Non-Progressive Verbs

Non progressive verbs : Şimdiki zaman içinde gerçekleşse bile İngilizcede ing eki almayıp geniş zaman halinde kullanılan fiillerdir. İçinde eylem barındırmayan bu fiiller, zihinsel durumları, duygusal durumları, varlık bildiren durumları, duyularımızla algıladığımız durumları, arzularımızı, sahip olma ve diğer mevcut durumları bildirirler. Türkçede oluş fiilleriyle benzerlik gösterirler. Kendi irademiz dışında gerçekleşen durumlarda bu fiillerin içindedir. Durum fiilleri şimdiki zamanda kullanılamazken hareket fiilleri tüm zamanlarda kullanılabilirler.

Aşağıda vereceğimiz fiil listesi en çok kullanılanlardan bir kısmı olup ileride pek çok farklı fiille karşılaşabileceğinizi bilmenizde fayda vardır.

1- Duyularla algıladıklarımızı ifade edenler :

feel – hissetmek

hear – duymak

see – görmek

smell – koklamak

taste – tatmak

2- Duygularımızı ifade eden fiiller :

amaze – şaşırtmak

appreciate – anlamak

care – önem vermek

dislike – beğenmemek

envy – imrenmek

fear – endişe etmek

hate – nefret etmek

hope – umut etmek

like – beğenmek

love – sevmek

mind – aldırış etmek

prefer – tercih etmek

want – istemek

wish – dilemek

3- Zihinsel durumlarımızı ifade eden fiiller :

assume – üstlenmek

believe – inanmak

consider – dikkate almak

desire – arzulamak

doubt – şüphe etmek

feel – hissetmek

forget – unutmak

imagine – hayal etmek

know – bilmek

mean – kastetmek

notice – fark etmek

recognise – kabul etmek

remember – hatırlamak

suppose – zannetmek

think – düşünmek

understand – anlamak

4- Varoluş bildiren fiiller :

appear – ortaya çıkmak

be – olmak

consist of – meydana gelmek

cost – mal olmak

contain – içermek

include – dahil etmek

exist – var olmak

owe – minnettar olmak

seem – görünmek,benzemek

look – bakmak, görünmek

resemble – benzemek

5- Sahip olma bildiren fiiller :

have – sahip olmak

possess – hakim olmak

own – sahip olmak

belong – ait olmak

Bazı fiiller hem hareket hem durum bildirebilirler durum bildirdiklerinde geniş zaman halinde kullanılırlar, hareket bildirdiklerinde ise şimdiki zaman halinde kullanılabilirler.

Bunlardan bazılarına örnekler halinde bakalım.

a – to have

We have an umbrella. Bir şemsiyemiz var.

Sahip olmak durumu şimdiki zamanda kullanılamaz.

We are having dinner now. Şu anda akşam yemeği yiyoruz.

Yemek yemek anlamında eylem bildiriyor şimdiki zamanda kullanılabilir.

b- to look

Ayça looks wonderful. Ayça harika görünüyor.

Durum bildiriyor. Geniş zaman s takısı aldı.

Ayça is looking for love of her life. Ayça hayatının aşkını arıyor.

Eylem bildiriyor.

c- to feel

I feel good. İyi hissediyorum.

Durum bildiriyor.

How are you feeling ? Nasıl hissediyorsun ?

How do you feel ? deseydi fiziksel veya zihinsel durumuyla ilgili bir soru olabilirdi fakat şimdiki zaman halinde sorulduğu için fiziksel durumuyla ilgili bir soru olduğunu anlıyoruz.

d- to see

I see what you mean. Ne demek istediğini anlıyorum.

Zihinsel bir durum bildiriyor.

I am seeing a doctor. Doktorla görüşüyorum.

Bir ziyaret, randevu bildiriyor.

e- to think

I think you are crazy. Bence sen delisin.

Zihinsel bir durum bildiriyor.

I am thinking about you. Senin hakkında düşünüyorum.

Düşünmek eylem olarak kullanılmış.

f- to smell

This garden smells charming. Bu bahçe büyüleyici kokar.

Duyularımızla hissettiğimiz bir durum bildiriyor.

They are smelling the roses. Onlar gülleri kokluyorlar.

İsteyerek yapılan bir hareket bildiriyor.

g- to taste

These cakes taste delicious. Bu keklerin tadı lezzetli.

Durum bildiriyor.

He is tasting the soup. Çorbanın tadına bakıyor.

Hareket bildiriyor.

%d blogcu bunu beğendi: