Have got Has got

Have got / Has got İngilizcede sahip olmak anlamında kullanılır. Genel olarak, Türkçede sahip olmak anlamındaki var kelimesiyle karşılık bulur.

Bu konuda iki şekilde karışıklık yaşanmaktadır.

1- There is/are kalıbı tıpkı have/has got kalıbı gibi var kelimesiyle Türkçede karşılık bulur. Fakat there is/are bulunması, olması anlamındaki var kelimesinin karşılığıdır.

There is a radio at the table. Masada bir radyo var. (masada bir radyo bulunuyor)

The table has got a radio. Masanın bir radyosu var. (masanın sahip olduğu bir radyo var)

Genelde bu iki kullanımdan ilkinin doğru olduğu söylenir. Fakat iki cümlede kullanıldığı yere göre doğrudur. Bunu dört ayrı durumla anlatmaya çalışacağız.

1-1-a- Eğer radyoyu başka hiç bir işleme ihtiyaç duymadan, masanın üstünden alıp başka bir yere koyabiliyorsak yani radyo masaya ait veya bağlı değilse masa ve radyonun ilişkisi, There is a radio at the table. Masada bir radyo var. ile açıklanır.

1-1-b- Radyo masaya monte edilmiş bir halde duruyorsa veya masa radyolu olarak üretilmişse, radyoyu alıp başka bir yere koymak için ayrı bir işleme ihtiyaç duyarız. Bu durumda masa ve radyonun ilişkisi The table has got a radio. Masanın bir radyosu var. ile açıklanır.

1-2-a- Farz edelim ki ; arkadaşlar toplanmışız canımız radyo dinlemek istedi. Bu durumda radyonun nerede olduğunu biliyorsak There is a radio at the table. Masada bir radyo var.’ cümlesini kurarız. Bizi ilgilendiren bir radyonun varlığıdır.

1-2-b- Bir de şunu düşünelim ; bir mobilya mağazasında satıcıyız. Müşteriler bir çalışma masası bakmak için geldiler. Biz masanın özelliklerini anlatırken ‘The table has got a radio. Masanın bir radyosu var.’ cümlesini kurarız. Bizi ilgilendiren masaya ait bir radyonun olmasıdır.

2- Have/has got sahip olmak kalıbını, beş duyu organımızla algılayabildiklerimiz, duygularımız ve inaçlarımız için kullanabiliriz.

I have got feelings for you. Sana karşı hislerim var.

I have got a love. Benim bir aşkım var.

I have got headache. Baş ağrım var.

I have got pain in my stomach. Midemde ağrım var.

I have a religion. Bir dinim var.

Have got / Has got kullanım kuralları :

Have/Has got

Have/Has got

Have/Has got

Olumlu

Olumsuz

Soru

I have got a cat Bir kedim var I haven’t got a cat Bir kedim yok Have I got a cat ? Bir kedim var mı ?
You have got a cat Bir kedin var You haven’t got a cat Bir kedin yok Have you got a cat ? Bir kedin var mı ?
He has got a cat Bir kedisi var He hasn’t got a cat Bir kedisi yok Has he got a cat ? Bir kedisi var mı ?
She has got a cat Bir kedisi var She hasn’t got a cat Bir kedisi yok Has she got a cat ? Bir kedisi var mı ?
It has got a cat Bir kedisi var It hasn’t got a cat Bir kedisi yok Has it got a cat ? Bir kedisi var mı ?
We have got a cat Bir kedimiz var We haven’t got a cat Bir kedimiz yok Have we got a cat ? Bir kedimiz var mı ?
You have got a cat Bir kediniz var You haven’t got a cat Bir kediniz yok Have you got a cat ? Bir kediniz var mı ?
They have got a cat Bir kedileri var They haven’t got a cat Bir kedileri yok Have they got a cat ? Bir kedileri var mı ?

Olumlu cümle :

Have/Has got

Olumlu

I have got a cat Bir kedim var
You have got a cat Bir kedin var
He has got a cat Bir kedisi var
She has got a cat Bir kedisi var
It has got a cat Bir kedisi var
We have got a cat Bir kedimiz var
You have got a cat Bir kediniz var
They have got a cat Bir kedileri var

Kısaltılmış halleri :

have got = ..’ve got

has got = ..’s got

Cümle içinde özneden hemen sonra yer alırlar. I zamiri ve çoğul öznelerle have got, tekil öznelerle has got kullanılır.

She has got enough money. Onun yeterli parası var.

They have got a dog. Onların bir köpeği var.

I have a few questions. Birkaç sorum var.

The house has a balcony. Evin bir balkonu var.

I have balloons for babies. Bebeklere balonlarım var.

Olumsuz cümle :

Have/Has got

Olumsuz

I haven’t got a cat Bir kedim yok
You haven’t got a cat Bir kedin yok
He hasn’t got a cat Bir kedisi yok
She hasn’t got a cat Bir kedisi yok
It hasn’t got a cat Bir kedisi yok
We haven’t got a cat Bir kedimiz yok
You haven’t got a cat Bir kediniz yok
They haven’t got a cat Bir kedileri yok

Kısaltılmış halleri :

have not got = haven’t got

has not got = hasn’t got

Have/ has got cümleleri olumsuz hale getirmek için have/ has ile got arasına not olumsuzluk eki getirilir. I zamiri ve çoğul öznelerle have not got, tekil öznelerle has not got kullanılır.

I haven’t got brother or sister. Benim kardeşim yok.

We haven’t got privacy. Mahremiyetimiz yok.

I haven’t got feelings for you. Sana karşı hislerim yok.

I have not got love to give you. Benim sana verecek sevgim yok.

This world hasn’t got a column. Bu dünyanın direği yok.

Soru cümlesi :

Have/Has got

Soru

Have I got a cat ? Bir kedim var mı ?
Have you got a cat ? Bir kedin var mı ?
Has he got a cat ? Bir kedisi var mı ?
Has she got a cat ? Bir kedisi var mı ?
Has it got a cat ? Bir kedisi var mı ?
Have we got a cat ? Bir kedimiz var mı ?
Have you got a cat ? Bir kediniz var mı ?
Have they got a cat ? Bir kedileri var mı ?

Görüldüğü üzere have/has got cümlelerini soru yapmak için have/has cümlenin en başına alınır. Olumsuz bir soru sormak istersek cümlenin başına haven’t/hasn’t getirilir.

Haven’t they got a car ? Onların bir arabası yok mu ?

Have you got any dependents ? Bağımlılıklarınız var mı ?

Have she got anything else ? Başka bir şeyleri var mı ?

Have you got something for me ? Benim için bir şeyin var mı ?

Have you got a boyfriend ? Erkek arkadaşın var mı ?

Kısa cevaplar :

İngilizcede have/has got sorularına kısa cevaplar verilebilirler. Kısa cevaplar muhakkat içinde evet veya hayır cevabı içerir bu nedenle kısa cevaplarımız yes veya no ile başlarlar. Devamında cevabı yes olanlarda have/has, no olanlarda ise haven’t/hasn’t kullanırız. Kısa cevaplarda got kullanılmaz.

– Have you got a book ? Bir kitabın var mı ?

Yes, I have got a book. Evet, bir kitabım var.

Veya

Yes, I have. Evet, var.

– Have you got any money ? Hiç paran var mı ?

No, I haven’t got any money. Hayır, hiç param yok.

Veya

No, I haven’t. Hayır, yok.

– Have I got time to lose ? Kaybedecek vaktim var mı ?

No, I haven’t got time to lose ? Hayır, kaybedecek vaktim yok.

Veya

No, I haven’t.

– Has Mehmet got a pet ? Mehmet’in evcil hayvanı var mı ?

Yes, He has got a pet. Evet, onun bir evcil hayvanı var.

Veya

Yes, He has. Evet, var.

– Has the house got a window ? Evin bir penceresi var mı ?

Yes, it has got a window. Evet, onun bir penceresi var.

Veya

Yes, it has. Evet, var.

Have/has got yerine have/has kullanımı :

Have/Has got Have/Has Have/Has got Have/Has Have/Has got Have/Has

Olumlu

Olumsuz

Soru

I have got a cat I have a cat I haven’t got a cat I don’t have a cat Have I got a cat ? Do I have a cat ?
You have got a cat You have a cat You haven’t got a cat You don’t have a cat Have you got a cat ? Do you have a cat ?
He has got a cat He has a cat He hasn’t got a cat He doesn’t have a cat Has he got a cat ? Does he have a cat ?
She has got a cat She has a cat She hasn’t got a cat She doesn’t have a cat Has she got a cat ? Does she have a cat ?
It has got a cat It has a cat It hasn’t got a cat It doesn’t have a cat Has it got a cat ? Does it have a cat ?
We have got a cat We have a cat We haven’t got a cat We don’t have a cat Have we got a cat ? Do we have a cat ?
You have got a cat You have a cat You haven’t got a cat You don’t have a cat Have you got a cat ? Do you have a cat ?
They have got a cat They have a cat They haven’t got a cat They don’t have a cat Have they got a cat ? Do they have a cat ?

Have got/has got yerine have/has kullanımında cümlede bir anlam değişikliği olmaz ikiside aynı şekilde sahip olmak anlamını verir.

Have got/has got bir kalıp olup başka bir anlamda kullanılamazken have sahip olmak fiilinin geniş zaman halidir ve farklı anlamlarda da kullanılır.

– Aynı anlama gelmesine rağmen iki ayrı kullanımın olmasının nedeni ; Sahiplik bildirme, İngiliz İngilizcesinde have/has got ile ifade edilirken Amerikan İngilizcesinde have/has olarak ifade edilir.

– olumsuz ve soru hallerinde kullanım farkının nedeni ; have/has got bir kalıptır ve kendine özgü olumsuzluk ve soru kuralları vardır. Have/has ise sahip olmak anlamında bir fiildir ve simple present tense kuralları uygulanır.

Have/Has kullanımı :

Olumlu cümle :

I have a cat
You have a cat
He has a cat
She has a cat
It has a cat
We have a cat
You have a cat
They have a cat

have/has fiilinin simple present tense 3. tekil şahıs hali, has dir. He/she/it ve tekil öznelerle olumlu cümlelerde have yerine has kullanılır.

Olumsuz cümle :

I don’t have a cat
You don’t have a cat
He doesn’t have a cat
She doesn’t have a cat
It doesn’t have a cat
We don’t have a cat
You don’t have a cat
They don’t have a cat

Simple present tense olumsuz cümlelerde I zamiri ve çoğul öznelerle don’t olumsuzluk eki kullanılırken, 3. tekil şahıslarla doesn’t olumsuzluk eki kullanılır ve bütün şahıslarda fiilimiz yalın halinde have olarak kullanılır.

Soru cümlesi :

Do I have a cat ?
Do you have a cat ?
Does he have a cat ?
Does she have a cat ?
Does it have a cat ?
Do we have a cat ?
Do you have a cat ?
Do they have a cat ?

Simple present tense soru cümlelerinde do yardımcı fiili cümlenin en başına getirilir. 3. tekil şahıslar için do yardımcı fiili does halini alır. Have fiilimiz ise yalın halde kullanılır.

Kısa cevaplar :

Have/has soruları simple present tense halde olduğu için kısa cevaplarda simple present tense kuralları uygularını. Kısa cevaplarda have/has değil do yardımcı fiili kullanılır.

Do you have a cat ? Bir kedin var mı ?

Yes, I do. Evet, var.

Veya

No, I don’t. Hayır, yok.

Does the hospital have a doctor ? Hastanenin bir doktoru var mı ?

Yes, it does. Evet, var.

Veya

No, it doesn’t. Hayır, yok.

%d blogcu bunu beğendi: