Future Tense be going to

Future tense (be going to) :

İngilizcede going to yapısını daha önceden konusu, zamanı planlanmış eylemlerimiz ve kanıta dayalı tahminlerimiz için kullanılır. Kısaca gelecekte gerçekleşeceğine güçlü bir şekilde inandığımız bütün eylemler için kullanabiliriz.

Affirmative Olumlu Negative Olumsuz Question Soru
I am going to learn Öğreneceğim I am not going to learn öğrenmeyeceğim Am I going to learn ? Öğrenecek miyim ?
He is going to learn Öğrenecek He isn’t going to learn Öğrenmeyecek Is he going to learn ? Öğrenecek mi ?
She is going to learn Öğrenecek She isn’t going to learn Öğrenmeyecek Is she going to learn ? Öğrenecek mi ?
It is going to learn Öğrenecek It isn’t going to learn Öğrenmeyecek Is it going to learn ? Öğrenecek mi ?
We are going to learn Öğreneceğiz We aren’t going to learn Öğrenmeyeceğiz Are we going to learn ? Öğrenecek miyiz ?
You are going to learn Öğreneceksiniz You aren’t going to learn Öğrenmeyeceksiniz Are you going to learn ? Öğrenecek misiniz ?
They are going to learn Öğrenecekler They aren’t going to learn Öğrenmeyecekler Are they going to learn ? Öğrenecekler mi ?

Be going to olumlu cümle :

Going to yardımcı fiili, to be fiilinin özneye göre (am,is,are) çekimlenmiş halini başına alarak özneden sonra cümlemizin içinde yer bulur. Kendisinden sonra cümlenin fiili gelir. Gelecek zaman going to yardımcı fiilinin to go fiiliyle bir ilgisi yoktur.

They are going to stay at hotel. Otelde kalacaklar.

I am going to buy some water. Biraz su alacağım.

We are going to eat hamburger. Hamburger yiyeceğiz.

I am going to read a book. Bir kitap okuyacağım.

She is going to take a shower. Duş alacak.

Be going to olumsuz cümle :

to be (am,is,are) ile going to arasına not olumsuzluk eki getirilerek olumsuz cümle elde edilir.

I am not going to talk about global warming. Küresel ısınma hakkında konuşmayacağım.

He isn’t going to do his homework. Ödevini yapmayacak.

You aren’t going to leave Istanbul. İstanbul’u terk edeceksin.

My father and I aren’t going to visit our neighbours. Babam ve ben komşularımızı ziyaret etmeyeceğiz.

None of the students aren’t going to be late. Öğrencilerden hiçbiri gecikmeyecek.

Be going to soru cümlesi :

To be (am,is,are) cümlenin başına getirilerek soru cümlesi elde edilir.

Are you going to run ? Koşacak mısın ?

Are we going to drink ice tea ? Buzlu çay içecek miyiz ?

Is she going to live ? Yaşayacak mı ?

Am I going to be a daddy ? Baba olacak mıyım ?

Are they going to fall ? Düşecekler mi ?

Future be going to kullanımı :

1- Gelecekte yapacağımız eylemi önceden planladıysak kullanırız.

I am going to sell my car. Arabamı satacağım.

Harun isn’t going to sing a song this night. Harun bu akşam şarkı söylemeyecek.

I am going to learn English. İngilizce öğreneceğim.

We are not going to join the party. Partiye katılmayacağız.

You are not going to swim with us anymore. Artık bizimle yüzmeyeceksin.

2- Gelecekle ilgili bir güçlü bir niyetimizden, inancımızdan bahsederken kullanırız.

I am not going to be a coward after that. Bundan sonra korkak olmayacağım.

I am not going to love anymore.The whole fault is mine. Artık sevmeyeceğim.Bütün kabahat benim.

I am not going to return to you. Sana dönmeyeceğim.

Surely one day he is going to apologise to me to come like a dog. Elbet bir gün o bana gelip köpek gibi özür dileyecek.

Monica Belluci is going to get nicer as she get older. Monica Belluci yaşlandıkça daha da güzelleşecek.

3- Gelecekle ilgili kanıtlara dayanarak tahminde bulunuyorsak kullanırız.

Is it going to rain ? Yes, it is going to rain. it’s cloudy. Yağmur yağacak mı ? Evet, yağmur yağacak. Hava bulutlu.

Barcelona is going to win because Ronaldo isn’t going to play this week. Barcelona kazanır çünkü Ronaldo bu hafta oynamayacak.

The man is very hungry. He is going to fight. Adam çok sinirli. Kavga edecek.

You smoke too much. You are going to have a heart attack. Çok sigara içiyorsun. Kalp krizi geçireceksin.

We are going to get salary raise in january. Ocak ayında maaşımız artacak.

Not : Go ve come fiilleri genellikle future be going to ile kullanılmazlar. Go ve come fiilleri kullanılacağı zaman şimdiki zaman tercih edilmesi daha uygundur.

%d blogcu bunu beğendi: