Future Tense Will Shall

Future Tense :

Türkçede gelecek zaman ifadesiyle karşılık bulan future tense will, shall ve going to ifadelerini içerir. Will ve shall gelecek zaman kipinin özneye göre çekimlenmiş halleridir ve aynı görevi görmektedir. Going to ise özneye göre başına am, is, are ifadelerinden birini alır. Biz bu dersimizde will, shall kipini daha sonraki dersimizde going to kipini inceleyeceğiz. Will, shall kullanımı, Türkçede geniş zamanda veya gelecek zamanda karşılık bulabilir.

Will :

Affirmative

Olumlu

Negative

Olumsuz

Question

Soru

I will come

Geleceğim

I won’t come

Gelmeyeceğim

Will I come

Gelecek miyim

He will come

Gelecek

He won’t come

Gelmeyecek

Will he come

Gelecek mi

She will come

Gelecek

She won’t come

Gelmeyecek

Will she come

Gelecek mi

It will come

Gelecek

It won’t come

Gelmeyecek

Will it come

Gelecek mi

We will come

Geleceğiz

We won’t come

Gelmeyeceğiz

Will we come

Gelecek miyiz

You will come

Geleceksiniz

You won’t come

Gelmeyeceksiniz

Will you come

Gelecek misiniz

They will come

Gelecekler

They won’t come

Gelmeyecekler

Will they come

Gelecekler mi

Future tensede bütün öznelerle will yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haldedir. I ve we özneleriyle shall yardımcı fiili kullanılabilmekte fakat günümüzde resmi yazışmalar dışında shall yerine will kullanılmaktadır.

will=’ll

shall=’ll

will not=won’t

shall not=shan’t

Future tense olumlu cümle : Gelecek zaman olumlu bir cümle kurmamız için özne ile fiil arasına will getirmemiz yeterlidir. Fillimiz yalın halde kalır.

I will come with you. Seninle geleceğim.

My mother will be mother for the second time. Annem ikinci kez anne olacak.

It will rain tomarrow. Yarın yağmur yağacak.

Surely we will meet one day. Elbet bir gün kavuşacağız.

Future tense olumsuz cümle : Gelecek zaman olumsuz bir cümle kurmamız için will’in yanına not getiririz. Will not veya won’t.

Real madrid will not win. Real madrid kazanamayacak.

They won’t see nice days. Güzel günler göremeyecekler.

I won’t walk with dog. Köpekle yürümeyeceğim.

This will not be so uncompleted. Bu böyle yarım kalmayacak.

Future tense soru cümlesi : Gelecek zaman soru cümlesi kurmamız için will yardımcı fiilimizi özne’nin başına getiririz.

Will you miss me ? Beni özleyecek misin ?

Will I open the door ? Kapıyı açacak mıyım ?

Shall I open the door ? Kapıyı açayım mı ? (shall ile will arasındaki fark shall I bir teklif ifade ederken will you bir rica ifade ediyordu. Artık böyle bir ayrım bulunmamakta ve will bütün öznelerle hem sorularda hem de teklif ve ricalarda kullanılmaktadır.)

Will you marry me ? Benimle evlenirmisin ?

Future Tense (will) Kullanımı :

1- Konuşma anında, aniden verdiğimiz kararları bildirmek için kullanırız. Örnek olarak ; birisi bize yarın ne yapacaksın diye sorduğunda planlanmış bir eylemimiz yoksa şu cümleyi kurarız : Hasan’la buluşurum. Veya yaparım, ederim, giderim gibi fiiller kullanırız. Yapacağım, edeceğim, gideceğim demeyiz. Türkçede bu durumlar geniş zamanla anlatılırken İngilizcede will yardımcı fiiliyle yapılmaktadır.

I will go to the beach next week. Haftaya denize giderim.

I will watch television in the evening. Akşam televizyon izlerim.

I will withdraw from the bank. Bankadan para çekerim.

Bu durumda öznemiz her zaman I olur.

2- Gelecekle ilgili tahminlerimizi ve görüşlerimizi bildirirken kullanırız.

I suppose it will rain this night. Sanırım bu gece yağmur yağar/yağacak.

I think Giresunspor will beat barcelona. Bence Giresunspor Barcelonayı yener/yenecek.

I hope they won’t help him. Umarım ona yardım etmezler.

Türkçede bu durumda hem geniş hem de şimdiki zaman kullanılabilir.

3- Emir, rica ve teklif cümlelerinde kullanabiliriz.

Will you please shut the door ? Lütfen kapıyı kapatır mısın ?

Will you please give me the remote control ? Lütfen bana kumandayı verir misin ?

You will prepare the report until tonight. Raporu bu geceye kadar hazırlayacaksın.

The soldiers will attack the enemies in the middle of tonight. Askerler bu gece yarısı düşmana saldıracaklar.

I will get you some water. Sana biraz su getireyim.

İf you are hungry. I will make you pasta. Eğer açsan, sana makarna yapacağım.

4- Müdahale etme şansımız olmayan, zamanı gelince gerçekleşecek olayları anlatırken kullanırız.

Winter will come again. Kış tekrar gelecek.

I will be twenty five years old next year. Gelecek yıl yirmi beş yaşında olacağım.

5- Söz verirken ve kararlılığımızdan bahsederken kullanırız.

I will call you in two days. Seni iki gün içinde arayacağım.

I will love you forever. Seni sonsuza kadar seveceğim.

I will pass the exam. Bu sınavı geçeceğim.

6- Şart cümleleri kurarken kullanırız.

If you promise me I will even eat raw chicken for you. Eğer bana söz verirsen, senin için çiğ tavuk bile yerim.

I will tell you the truth if you can keep the secret. Sana gerçeği söylerim eğer bu sırrı saklayabililirsen.

%d blogcu bunu beğendi: