One(s) Which one(s)

One-ones : Konuşmacılar arasından belirgin olan şeylerin veya kişilerin ismi yerine one veya ones kullanılabilir. Tekil olan şeylerden bahsederken one, çoğul olan şeylerden bahsederken ones kullanılır. Türkçede tam karşılıkları bulunmamakla birlikte genel olarak, one olanı, ones olanları olarak çevirilmektedir. İngilizcede demonstrative pronouns yani işaret sıfatı görevindedirler.

There are various novels here. I want to read philosophical one. Burada çeşitli romanlar var, ben felsefi olanı okumak istiyorum.

These cabinets were not here. Old ones replaced with new ones. Bu dolaplar burada değillerdi, eski olanlar yeni olanlarla değiştirildi.

– One işaret zamiri olarak kullanıldıklarında bir tane-bir adet olarak da Türkçeye çevrilebilirler.

My car is old. I want to buy a new one. Benim arabam eski. Yeni bir tane almak istiyorum.

– Bazen Türkçeye çevirirken görmezden gelebiliriz.

I need a book. Have you got one ? Bir kitaba ihtiyacım var. Sende var mı ? (Sende bir tane var mı?)

– This one=bu that one=şu ve these ones=bunlar those ones=şunlar kullanımında Türkçe karşılıkları yoktur.

Which hat is yours ? Hangi şapka senin.

That one. Şu Veya that hat. Şu şapka

These flowers are green. Those ones are red. Bu çiçekler yeşildir. Şunlar kırmızı.

– One-ones çoğu zaman the artikeli ile kullanılırlar.

I have got a lot of sweater. Which one do you want ? Pek çok kitabım var hangisini istersin ?

The black one. Siyah olanı.

Which chairs are theirs ? Hangi sandalyeler onların ki ?

The ones at left. Solda olanlar.

– One-a/ones-some ile kullanılırlar.

This table is small. I want to buy a big one. Bu masa küçük, büyük olanından almak istiyorum.

These flowers are faded. I put some new ones. Bu çiçekler solmuş. Birkaç tane yeni olanlarından koydum.

– Which one kullanımı. Which hangi anlamını verirken which one hangisi which ones hangileri anlamını verir.

Those wristwatches are quality. Which one do you want ? Bu kol saatleri kalitelidir. Hangisini istersiniz?

I heard you found Tolstoy’s book. Which ones do you found ? Tolstoy’un kitaplarını bulduğunuzu duydum. Hangilerini buldunuz ?

%d blogcu bunu beğendi: