Adverbs

Adverbs (zarflar) sıfatların aksine cümle içinde fiilin niteliğini, niceliğini, yerini, yönünü ve durumunu bildiren kelimelerdir.

1- pek çok zarf ly son ekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşur.

The children are merry. Çocular neşeli. Merry(Neşeli) ile çocukların(the children) durumu belirtiliyor. İsmi nitelediği için sıfat.

The children laughed merrily. Çocuklar neşeyle güldüler. (Neşe ile olan gülme eylemi tarif ediliyor. Fiili nitelediği için zarf.)

The man is a slow man. Adam yavaş bir adam. ( Slow(yavaş) ile (The man) adamın durumu belirtiliyor. İsmi nitelediği için sıfat.)

The man walked slowly. Adam yavaşca yürüdü. (Yavaşca olan yürüme eylemi tarif ediliyor.)

the sun is bright. Güneş parlaktır. (Bright(parlak) ile the sun(güneş) niteleniyor. İsmi nitelediği için sıfat.

The sun shines brightly. Güneş parlak bir şekilde ışıyor. (Tam olarak dilimize çevirilemeyen bir cümle. Işıma eyleminin derecesini belirtmiş daha gür bir şekilde ışıldadığı anlatılmak istenmiştir.) bu cümleyi Türkçede karşılayacak pek çok çeviri yapılabilir. Örneğin ; güneş müthiş bir şekilde parlar. Güneş bütün parlaklığıyla doğar. vs.

2- Zarflar bir şeylerin nasıl yapıldığını tarif eder. Bunlara hal zarfları adı verilir.

They listened to teacher carefully. Öğretmeni dikkatlice dinlediler.

They listened carefully to teacher. Öğretmeni dikkatlice dinlediler.

Zarflar prepositions ile kullanıldıklarını yerleri değişebilir. Bu anlamda bir değişikliğe yol açmaz.

I arrived safely to London. Güvenli bir şekilde Londra’ya ulaştım.

Merve speaks very quietly. Merve çok sessizce konuşur.

3- Zarflar eylemin ne zaman ve ne sıklıkta meydana geldiğini anlatır. Bunlara zaman ve sıklık zarfları denir. Zaman ve sıklık zarfları tense derslerimizde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

We go away very often. Çok sık çekip gideriz.

I always think about you. Hep seni düşünüyorum.

I went to school today. Bugün okula gittim.

4- Zarflar eylemin nerede gerçekleştiğini anlatırlar. Bunlara yer zarfları denir.

There are tears everywhere. Her yerde gözyaşı var.

Don’t be quiet. Come here. Sessiz kalma. Buraya gel.

The miners are dying underground. Madenciler yer altında ölüyorlar.

5- Zarflar eylemi derecelendirirler. Quite, rather, badly, very, too, enough bunlardan bazılarıdır.

It is too big.

It was rahter hot yesterday. Dün oldukça sıcaktı.

They don’t walk on the street very much. Sokakta pek yürümezler.

6- Bazı sıfatların sonu ly ile biter eğer bu sıfatları zarf olarak kullanmak istersek pharese halde yani sözcük grubu olarak kullanabiliriz. Lovely, likely, friendly, lively, lonely, nearly, shortly, surely, ugly vs.

She is a friendly girl. O arkdaş canlısı bir kız. Sıfat olarak kullanılmıştır. Friendly(arkadaşca) girl(kız) ü nitelemektedir.

She guested us in a friendly way. O bizi dostça bir şekilde misafir etti. Zarf olarak kullanılmıştır. Friednly(arkadaşca) guest’i (misafir etmek)  nitelemiştir.

7- Zarflar bir sıfatı veya başka bir zarfı niteleyebilirler. Sıfatı niteliyorsa sıfattan önce kullanılır.

That is absolutely right. Bu kesinlikle doğru. Absolutely (kesinlikle) nitelediği bir sıfattır, right (doğru)

The traffic moved incredibly slowly. Trafik inanılmaz derecede yavaş ilerledi. İncredibly slowly(inanılmaz derecede yavaş) nitelediği fiil move(hareket etmek). İki tane zarfımızdan incredibly nitelediği yine bir zarf slowly.

8- Bazı sıfatlar zarfa dönüşürken ly eki dışında düzensiz bir şekilde dönüşürler. Bazılarının ise hem sıfat hali hem zarf hali aynıdır. Bu durumdaki sıfatlara ly eki getirildiğinde anlam değişikliği olur. Well aynı zamanda adjective(sıfat) olarak kullanılabilir.

Good – Well

Fast – Fast

Hard – Hard

Early – Early

Late – Late

Sure – Sure

Enough – Enough

How are you? Nasılsın ? Bu soru sağlığımız için sorulduysa ve sağlıklıysak.

I am very well. Çok iyiyim. Sıfat olarak kullanılmıştır.

You speak English very well. Zarf olarak kullanılmıştır.

I will go to the meeting late. Toplantıya geç gideceğim.

9- Bazı zarflar bütün cümleyi nitelerler.

Unfortunately, time travel is not possible. Ne yazık ki zaman yolcuğu mümkün değil.

Honestly, I don’t like you. Doğrusu seni sevmiyorum.

İngilizcede en çok kullanılan 100 adet zarf ve Türkçe anlamlarını görmek için buraya tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: