Demonstrative Pronouns and Adjectives

This : bu/These : bunlar/That : şu/Those : şunlar

Türkçede işaret zamirleri olarak adlandırılan bu zamirlerin kullanımı İngilizce ile Türkçe arasında farklılık gösterir.

Öncelikle konumuzda bahsedecek olduğumuz uzaklık veya yakınlığa konuşmacının kendisi karar verir. Konuşmacı bize göre ona yakın olan bir şeyi kendisine uzak olarak görebilir.

Bu konuya Türkçe anlamları olan bu veya şu diye bakmayıp yakınlık veya uzaklık hissi olarak bakarsanız çok daha iyi kavramış olacaksınız.

Cümle içinde subject ( özne ) görevi görebilecekleri gibi object ( nesne ) görevi de üstlenebilirler.

Hem işaret zamiri hem de işaret sıfatı olarak kullanılırlar.

This/these : tekil durumdaki nesne ve insanlar için this kullanılır. çoğul haldeyken these olarak kullanılır. this bu these bunlar demektir.

konuşmacı bir şeyi this ile belirtiyorsa, bahsettiği nesne yada kişi ona göre yakın demektir.

Genelde elimizle tuttuğumuz şeylerden bahsederken this kullanılabilir.

Elimizle tutacak kadar yakın olan şeylerden bahsederken this kullanılabilir.

Sevdiğimiz şeylerden bahsederken uzak olsa da this kullanılabilir.

Fiziksel olarak görülmediğimiz durumlarda ismimizi takdim ederken veya birilerini tanıtırken kullanabiliriz.

Soyut şeylerden bahsederken, ünlem cümlelerinde, heyecanlandığımız durumlarda kullanılabilir.

Zamir ve sıfat olarak kullanılabilir. Yalnız başına kullanıldığında işaret zamiri bir isimden önce kullanıldığında işaret sıfatı olarak kullanılır.

 

That/those : tekil durumdaki nesne ve insanlar için that kullanılır. çoğul haldeyken those olarak kullanılır. that şu those şunlar demektir.

Konuşmacı bir şeyi that ile belirtiyorsa, bahsettiği nesne yada kişiyi kendisine uzak görüyor demektir.

Elimizle tutmadığımız şeylerden bahsederken kullanılabilir.

Elimizle tutacak kadar yakın olmayan şeylerden bahsederken kullanılabilir.

Sevmediğimiz şeylerden bahsederken yakın da olsa that kullanılabilir.

Soyut şeylerden bahsederken, ünlem cümlelerinde, heyecanlandığımız durumlarda kullanılabilir.

Zamir ve sıfat olarak kullanılabilir. Yalnız başına kullanıldığında işaret zamiri bir isimden önce kullanıldığında işaret sıfatı olarak kullanılır.

Aynı örnek üzerinden :

This is a book. Bu bir kitaptır. İşaret zamiridir. Tek başına kullanılarak ismin yerini tutuyor.

This book is red. Bu kitap kırmızıdır. İşaret sıfatıdır. Kendisinden sonra gelen ismi niteliyor.

Eğer bu kitap bizim için olumlu veya olumsuz bir anlam ifade etmiyorsa. This zamirini kullandığımızda ya elimizdedir ya da elimizle tutacak kadar yakın mesafededir.

Bizim için olumlu bir anlamı olan bir kitapsa örnek olarak sevdiğimiz biri hediye etmiş olabilir. Bu kitap elimizle tutamayacağımız mesafede de olsa this kullanabiliriz.

 

These are books. Bunlar kitaptırlar.

These books are red. Bu kitaplar kırmızıdırlar. These’yi Türkçeye bu cümlede bunlar olarak çeviremeyiz fakat nitelediği isim çoğul olduğu için İngilizcede çoğul halini kullanırız.

This ile aynı durum çoğul hali içinde geçerlidir.

That is a book. Şu bir kitaptır. İşaret zamiridir. Tek başına kullanılarak ismin yerini tutuyor.

That book is red. Şu kitap kırmızıdır. İşaret sıfatıdır. Kendisinden sonra gelen ismi niteliyor.

Eğer bu kitap bizim için olumlu veya olumsuz bir anlam ifade etmiyorsa. That zamirini kullandığımızda elimizle tutacak kadar yakın mesafede olmadığını anlarız.

Bizim için olumsuz bir anlamı olan bir kitapsa örnek olarak hiç sevmedğimiz bir yazarın kitabı olabilir. Bu kitap elimizle tutacak kadar yakında olsa that kullanabiliriz.

Those are books. Şunlar kitaptırlar.

Those books are red. Şu kitaplar kırmızıdır. Those’yi Türkçeye bu cümlede bunlar olarak çeviremeyiz fakat nitelediği isim çoğul olduğu için İngilizcede çoğul halini kullanırız.

That ile aynı durum çoğul hali içinde geçerlidir.

Object görevinde kullanımı :

I know that girl. Ben bu kızı tanıyorum. Object görevinde ve ismi nitelediği için işaret sıfatı

I will talk about that. Bunun hakkında konuşacağım. Object görevinde ve isim yerine kullanıldığı için işaret zamiri

Negatif :

To be ( is, are ) yardımcı fiilinden sonra not getirilir.

This is not veya this isn’t / these are not veya these aren’t

That is not veya that isn’t / those are not veya those aren’t

This isn’t my car. Bu benim arabam değil.

That man isn’t young. Bu adam genç değil.

These aren’t vase. Bunlar vazo değil.

Those aren’t my friend. Şunlar benim arkadaşlarım değil.

Soru cümleleri ve kısa cevaplar :

is this Yes, it is   no, it isn’t
is that Yes, it is   no, it isn’t
Are these Yes, they are   no, they aren’t
Are those Yes, they are   no, they aren’t

 

Tabloda gördüğünüz gibi işaret zamirleriyle sorulan sorulara tekillik veya çoğulluk durumuna göre it ve they ile cevap verilebilir.

is this a hospital ? Bu hastane midir ?

Yes, it is. Evet, öyledir.

No, it isn’t. Hayır, değildir.

İs that monkey ? Şu maymun mudur ?

Yes, it is. Evet, öyledir.

No, it isn’t. Hayır, değildir.

Are these children ? Bunlar çocuklar mıdır ?

Yes, they are. Evet, öyledirler.

No, they aren’t. Hayır, değildirler.

Are those houses ? Şunlar ev midir ?

Yes, they are. Evet, öyledirler.

No, they aren’t. Hayır, değildirler.

 

Örnek cümleler açıklamalı :

That is not humanity. Bu insanlık değil. Görüldüğü üzere that’in anlamını şu olarak vermemize rağmen şu insanlık değil olarak çevirmedik.

That is not me. Bu ben değilim. Bu cümleyi duyduğumuzda sözü söyleyen için sevimsiz bir durum olduğunu anlarız.

This is not me. Bu ben değilim. Bu cümle fotoğraf albümüne bakarken başkasıyla karıştırılan bir kişi tarafından söylenmiş olabilir.

That’s all right. Her şey yolunda. Görüldüğü üzere soyut durumlarda that kullanabiliriz.

Hi. This is Harun. I called you because I miss you. Merhaba ben Harun. Seni aradım çünkü seni özledim. Telefonda kendimizi this işaret zamiriyle tanıtabiliriz.

This is Mehmet. Bu Mehmet. Arkadaşlarımızı tanıtırken kullanırız.

Örnek cümleler :

That is wonderful. Bu olağanüstü.

This is it. Budur.

This is ridiculous. Bu gülünç.

This field is required. Bu alan gereklidir.

These folders are empty. Bu klasörler boş.

This friday. Bu Cuma. Zamanda bir noktayı belirgin hale getirdi.

That is why. Bu yüzden.

That is to say. Demek ki.

Those were the days. Hey gidi günler.

these days. Bu günlerde.

İs this too much ? bu çok mu fazla ?

İs this yours ? bu senin mi ?

İs that right ? bu doğru mu ?

İs that good for you ? sana göre iyi mi ?

İs this love ? Bu aşk mı ?

This is how we do it. Biz bunu böyle yaparız.

This isn’t fair. Bu adil değil.

That isn’t true. Bu doğru değil.

This isn’t working. Bu çalışmıyor.

That isn’t a very good book. Bu çok iyi bir kitap değil.

%d blogcu bunu beğendi: