisiz zamirler cümleyi yapıca olumlu anlamca olumsuz bir hale dönüştürürler.

He can’t do anything about that. Bu konuda hiçbir şey yapamaz.

Nothing can be done about that. Bu konuda hiçbir şey yapılamaz.

Belgisiz zamirimiz anything nothing olarak passive cümlede özne konumuna geldi. Anlam ve yapıca olumsuz olan active cümle anlamca olumsuz yapıca olumlu passive bir cümleye dönüştü.

Bu durum any’nin nesne içinde kullanıldığı durumların tamamı için geçerlidir.

He didn’t find any information. Hiçbir bilgi bulamadı.

No information was found. Hiçbir bilgi bulunamadı.

No

Öznesi içinde no ile başlayan belgisiz zamir olan active cümleler yapıca olumlu anlamca olumsuzdurlar. Bu tip cümleler iki şekilde passive yapılırlar.

1. İlk seçeneğimiz passive cümleyi hem yapıca hem anlamca olumsuz halde kurmak. Bu durumda eğer eylemin kim tarafından yapıldığından söz etmek istersek yapıca olumsuz bir cümle elde ettiğimiz için by dan sonra no one yerine anyone kullanmamız gerekir.

No one can judge you. Kimse seni yargılayamaz.

You can’t be judged by anyone. Kimse tarafından yargılanamazsın.

2. İkinci seçeneğimiz passive cümleyi yapıca olumlu anlamca olumsuz kurmak. Bu durumda eylemin kimin tarafından yapıldığını passive cümlede belirtmek zorundayız. Passive cümlemiz yapıca olumlu olduğu için by dan sonra no one aynen kullanılır. Passive cümlede no one kullanmadığımız takdirde yapıca olumlu bir cümle kurduğumuz için anlamca da olumlu bir cümle elde etmiş oluruz no one ile cümleyi anlamca olumsuz hale getirmek zorundayız.

No one can judge you. Kimse seni yargılayamaz.

You can be judged by no one. Kimse tarafından yargılanamazsın.

Gerund Infinitive

Infinitive – Gerund : Hope, like, need, want, enjoy, hate, remember vb. fiillerden sonra başka bir fiil geldiğinde to infinitive veya ing gerund kullanılır.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken ; eğer infinitive veya gerund cümlelerde nesne kullanılmadıysa cümleyi passive yaptığımızda kural olarak doğru olsa da zaman zaman manasız ifadeler elde edilebilmektedir. Böyle cümleleri passive yaparken kural olarak değilde mana olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.

I want to love. Sevmek istiyorum.

I want to be loved. Sevilmek istiyorum.

Bu örneğimizde nesne olmamasına rağmen hem kural hem anlam olarak doğru bir passive cümle elde ettik.

I hate reading. Okumaktan nefret ederim.

I hate being read. Okunmaktan nefret ederim.

Kural olarak doğru fakat mana olarak aksak bir passive cümledir.

I don’t remember calling you. Seni çağırdığımı hatırlamıyorum.

I don’t remember being called you. Çağrıldığını hatırlamıyorum.

İçinde nesne bulunan infinitive gerund cümlelerde böyle bir problem yoktur.

Aşağıdaki cümleyi bir kaç şekilde passive yapabiliriz.

They don’t allow protestors to take flags out from the square. Protestocuların bayrakları meydandan dışarı çıkarmalarına izin vermiyorlar.

İlk olarak izni kimin vermediği bilinmeyen olsun. İlk cümleciğin nesnesi özne konumuna geçer ve ilk cümleciğin fiili (allow) passive yapılır. (İkinci cümleciğin öznesi ilk cümleciğin nesnesi konumundadır.)

Protestors aren’t allowed to take flags out from the square. Protestocuların bayrakları meydandan dışarı çıkarmalarına izin verilmiyor.

Kime izin verilmediği bilinmeyen olsun. İlk cümlecik aynen yazılır. İkinci cümleciğin nesnesi ikinci cümleciğin öznesi konumuna gelir ve ikinci cümleciğin fiili passive yapılır.

They don’t allow flags to be taken out from the square. Bayrakların meydandan dışarı çıkarılmasına izin vermiyorlar.

* İkinci cümleciğin nesnesi olmasın. İkinci cümleciğin öznesi atılıp fiili passive yapılır.

They don’t allow protestors to go out from the square. Protestocuların meydandan dışarı çıkmalarına izin vermiyorlar.

They don’t allow to be gone out from the square. Meydandan dışarı çıkılmasına izin vermiyorlar.

Hem izin vermeyen hem izin verilmeyen bilinmeyen olsun. Her iki cümleninde öznesi atılır ana cümlemizin nesnesi (flags) passive cümlenin öznesi yapılır ve her iki cümleciğin fiilide passive yapılır.

Flags aren’t allowed to be taken out from the square. Bayrakların meydandan dışarı çıkarılmasına izin verilmiyor.

Get

Get fiili sıfatlarla birlikte kullanıldığında onları fiilleştirmektedir. Yani cümleyi durum cümlesinden çıkarıp bir fiil cümlesine çevirmektedir. Günlük dilde durum cümlelerinde be fiili yerine get fiili kullanılabilir. Bu her zaman passive bir manaya gelmez.

She started working because she was successful. Çalışmaya başladı çünkü başarılıydı.

She started working because she got successful. Çalışmaya başladı çünkü başarıyordu.

Passive cümlelerde fiillerin V3 halinin kullanıldığını biliyoruz, fiilerin V3 hali aynı zamanda cümlede sıfat görevi de görebilmektedir. Passive cümlelerde tense göre to be fiillerinin çekimlenmiş halleri kullanılır. Günlük dilde get fiili, to be fiili hangi zamana göre çekimlenmişse get-got-gotten-getting olarak passive cümlelerde to be fiilinin yerine kullanılabilir.

S + get-got-gotten-getting + V3

His coat was wet. Ceketi ıslandı.

Passive cümlede olması gerektiği gibi eylemden etkilenen nesnemiz özne durumunda ve wet fiili passive simple past bir cümleye göre çekimlenmiş.

His coat got wet. Ceketi ıslandı.

Get fiili to be fiili simple past tense göre was olarak çekimlendiği için got olarak to be yerine kullanılmıştır.

She stopped working because she was tired. Çalışmayı bıraktı çünkü yorulmuştu.

She stopped working because she got tired. Çalışmayı bıraktı çünkü yorulmuştu.

Ali is breaking the window. Ali pencereyi kırıyor.

The window is being broken. Pencere kırılıyor.

The window is getting broken. Pencere kırılıyor.

A piece of plastic had been swallowed by the child. Bir plastik parçası çocuk tarafından yutuldu.

A piece of plastic had gotten swallowed by the child. Bir plastik parçası çocuk tarafından yutuldu.

My shoes have been repaired by him. Ayakkabılarım onun tarafından onarıldı.

My shoes have gotten repaired by him. Ayakkabılarım onun tarafından onarıldı.

Imperatives

Emir cümleleri passive cümleye dönüştürülürken passive cümleye let fiili iliştirilir. Türkçeye çevirilerinde bir tutarlılık yoktur. Passive emir cümlelerinde gerçekleşmesi istenen bir eylem vardır fakat bu eylemi kimin gerçekleştireceğinin bir önemi yoktur.

Let + O + be + V3

Passive emir cümleleri let fiiliyle başladığı için kendisinden sonra gelen öğe nesne olarak adlandırılır. Bu durumda nesnemiz bir object pronoun yani bir nesne zamiri ise özne zamirine dönüştürülmeden passive cümlemizde let fiilinden sonra aynen yazılır.

Beat him. Döv onu.

Let him be beaten. Dövülsün.

Leave it on the table. Onu masanın üstüne bırak.

Let it be left on the table. Masanın üstüne bırakılsın.

Open the door. Kapıyı aç.

Let the door be opened. Bırak kapı açılsın.

Give the pencil to him. Kalemi ona ver.

Let the pencil be given to him. Kalem ona verilsin.

Passive olumsuz emir cümlelerinde not olumsuzluk eki nesneden sonra gelir. Active cümlede not ile beraber kullanılan yardımcı fiiller passive cümlede yer almazlar.

Let + O + Not + be + V3

Don’t beat him. Onu dövme.

Let him not be beaten. Dövülmesin.

Don’t play the guitar. Gitar çalma.

Let the guitar not be played. Gitar çalınmasın.

Don’t touch it ! Ona dokunma !

Let it not be touched. Dokunulmasın.

Active bir emirde nesne bulunmuyorsa passive cümle you ile başlar ardından be ordered to, be advised to, be requested to kalıplarından uygun olanı kullanılır. Emir cümlesi passive cümleye bağlanır.

Get out. Defol.

You are ordered to get out. Defolman emredildi.

Calm down. Sakin ol.

You are advised to calm down. Sakin olmanız tavsiye edildi.

Questions

Soru cümlelerini passive yaparken normal cümle yapısıyla aynı kurallar uygulanır. Active bir cümleyi passive yaparken kullandığımız yardımcı fiiller soru cümlesinin en başına alınır. Daha sonra nesne ardından passive fiil gelir.

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Ali breaks the window.

Ali pencereyi kırar.

S + V + O

The window is broken.

Pencere kırılır.

S + am-is-are + V3

Geniş zamanda active bir cümleyi passive yapmak için S + am-is-are + V3 formülünü kullanıyorduk. Şimdi active ve passive cümlelerimizi soruya çevirelim.

Ali breaks the window. Does Ali break the window ?

The window is broken. Is the window broken ?

Görüyorsunuz ki; passive bir cümleyi soruya çevirmenin bu zamana kadar gördüğümüz soru cümlelerinden herhangi bir farkı yok.

am-is-are + S + V3 Geniş zamanda active bir soru passive bir soruya nasıl dönüştürülür.

Does Ali break the window ?

Öncelikle active cümlenin nesnesinin passive cümlenin öznesi olacağını bilmemiz gerekir.

The window

Öznemize uygun yardımcı fiil soru cümlesinin başına getirilir.

Is the window

Son olarak fiil V3 haliyle sorumuza yerleştirilir.

Is the window broken ? Pencere kırılmış mı ?

Pencerenin kim tarafından kırıldığına dair bir fikrimiz varsa ve bunu onaylatmak istersek.

Is the window broken by Ali ? Pencere Ali tarafından mı kırılmış ?

Eyleme yardımcı nesneleri işin içine katmak istersek.

Is the window broken with a baseball bat by Ali ? Pencere Ali tarafından beyzbol sopasıyla mı kırılmış ?

More Questions :

Are you learning English ? İngilizce öğreniyor musun ?

Is English being learnt ? İngilizce öğreniliyor mu ?

Have you copied this letter ? Bu mektubu kopyaladınız mı ?

Has this letter been copied by you ? Bu mektup sizin tarafınızdan kopyalandı mı ?

Did you kill the snake ? Yılanı öldürdün mü ?

Was the snake killed by you ? Yılan sizin tarafınızdan mı öldürüldü ?

Had he burnt those trees ? O ağaçları yakmış mıydı?

Had those trees been burnt by him ? O ağaçlar onun tarafından mı yakılmış ?

Will we occupy this room ? Bu odayı tutacak mıyız ?

Will this room occupied by us ? Bu oda bizim tarafımızda tutuldu mu ?

Will you have cheated us ? Bizi kandırmış olacak mısın ?

Will we have been cheated by you ? Senin tarafından kandırılmış olacak mıyız ?

Modals

Modals olan active bir soru cümlesini passive bir soruya dönüştürmek içinde aynı kurallar uygulanır.

Modal + S+ be + V3

Can Ali can break the window.

Ali pencereyi kırabilir.

S+ can + V1 + O

The window can be broken.

Pencere kırılabilir.

S+ can + be + V3

Can the window be broken ? Pencere kırılabilir mi ?

Can the window be broken by Ali ? Pencere Ali tarafından kırılabilir mi ?

Can the window be broken with a baseball bat by Ali ? Pencere Ali tarafından beyzbol sopasıyla kırılabilir mi ?

Must Ali must break the window.

Ali pencereyi kırmalı.

S+ must + V1 + O

The window must be broken.

Pencere kırılmalı.

S+ must + be + V3

Must the window be broken ? Pencere kırılmalı mı ?

Must the window be broken by Ali ? Pencere Ali tarafından kırılmalı mı ?

Must the window be broken with a baseball bat by Ali ? Pencere Ali tarafından beyzbol sopasıyla kırılmalı mı ?

Modal + have

Modal + S + have been + V3

Must have Ali must have broken the window.

Ali pencereyi kırmış olmalı.

S+ must have + V3 + O

The window must have been broken.

Pencere kırılmış olmalı.

S+ must have + been + V3

Must the window have been broken ? Pencere kırılmış olmalı mı ?

Must the window have been broken by Ali ? Pencere Ali tarafından kırılmış olmalı mı ?

Must the window have been broken with a baseball bat by Ali ? Pencere Ali tarafından beyzbol sopasıyla kırılmış olmalı mı ?

With question words

Soru kelimeleri her zaman olduğu gibi passive yapılarda da en başta kullanılır. Soru kelimesinden sonra az önce bahsettiğimiz soru kaideleri aynen geçerlidir.

When does he usually wash the dishes ? Bulaşıkları genellikle ne zaman yıkar ?

When is the dishes usually washed ? Bulaşıklar genellikle ne zaman yıkanır ?

Who

Who ile başlayan soruda eğer eylemi yapan kişi (özne) soruluyorsa sorunun sonunda by (agent) bulunmalıdır.

Who broke the window ? Pencereyi kim kırdı ?

Who was the window broken by ? Pencere kim tarafından kırıldı ?

By whom ? By sorunun başında kullanılacaksa who whom olur.

By whom was the window broken ? Kim tarafından pencere kırıldı ?

Who ile başlayan soru eylemden etkilenen kişiyi (nesne) soruyorsa by kullanılmaz.

Who did she sold her car to ? Arabasını kime sattı?

Who was her car sold to ? Arabası kime satıldı ?

To whom was her car sold to ? Arabası kime satıldı ?

What

What soru kelimesi nesneyi sorar bu nedenle soru cümlesinde nesne yoktur. Yardımcı fiil tekil nesneye göre getirilir.

What did you do on sunday ? Pazar günü ne yaptınız ?

What was done on sunday ? Pazar günü ne yapıldı?

What have you seen in there ? Orada ne gördün ?

What has been seen in there ? Orada ne görüldü ?

%d blogcu bunu beğendi: