Interrogative Pronouns

Türkçede soru zamirleri olarak geçen bu konu ileride işleyeceğimiz derslerde göreceğimiz soru kelimelerini içermektedir. Bu dersimizde bu soru kelimelerini pronouns yönünden inceleyeceğiz.

Soru zamirleri soru cümlelerinde ismin yerini tutarlar. Her zaman soru cümlelerinde kullanılmak zorunda değildirler. Birazdan örneklerde göreceğiniz üzere olumlu veya olumsuz cümlelerde de ismin yerini tutarlar.

Who : Kim : who ile kullanılan cümleler soru cümlesi olmak zorunda değildir. Cümlenin başına geldiğinde cümleyi soru cümlesine çevirebilirler. Dikkat ediniz başına geldiği her cümleyi soru haline çevirmezler. Çevirmedikleri zaman cümleye ünlem, belirsizlik veya kinaye katabilirler. Kullanıldığı yere göre çok rahat anlaşılabilir bir durumdur. Subject ve objectin yerini tutabilirler.

Who cares. I am already late. Kimin umurunda zaten geç kaldım.

Gördüğünüz üzere ismin yerine kullanıldı ve kattığı anlam bir soru değil umursamazlık. Bizde Türkçede benim umurumda değil demek yerine kimin umurunda demeyi tercih ederiz.

I don’t know, Who came. Bilmiyorum kim geldi. İsmin yerine kullanıldı ve o ismin bilinmeyen olduğunu gösterdi. Cümleyi soru yaptı mı tabiki hayır.

Who told you that ? bunu sana kim söyledi ? nihayet düz bir cümlede subjectin yerini alarak cümlede başka hiçbir değişiklik yapmadan soru anlamı kattı.

Who do you live with ? kiminle yaşıyorsun ? objectin yerini alarak bir soru cümlesine eklendi.

Who do you think, you are ! Sen kim olduğunu sanıyorsun ! işte size ünlem cümlesi.

 

Whom : Kime, Kimi : Sadece object görevinde kullanılabilir. Whom ile başlayan soru cümleleri pek çok zaman prepositionslarla biter.

Whom are you with ? Kiminlesin ?

Whom are you talking to ? kiminle konuşuyorsun ?

Whom should I ask ? Kime sormalıyım ?

Whom did you see ? Kimi gördün ?

Which : Hangi : Kendisinden sonra isim gelirse hangi anlamına gelen which, Which one olarak kullanıldığında hangisi anlamına gelir.

Which do you prefer ? hangisini tercih edersin ?

Which of these books is the best ? Bu kitaplardan hangisi en iyisidir ?

Which one do you like ? Hangisini sevdin ?

I don’t know which one you want to try. Hangisini denemek istediğini anlamadım.

Whose : Kimin : Aitlik belirten soru zamiridir. kimin ki anlamına da gelir.

Whose is that cat ? Şu kimin kedisi ?

Whose idea was it ? Kimin fikriydi ?

What : Ne : Genel bir soru kelimesidir.

What is she wearing ? Ne giyiyor ?

What did you see ? Ne gördünüz ?

What things are in the rooms ? Odalarda neler var ?

What country are you from ? Hangi ülkedensin ?

%d blogcu bunu beğendi: