Both Either Neither

Both / Either / Neither : iki şey yada insandan bahsederken bu kelimeleri kullanırız. Both, her ikiside, either, ikisinden biri, neither, ikiside değil, hiç biri anlamını verir.

Both : Her ikiside, her ikisi anlamlarında kullanılır. İki şey veya iki insandan bahsederken kullanılır. Both tek başına kullanılabilir yada kendisinden sonra isim gelebilir. Daima çoğuldur. Kendisinden sonra isim gelecekse ya iki tane isim gelir yada yada çoğul bir isim gelir. Eğer both öznede yer alıyorsa fiiller çoğul öznelere göre çekimlenir.

Two men are fighting for a woman. İki erkek bir kadın için savaşıyor.

Both men are fighting for a woman. Her iki adamda bir kadın için savaşıyor.

Örneklerde görüleceği gibi two ile kullanımda ortada ikiden fazla adamın olup olmadığı muallakta kalmış belki başka şeyler uğruna savaşan başka adamlarda var. Both ile kullanımda ise ortada yalnızca iki adamın olduğu açıktır. Buradan anlayacağımız birbirlerinin yerine kullanılabilir görünen kelimeler her zaman aynı sonucu vermeyebilir. Two her zaman both’un yerini tutamayacağı gibi both da her zaman two’nun yerini alamaz.

John loves Kate. Kate is breast cancer. John does everything for her. He is always taking care of kate. John Kate’i seviyor. Kate göğüs kanseri. John onun için herşeyi yapar. O sürekli kate ile ilgileniyor.

Tom is Kate’s father. Tom is very sorry for Kate. He is buying his meds. He found the best doctor to examine her. Tom kate’in babası. Tom kate için çok üzülüyor. Onun ilaçlarını alıyor.

En iyi doktoru buldu, onu muayene ettirdi.

Both men are fighting for a woman. Her iki adamda bir kadın için savaşıyor.

Everyone can be husband and father. We don’t know what others do. Herkes eş ve baba olabilir. Biz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz.

But we know that two men are fighting for a woman. Fakat biz şunu biliyoruz ; iki adam bir kadın için şavaşıyor.

– Both çoğu zaman both of olarak kullanılabilir. Object pronounslardan you, us, them’den önce kullanıldığı takdirde daima you, us, them ile arasına of getirilir. Eğer kendisinden sonra the, my, these alıyorsa of ile kullanılabilir fakat kullanılmasa da olur.

Both of the children are his son. Çocukların ikiside onun oğlu.(bahsi geçen iki çoçuk var.)

Two of the children are his son. Çocukların ikisi onun oğlu.(bahsi geçen çocukların içinden iki tanesi, çocukların iki taneden fazla olduğu anlaşılıyor.)

You can not get over both of them. Onların ikisiyle birden başa çıkamazsın.

Both of them are very clever. Onların her ikiside çok akıllı.

Both children are his son. Veya; Both of the children are his son. Çocukların ikiside onun oğlu.

– Both kendisinden sonra isim gelmeden kullanılabilir.

Do you like cinema or theatre? Sinemayı mı tiyatroyu mu seviyorsun?

I like both. Her ikisini de seviyorum.

– Both … and Türkçede hem …. hem de olarak karşılık bulur.

Both John and Tom devoted oneself. Hem John hem de Tom kendilerini adamışlardı.

Kate is both sick and tired. Kate hem hasta hem de yorgundu.

– Both fiilller veya yardımcı fiillerden önce kullanılabilir.

You can both go there. İkinizde oraya gidebilirsiniz.

They both found treasure. Onların ikiside hazine buldu.

– Both kısa cevaplarda kullanılabilir. Bu durumda özneden sonra yardımcı fiilden önce kullanılır.

Which of you can go there ? Hanginiz oraya gidebilir.

We both can. İkimizde.

Either : İkisinden biri, herhangi biri anlamında kullanılır. İki şey veya iki insandan bahsederken kullanılır. Either tek başına kullanılabilir yada kendisinden sonra isim gelebilir. Daima tekildir. Kendisinden sonra isim gelecekse tekil bir isim gelir. Eğer either öznede yer alıyorsa fiil tekil olarak çekimlenir.

Either girl should come in. iki kızdan biri içeri gelmeli.

One girl should come in. Bir kız içeri gelmeli.

Either kullandığımızda ortada iki şey veya insan vardır. Örneğimizde iki kız var ve birisini kastediyoruz dolayısıyla kızlar iki tane olmasına rağmen tekil isim olarak kullanıyoruz. One kullandığımızda ise ortada ikiden fazla şey veya insan olabilir. One ile örneğimizde pek çok kızın içinden bir tanesini kastettiğimiz için kız kelimesini tekil olarak kullandık.

– Either, either of olarak kullanılabilir. Eğer either ardından çoğul bir isim alacaksa either of kullanılmalıdır. Bu durumda fiil çoğul olarak çekimlenir.

Either of the girls should come in. Kızlardan birisi içeri gelmeli.(either kullandığımıza göre kızlardan kastedilen iki tane kız.)

One of the girls should come in. Kızlardan birisi içeri gelmeli.(one kullandığımıza göre kızlar ikiden fazla olabilir.)

Either of you must leave here. İkinizden biri burayı terk etmeli.

– Either kendisinden sonra isim gelmeden kullanılabilir.

Would you like tea or coffee ? Çay yada kahve istermisiniz ?

Either. I don’t mind. İkisinden biri olabilir. Önemli değil.

– Either …. or Türkçede ya …. ya da olarak karşılık bulur.

Either accept or beat it. Ya kabul et ya da bas git.

You can buy green shirt or red shirt. Ya yeşil gömleği ya da kırmızı gömleği satın alabilirsiniz.

– Either olumsuz cümlelerde fiilden sonra nesne durumunda yer bulur. Olumsuz bir cümlede özne durumunda bulunmaz.

I haven’t seen either of them. Onların ikisinden birini görmedim. Veya ; ikisini de görmedim.

I won’t visit either of you. İkinizi de ziyaret etmeyeceğim.

You can not get over either of them. Onların ikisiyle de başa çıkamazsın.

Neither : İkisinden hiçbiri anlamında kullanılır. İki şey veya iki insandan bahsederken kullanılır. Neither tek başına kullanılabilir yada kendisinden sonra isim gelebilir. Daima tekildir. Kendisinden sonra isim gelecekse tekil bir isim gelir. Eğer neither öznede yer alıyorsa fiil tekil olarak çekimlenir. Cümleye olumsuz bir anlam yükler bu durumda cümleye olumsuzluk eki getirmeye gerek yoktur.

Neither teacher teach english. İki öğretmenden hiçbiri ingilizce öğretemez.

Neither man carried the piano. İki adamdan hiçbiri piyanoyu taşıyamadı. Veya ; adamlardan hiçbiri piyanoyu taşıyamadı.

– Neither, neither of olarak kullanılabilir. Eğer neither ardından çoğul bir isim alacaksa neither of kullanılmalıdır. Bu durumda fiil tekil veye çoğul olarak çekimlenebilir. Both ile sorulan sorulara olumsuz cevap verilecekse neither of kullanılır.

Neither of the guys is/are strong. İki adamdan hiçbiri kuvvetli değil.

Can you both go there ? İkinizde oraya gidebilir misiniz?

No, neither of us go there. Hayır, ikimizde oraya gidemeyiz.

– Neither kendisinden sonra isim gelmeden kullanılabilir.

I have two phones but neither takes photo. İki telefonum var ama ikiside fotograf çekmiyor.

– Neither …. nor Türkçede ne …. ne de olarak karşılık bulur.

Neither the aegean nor the mediterranean, in any case the blacksea. Ne ege ne de akdeniz ille de karadeniz.

Neither Arzu nor Emel tells him. Ne Arzu ne de Emel ona söylemez.

– Either ve Neither birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

1- Either ile yapılan olumsuz cümlelerde olumsuzluk eki çıkarılıp either yerine neither kullanılır.

I haven’t seen either of them. Onların ikisinden birini görmedim. Veya ; ikisini de görmedim.

I have seen neither of them. Onların hiçbirini görmedim. Veya ; ikisini de görmedim.

I won’t visit either of you. İkinizi de ziyaret etmeyeceğim.

I will visit neither of you. İkinizi de ziyaret etmeyeceğim.

2- Either olumsuz bir cümlede özne durumunda bulunmaz, bu durumlarda yerini neither alır ve neither kullanıldığında cümlede olumsuzluk ekine gerek duyulmaz.

Neither writer could write a good book. Yazarların ikisi de iyi bir kitap yazamadı.

Neither film was interesting. Filmlerin ikisi de ilgi çekici değildi.

%d blogcu bunu beğendi: