Possessive ( Apostrophe ‘S and Of )

İngilizcede sahiplik bildirme konusunu possessive pronouns ve possessive adjectives konusunda görmüştük. Şimdi ise mülkiyet sıfatı veya mülkiyet zamiri kullanmadan sahiplik bildirme nasıl yapılır onu görelim.

Ali’nin anahtarı.

Evin anahtarı.

Görüldüğü üzere Türkçede sahiplik bildirme isme nin, in eki getirilmek suretiyle yapılmıştır. İsmin iyelik hali olarak da geçer. İsim tamlaması olarak söylemememizin nedeni her zaman tamlama şeklinde karşımıza çıkmayabilir.

Sahiplik bildiren kelimelerin devamında isim gelmek zorunda değildir.

Bu kimin anahtarı ?

Ali’nin

Şimdi aynı örnekleri İngilizce olarak verelim.

Ali’s key. Ali’nin anahtarı.

Key of the house. Evin anahtarı.

İngilizcede sahiplik bildirmek için en yaygın olarak kullanılan yapılar ‘s takısı ve of edatıdır.

Genelde canlı varlıklar için ‘s takısı kullanılır. Cansız varlıklar için ise of edatı kullanılır. Ancak bu ayrım keskin değildir.

 

 

1- apostrophe ‘s

a- ‘s normalde insanlar için sahiplik bildirir.

Ali’s key. Alinin anahtarı.

Mehmet’s father. Mehmet’in babası.

My father’s car. Babamın arabası.

b- ‘s takısı noun ( isim ) olmadan kullanılabilir.

Ali’s key is smaller than Mehmet’s. Ali’nin anahtarı Mehmet’inkinden küçüktür.

Whose bag is that ? It is Görkem’s. Şu çanta kimin ? O Görkem’in.

c- Apostrophe ‘s takısıyla yapılan tamlamalarda önce tamlayan sonra tamlanan gelir.

Tailor’s son. Terzinin oğlu

The children’s toys. Çocukların oyuncakları

d- tamlayan birden fazla ise son tamlayana ‘s takısı getirilir.

My sister and my brother’s room. Kız kardeşim ve erkek kardeşimin odası.

e- sonu s ile biten kelimelerde yalnızca ters virgül ( ‘ ) kullanılır.

Girls’ books. Kızların kitapları.

The Millers’ house. Millerlerin evi.

f- Düzensiz çoğullarda ‘s takısı kullanılır.

Children’s milks. Çocukların sütleri

The men’s suits. Adamların takımları

g- her zaman canlı varlıklar için kullanılmazlar.

Turkey’s symbol. Türkiye’nin simgesi.

The world’s end. Dünya’nın sonu.

 

2- of

a- tamlayanı hayvan veya cansız varlık olan tamlamalarda of edatı kullanılır.

The power of information. Bilginin gücü.

Enemy of the state. Devlet düşmanı.

b- of ile yapılan tamlamalarda önce tamlanan sonra of sonrada tamlayan gelir.

The legend of Atlantis. Atlantis efsanesi.

c- her zaman cansız varlıklar için kullanılmazlar.

He is a friend of Özge. O, Özge’nin bir arkadaşıdır.

 

3- ‘s ve of ile yapılabilen tamlamalar.

Her iki durumda da aynı anlama gelirler.

Turkey’s symbol. Türkiyenin simgesi.

Symbol of Turkey. Türkiyenin simgesi.

The world’s end. Dünyanın sonu.

End of the world. Dünyanın sonu.

Friend of Özge. Özge’nin arkadaşı.

Özge’s friend. Özgenin arkadaşı.

England’s rains. İngiltere’nin yağmurları.

Rains of England. İngiltere’nin yağmurları.

%d blogcu bunu beğendi: