Possessive Adjectives and Pronouns

I Ben Me Beni-Bana My Benim Mine Benim ki
You Sen You Seni-Sana Your Senin Yours Senin ki
He O (erkek) Him Onu-Ona His Onun His Onun ki
She O (kadın ) Her Onu-Ona Her Onun Hers Onun ki
It O (nesne ve hayvanlar için) It Onu-Ona Its Onun Its Onun ki
We Biz Us Bizi-Bize Our Bizim Ours Bizim ki
You Siz You Sizi-Size Your Sizin Yours Sizin ki
they Onlar Them Onları-Onlara Their Onların Theirs Onların ki

 

 

Possessive Adjectives : Daima isimlerden önce kullanılırlar ve kendinden sonra gelen ismin kime, neye ait olduğunu bildiren isimlerin yerine kullanılırlar.

Türkçede isim tamlamaları kullanırız. İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan isimler bulunurlar.

Ahmet’in gömleği. Bu tamlamada tamlayan Ahmet, tamlanan gömlektir.

Tamlayanın kim veya ne olduğunu biliyorsak mülkiyet sıfatları kullanırız. İngilizcede de durum tamamen aynıdır. Ve mülkiyet sıfatlarına possessive adjective denir.

Onun gömleği. Diyebiliriz. Türkçede onun kelimesi hangi görevi görüyorsa İngilizcede possessive adjectives aynı görevi görür.

Ahmet’s shirt.  Ahmet’in gömleği.

His shirt.  Onun gömleği.

I apologise for my mistakes. Hatalarım için özür dilerim.

Your body. Your decision. Senin bedenin. Senin kararın.

Change his mind.Onun fikrini değiştir.

Her car goes slowly. Onun arabası yavaş gider.

The chicken is naughty. This is its coop.  tavuk yaramaz. Bu onun kümesi.

Our ideas will live forever. Fikirlerimiz sonsuza dek yaşayacak.

Your house is small. Sizin eviniz küçük.

İt doesn’t matter. This is their mistake.  Önemli değil. Bu onların hatası.

Possessive adjectives mutlaka bir isimle kullanılmak zorundadır.

 

Possessive Pronouns : Yukarıda tablomuzda ki eki kullandık possessive pronouns gösterirken. Türkçeye genelde ki olarak çevrilir fakat böyle öğrenmeniz bu konuda pek çok hata yapmanıza sebep olacaktır. Konuyla ilgili aşağıda yapacağımız açıklamalar bu karmaşayı engelleyecek ve sizin bu konuda hata yapmanızın önüne geçecektir.

Possessive adjectiveslerden bahsederken kendilerinden sonra mutlaka bir ismin gelmek zorunda olduğunu söyledik. İsmin kim veya ne olduğunu biliyorsak, bu tamlamayı tercih etmek zorunda değiliz. Bu tamlamaları mülkiyet zamirine dönüştürüp kullanabiliriz. Bunun için öncelikle tamlamadaki ismi kaldırırız. Sonrasında mülkiyet sıfatını mülkiyet zamirine dönüştürürüz. Bu dönüştürme mülkiyet sıfatlarına S eklemek suretiyle yapılır. Yalnız my, mine olarak dönüşür ve his sonu S ile bittiği için S eki almaz.

Possessive pronouns hangi nesne, canlı veya kişiden bahsettiğimizi bildiğimiz durumlarda kullanılır. Kendisinden sonra isim gelmez.

it is your ticket this is mine.  O senin biletin, bu benim.

Decision is yours.  Karar senin.

Don’t change my mind. Change his. Benim fikrimi değiştirme, onunkini değiştir.

Your car goes slowly. Hers is fast. Senin araban yavaş gider. Onunki hızlı.

The chicken has a coop. Here is its. Tavuğun bir kafesi var. İşte onunki.

Your ideas will disappear. Ours will live forever.   Sizin fikirleriniz yok olacak. Bizimkiler sonsuza dek yaşayacak.

Our house is small. Yours is big. Bizim ev küçük sizinki büyük.

It is our mistake. This is theirs. O bizim hatamız bu onların.

%d blogcu bunu beğendi: