Modals : Must

Must :

İngilizcede must kipinin Türkçe karşılığı gereklilik kipi ..meli, malı ekidir. Must geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman için kullanılır. Must kullanıldığında çok yüksek derecede gereklilik veya zorunluluk bildirir. Must kullanımında dikkat edeceğimiz bir başka husus ise bu gereklilik veya zorunluluk fikrinin sözü söyleyen kişiye ait olmasıdır. Yasal zorunluluklar bildirilirken must kullanılır. Sözü söyleyen kişi, dışsal gereklilikler nedeni ile tavsiye veriyor ve bu gerekliliği benimsiyorsa must kullanılır. Yasaklar koyarken ve emir verirken kullanılır. Bir nedene bağlı güçlü tahminlerde bulunurken must kullanılır. Acil durum nedeniyle yapılması gereken bir eylem söz konusuysa must kullanılır. Must ile kurulan olumsuz cümleler gereklilik değil yasaklama bildirirler. Must ile kurulan soru cümleleri birisinin düşüncesini, niyetini yada isteğini öğrenmeyi amaçlar.

İngilizcede must ile olumlu cümle kurarken must özneden sonra yer alır ve kendisinden sonra fiil gelir. Fiil yalın haldedir. Olumsuz bir cümle kurmak istiyorsak must yanına not getirilir. Must not kısaltılmış hali musn’t. Soru cümlelerinde ise must ile özne yer değiştirerek must cümlenin başına getirilir.

You must come here. Buraya gelmelisin.

You musn’t come here. Buraya gelmemelisin.

Must you come here ? Buraya gelmeli misin ?

musn’t you come here ? Buraya gelmemeli misin ?

You must come here. Buraya gelmelisin. (geniş zaman)

You must come here now. Buraya şimdi gelmelisin. (şimdiki zaman)

You must come here tomorrow. Buraya yarın gelmelisin. (gelecek zaman)

Must kullanımı :

– Must, gereklilik veya zorunluluk bildirir. Bahsedilen gereklilik ve zorunluluk fikri sözü söyleyen kişiye aittir.

I am reading a book. You must be quiet. Kitap okuyorum. Sessiz olmalısın.

I am taking a shower. You musn’t come in. Duş alıyorum. İçeri gelemezsin.

You musn’t keep moving because you have a traffic accident. Hareket etmemelisin trafik kazası geçirdin.

– Must kipi, sözü söyleyen kişi dışsal gereklilikten bahsediyorsa ve bu gerekliliği kendisi de benimsiyorsa kullanılır.

You are sick. You must go to the doctor. Hastasın. Doktora gitmelisin.

We are in the library. You musn’t talk to others. Kütüphanedeyiz. Başkalarıyla konuşmamalısın.

They are very angry. He must stay away from them. Onlar çok kızgınlar. Onlardan uzak durmalı.

– Must kipi yasal zorunluluklar bildirilirken kullanılır. Aynı zamanda kişiler yasak koyarken ve emir verirken kullanılır.

You musn’t smoke in the hospital. Hastanenin içinde sigara içemezsiniz.

You must stop at the red light. Kırmızı ışıkta durmalısınız.

You must pay the tax. Vergi ödemek zorundasınız.

You must prepare the report until the meeting. Toplantıya kadar raporu hazırlamalısın.

You musn’t enter this land without permission. Bu araziye izinsiz giremezsiniz.

– Must bir nedene bağlı güçlü tahminlerde bulunurken kullanılır.

You worked hard. You must be tired. Çok çalıştın. Yorgun olmalısın.

He is apprehensive. He must be hiding something. Endişeli. Bir şey saklıyor olmalı.

He sent flowers to his wife. He must be cheating on his wife. Karısına çiçek gönderdi. Karısını aldatıyor olmalı.

– Must acil bir durum nedeniyle yapılması gereken bir eylem söz konusuysa kullanılır. Burada dikkat edilecek husus, acil durumlar için, sözü söyleyen kişinin fikri olup, olmamasına bakılmaz.

She must be ready. We have an hour until the meeting. Hazır olmalı. Toplantıya kadar bir saatimiz var.

He lost a lot of blood. She must be operated immediately. Çok kan kaybetti. Derhal ameliyat edilmeli.

The weather is rainy. We must go home. Hava yağmurlu. Eve gitmeliyiz.

– Must ile kurulan soru cümleleri birisinin niyetini yada isteğini öğrenmeyi amaçlar.

Must you meet him every day ? Onunla her gün buluşman gerekiyor mu ?

What do you say ? Must I be partners with her ? Ne diyorsun ? Onunla ortak olmalı mıyım ?

Must you go there ? Oraya gitmeli misin ?

%d blogcu bunu beğendi: