Articles

*İsimlerin bilinen, bilinmeyen, sayılabilen veya sayılamayan niteliklere sahip olmaları konusunda anlam karmaşasını önlerler.

The book – Kitap

A book – Bir kitap

The apple – Elma

An apple  – Bir elma

A_AN / THE farkını inceleyelim;

I came here to buy a book. Buraya bir kitap satın almaya geldim.

a book : Herhangi bir kitap hangi kitabı almak istediğim belli değil.

Kitabı kendimiz için ayırttığımızı düşünelim.

I came here to buy the book. Buraya kitabı satın almaya geldim.

the book : Hangi kitabı alacağım belli.

A-AN

* Tekil ve sayılabilen isimler önünde A-AN-THE artikellerinden birisi muhakkak kullanılır.

  • Kullanımda dikkat edilmesi gereken husus ismin tekil-çoğul ve belirli-belirsiz mi olduğudur. Çoğul isimlerle A-AN kullanılmaz yalnızca tekil isimlerle kullanılırlar. Sayılamayan isimlerde A-AN artikeli kullanılmaz yerine genelde, biraz, birkaç, bir miktar, bir parça anlamına gelen some kullanılır. Sayılamayan isimler ölçeklendirildiğinde kullanılırlar. A-AN bütünün içinden belirli olmayan herhangi bir tanesi kastedildiğinde kullanılır.

Örnek olarak;

I am looking for a doctor. – Bir doktor arıyorum. – burada ‘a’ kullandığımıza göre bütün doktorların içinde herhangi bir doktoru kastediyoruz. Hangisi olduğunun bir önemi yok. Tek istediğimiz bir doktor bulabilmek.

Some milk.- Bir miktar süt.

A glass of milk. – Bir bardak süt.

  • İsimlerin okunuşu sessiz bir harf ile başlıyorsa A, sesli bir harf ile başlıyorsa AN kullanılır.

An umbrella – Bir şemsiye

A    chair – Bir sandalye

An hour – (aur) okunuşu sesli harf ile başlıyor.  – Bir saat

A  university-  (yunivörsidy) okunuşu sessiz harf ile başlıyor. – Bir üniversite

  • ONE(bir) yerine kullanılır.

A cup of tea. – Bir fincan çay

A glass of water – Bir bardak su

  • Sıfatlar sayılamadıkları için A-AN ile kullanılamazlar. Sıfat tamlamaları A-AN alabilirler. Yani isimle arasına sıfat girebilir. Bu durumda A-AN hangisini kullanacağımıza önüne geldiği sıfata göre karar veririz. Yine aynı kural geçerlidir. Sıfatların okunuşu sessiz bir harf ile başlıyorsa A, sesli bir harf ile başlıyorsa AN kullanılır.

A small table. Bir küçük masa

An old man – Yaşlı bir adam

THE

A-Konuşmacının ve dinleyenin veya dinleyenlerin neden bahsettiklerini bildikleri zaman ‘the’ kullanılır.

I ate a sandwich. The sandwich was delicious.

Bir sanviç yedim. Sandviç çok lezzetliydi.

İlk cümlemizde sandviç’den ilk defa bahsettik dinleyiciye, bu nedenle artikel olarak a kullandık herhangi bir sandviç dedik.

İkinci cümlemizde ise The artikeli kullandık nedeni ise artık dinleyicimizde hangi sandviç’den bahsettiğimizi biliyor. The kullandığımızda konuşmacı dinleyene ikisinin bildiği yani konuşmacının yediği sandviç’den bahsettiğini haber veriyor.  Konuşmanın iki kişi arasında geçmesi gerekmez pek çok dinleyici olabilir.

Konuşmacı aşağıdaki gibi kursaydı ikinci cümleyi;

I ate a sandwich. A sandwich was delicious. Bir sandviç yedim. Bir sandviç çok lezzetliydi.

Böyle bir cümle kurduğumuzda dinleyiciye başka herhangi bir sandviç’den bahsettiğimizi haber veririz. Dinleyicinin aklında ‘lezzetli olan sandviç hangisiydi, başka bir zamanda yediği bir sandviç’den mi bahsediyor’ vs. sorular kalır, anlatmak istediğimizi anlatamamış olurduk.

B-  Tekil -çoğul, sayılabilen sayılamayan isimlerle kullanılır.

The window – Pencere

The windows – Pencereler

The milk – Süt

The car  – Araba

C-  Yalnızca bir tane olan şeyler için kullanırız.

The Earth – Dünya

The Sun – Güneş

The Sky – Gökyüzü

The Air – Hava

Istanbul is the biggest city of turkey.

İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir.

D-  The same, aynı anlamına gelen same kelimesiyle kullanılır.

The same street – Aynı sokak

The same book -Aynı kitap

E- Neyden veya kimden bahsettiğimiz açık olduğu durumlarda kullanırız.

Where is the nearest restaurant ?  En yakın restaurant nerede?

F- Genelin içinde olan özel bir gruptan veya birşeyden bahsettiğimiz zaman

Istanbul is the biggest city of turkey. – İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir.

The dog is the most loyal of all animals.  – Köpek hayvanların en sadık olanıdır.

G- Sıfatlarla kullanırız.

The young man – Genç adam

The rich people – Zengin insanlar

H-  Coğrafi isimlerin önünde kullanırız.

The Atlantic Ocean – Atlantik Okyanusu

The Alps – Alpler

The Blacksea – Karadeniz

I- Birleşik devletlerden oluşan ülke isimleri ve ülkelerin yönetim şekillerinin söylediği durumlarda the kullanılır.

The United Kingdom. – Birleşik Krallık

The republic of Turkey. – Türkiye Cumhuriyeti

İ- Ülke insanlarından bahsederken the kullanılır.

The American – Amerikan

The Indian – Hintli

J- Müzik aletleri ve icatlarla the kullanılır.

The piano – Piyano

The guitar – Gitar

The violin – Keman

K- Özel isimler, şehir isimleri, ülke isimleri the almazlar.

Seda

Giresun

Turkey – Türkiye

L- Bilim dalları the almazlar.

Philosophy – Felsefe

Mathematics – Matematik

M- Oyunlar ve spor dalları the almazlar.

Football -Futbol

Basketball -Basketbol

Handball  – Hentbol

N- Yön isimleri tek başlarına kullanıldıkları zaman the almazlar.

North – Kuzey

South – Güney

West – Batı

East – Doğu

%d blogcu bunu beğendi: