A lot of – Lots of – Plenty of – Many – Much

A lot of / lots of : Çok, birçok, pek çok anlamına gelen bu kelimelerin yazılışları dışında farkı yoktur. Bu anlamlarıyla asıl anlatılmak istenen, niteledikleri ismin yeterinden fazla miktarda olmasıdır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilirler. Günlük konuşma dilinde kullanılırlar. Resmi konuşmalarda yerlerini plenty of, much, many, a great deal of vb. Miktar belirleyiciler alır. Hem sayılabilir hem sayılamaz isimlerle beraber kullanılabilirler. Sayılabilir isimlerle kullanıldığında isim her zaman çoğul olur. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise isim tekil halde olur ve to be (am,is,are) cümlelerinde sayılabilir isimler kullanıldığında to be are halinde, sayılamayan isimlerle kullanıldığında to be is halinde kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde genelde yerlerini many ve much alır. Aynı zamanda cevabının evet olacağını bildiğimiz soru cümlelerinde çok sık yer bulurlar.

There are a lot of people on taksim square. Taksim meydanında bir çok insan var.

There aren’t a lot of people on taksim square. Taksim meydanında çok insan yok.

Are there a lot of people on taksim square ? Taksim meydanında çok insan var mı ?

I have got lots of money. Çok param var.

I haven’t got lots of money. Çok param yok.

Have I got lots of money ? Çok param var mı ?

There is a lot of bread on the table. Masanın üstünde pek çok ekmek var.

There isn’t lots of bread on the table. Masanın üstünde pek çok ekmek yok.

Isn’t there a lot of bread on the table ? Masanın üstünde pek çok ekmek yok mu ?

A lot of/lots of isim olmadan kullanımı : Eğer neyden bahsedildiği açıksa ardından isim gelmesede olur. Bu durumda of takısı kalkar. A lot/lots olarak kullanılır.

How much did you spend ? Ne kadar para harcadın ?

A lot. Çok = a lot of money. Çok para. = I spent a lot of money. Çok para harcadım.

A lot : Çok, bir çok, pek çok, çok fazla anlamında kullanılır, a lot of/lots of isimlerle kullanılmadıklarında zarf görevinde kullanılıp fiili niteleyebilir.

Mehmet play football a lot. Mehmet çok fazla futbol oynar.

Mehmet didn’t play football a lot until now. Mehmet şimdiye kadar çok fazla futbol oynamadı.

Plenty of : Anlam olarak a lot of/lots of ile farkı olmayan plenty of hem sayılabilen isimlerle hemde sayılamayan isimlerle kullanılır. Genelde olumlu cümlelerde kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde a lot of’lots of veya much, many kullanılması daha uygundur. Resmi konuşmalarda a lot of/lots of yerine kullanılır.

They have got plenty of time. Çok fazla vakitleri var.

They haven’t got a lot of time. Çok fazla vakitleri yok.

Have they got much time ? Çok fazla vakitleri var mı ?

Many : Çok, pek çok anlamı verir. Yalnızca sayılabilen isimlerle kullanılır ve isimler daima çoğuldur. Olumlu cümlelerde genelde tercih edilmez yerine a lot of/lots of kullanılır. Daha çok soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

There are a lot of people on taksim square. Taksim meydanında bir çok insan var.

There aren’t many people on taksim square. Taksim meydanında çok insan yok.

Are there many people on taksim square ? Taksim meydanında çok insan var mı ?

They have got a lot of cars. Onların pek çok arabası var.

They haven’t got many cars. Onların çok arabası yok.

Have they got many cars ? Onların çok arabası var mı ?

She has got lots of ideas on this subject. Onun bu konuda pek çok fikri var.

She hasn’t got many ideas on this subject. Onun bu konuda çok fikri yok.

Has she got many ideas on this subject ? Onun bu konuda çok fikri var mı ?

Not : Zaman bildiren durumlarda olumlu cümlelerde many tercih edilir. Many times, many years vs.

Atatürk have lived in Çankaya mansion for many years. Atatürk çankaya köşkünde uzun yıllar yaşadı.

Not : Many cümle başlarında veya resmi ingilizcede olumlu cümlelerde tercih edilebilir. Gazete, haber, bildiri vs. durumlarda olumlu cümlelerde many tercih edilir.

Many people are below the hunger limit. Pek çok insan açlık sınırının altında.

Not : Kendisinden önce too, so, as gibi kelimelerle kullanıldığında olumlu cümlelerde kullanılırlar.

I have so many answers. Bir çok cevabım var.

She has got too many medicines. Onun aşırı derecede fazla ilacı var.

Much : Çok, pek çok, çok miktarda anlamı verir. Yalnızca sayılamayan isimlerle kullanılır. Dolayısyla isimler daima tekil haldedir. Olumlu cümlelerde genelde tercih edilmez yerine a lot of/lots of kullanılır. Daha çok soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

How much money have you got ? Ne kadar paran var ?

I haven’t got much money. Çok param yok.

I haven’t got much. Çok yok.

I have got lots of Money.

Aren’t there much sugar on the table ? Masada fazla şeker yok mu ?

There aren’t much sugar on the table. Masanın üstünde fazla şeker yok.

There are a lot of sugar on the table. Masanın üstünde çok şeker var.

How much sugar do you want ? Ne kadar şeker istiyorsunuz ?

I haven’t got much time. Çok fazla vaktim yok.

I haven’t got much furniture. Çok fazla mobilyam yok.

Not : Much cümle başlarında veya resmi ingilizcede olumlu cümlelerde tercih edilebilir. Gazete, haber, bildiri vs. durumlarda olumlu cümlelerde much tercih edilir.

Too much water consumption puts our future in jeopardy, çok fazla su tüketimi geleceğimizi tehlikeye atıyor.

Not : Kendisinden önce too, so, as gibi kelimelerle kullanıldığında olumlu cümlelerde kullanılırlar.

That boy talks too much. O oğlan çok konuşuyor.

I have got so much love for you. Sana karşı olan aşkım çok fazla.

As much as you can. Elinizden geldiğince.

Not : Much bir isimle kullanılmadığında zarf görevinde kullanılıp fiili niteleyebilir.

She talks too much. Çok fazla konuşur.

I love you so much. Seni çok seviyorum.

I like rice sugar I bought much. Şekeri seviyorum bu nedenle çok aldım.

%d blogcu bunu beğendi: