a little – a bit – a few – little – few – several

A little / a few :

a little biraz anlamına gelir fakat cümlede kullanıldığında, biraz ama yeterli miktarda olduğunu bildirerek olumlu cümlelerde kullanılır. Daima sayılamayan isimlerle kullanılır, dolayısıyla isim tekil olur.

There is a little tea in the cup. Fincanda biraz çay var. (az ama yetecek kadar çay var.)

You should drink a little linden tea. Birazcık ıhlamur çayı içmelisin. (az ama yeterli miktarda içmelisin.)

I have got a little money. Biraz param var. ( az ama bana yetecek miktarda param olduğunu söylemek istediğimizde kullanırız.)

a few bir kaç anlamına gelir, cümlede kullanıldığında bir kaç tane ama yeterli miktarda anlamı vererek olumlu cümlelerde kullanılır. Daima sayılabilen isimlerle kullanılır, dolayısıyla isim çoğul olur.

There are a few officers in social security center at business registration service. Others don’t come to work. Sosyal güvenlik merkezi işyeri tescil servisinde bir kaç memur var. Geri kalanı işe gelmiyor.

you must to buy a few camels. Birkaç deve almalısın.

I have got a few house. Birkaç evim var.

a little/a few ardından isim gelmiyorsa, ismin yerini tutar. A little sayılamayan isimlerin yerine kullanılır. A few sayılabilen isimlerin yerine kullanılır.

I haven’t got many friends, but I have a few. Çok arkadaşım yok ama bir kaç tane var. (az arkadaşım var ama bana yetiyor.)

There isn’t much milk, but there is a little. Çok süt yok ama biraz var. (az ama yetecek kadar süt var.)

little, a little gibi biraz anlamına gelir ve sayılamayan isimlerle kullanılır. A little ile little arasındaki fark ; a little az ama yeterli miktarda anlamı verirken, little çok az, yetersiz anlamı verir.

There is a little water in the draw well. Su kuyusunda biraz su var. ( az ama yeterli miktarda var.)

There is little water in the draw well. Su kuyusunda biraz su var. (biraz var ama yeterli miktarda yok.)

few, a few gibi bir kaç anlamına gelir ve sayılabilen isimlerle kullanılır. A few ile few arasındaki fark ; a few bir kaç tane ama yeterli anlamı verirken, few bir kaç tane ama yetersiz anlamı verir.

I have got a few shirts. Birkaç tane gömleğim var. ( birkaç tane ama yeterli miktarda var.)

I have got few shirts. Birkaç tane gömleğim var. ( birkaç tane ama yeterli miktarda değil.)

a bit, only a little, very little, so little, too little, quite a little – Sayılamayan isimlerle biraz anlamında kullanılan a little yerine a bit, very little yerine ise only a little kullanılabilir. A little azlığı derecelendiren very, too vs. kelimelerle birliktede kullanılırlar.

There is a little tea in the cup. Fincanda biraz çay var. (az ama yetecek kadar çay var.)

There is a bit tea in the cup. Fincanda biraz çay var. (az ama yetecek kadar çay var.) (resmi olmayan ortamlarda kullanılır.)

I want only a little coffee. Çok az kahve istiyorum. Veya ; Sadece biraz kahve istiyorum.

He drank very little whiskey. O çok az viski içti. very little=çok az

He has got so little money. Onun çok az parası var. so little=oldukça çok az

she has got too little water. Onun aşırı derecede az suyu var. too little=aşırı az

They have got quite a little wine. Onların oldukça çok şarabı var. quite a little=oldukça çok

only a few, quite a few, rather a few, so few, very few, too few, several – Sayılabilen isimlerle bir kaç anlamında kullanılan a few miktarı derecelendiren very, too vs. kelimelerle kullanılabilir. Ayrıca biraz daha fazla miktar belirten several yerini alabilir. Very few ile only a few birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

We have got only a few books. Bizim çok az kitabımız var. only a few=çok az

We have got very few books. Bizim çok az kitabımız var. very few=çok az

There are quite a few people in scene of crime. Olay yerinde oldukça çok insan var. quite a few =oldukça çok

I ate rather a few cakes. Oldukça çok pasta yedim. Rather a few=oldukça çok

There are so few students in the school. Okulda oldukça az öğrenci var. so few=oldukça az

There are too few doctors in the hospital. Hastanede oldukça az doktor var. too few=aşırı az

I bought several tables. Birkaç masa aldım. several=birkaç fakat miktar olarak a fewden daha fazla

%d blogcu bunu beğendi: