Present Continuous Present Simple For The Future

Gelecek zaman cümleleri yalnızca future tense ile yapılmamaktadır. Gelecekle ilgili planlarımızdan bahsederken şimdiki zaman cümle yapısıyla, süreklilik gösteren planlı, programlı, zamanlı eylemlerden bahsederken, geniş zaman cümle yapısıyla gelecekten zamandan bahsedebiliriz.

Present Continuous Tense for the future :

Gelecekle ilgili planlarımızdan bahsederken şimdiki zaman cümle yapısını kullanırız. Şimdiki zaman cümle yapısını gelecek zamandan bahsederken kullanmamız için planlanan eylemin süreklilik göstermemesi, bir zaman çizelgesiyle sabitlenmemesi, bir defaya mahsus bir eylem olması gerekmektedir. Genel olarak insanların planlarından bahsederken kullanılır.

I am getting annuel leave tomorrow and than I am coming to you. Yarın yıllık izine çıkıyorum ve sonra sana geliyorum.

She is leaving this place tonight. Bu gece burayı terk ediyor.

They are having a party next weekend. Önümüzdeki haftasonu parti veriyorlar.

After two days Lale is meeting Selim. İki gün sonra Lale Selim’le buluşuyor.

I am going to Giresun tomorrow. Yarın Giresuna gidiyorum.

Not : örneklerimize baktığımızda cümlenin öznesinin kişiler olduğunu ve süreklilik arz etmeyen planlı eylemler olduğunu görüyoruz.

Present Simple Tense for the future :

Süreklilik gösteren planlı, programlı, zamanlı eylemlerden bahsederken geniş zaman cümle yapısıyla gelecek zamandan bahsedebiliriz. Kişiler için gelecek zamanda yapılacak eylemlerden bahsederken ya eylemin geçmişten beri süreklilik göstermesi ya da eylem bir kereye mahsussa, yalnızca bizim irademize bağlı olmayan planlı bir eylem olması gerekmektedir. Yine de kişiler için gelecekte gerçekleşecek eylemlerden bahsederken şimdiki zaman kullanımı daha uygundur. Genel olarak topluluklar için planlanmış, zaman çizelgesi oluşturulmuş eylemlerden bahsederken kullanılır. Otobüs saatleri, ders saatleri, sinema saatleri gibi.

The bus leaves in ten minutes. Otobüs on dakika içinde kalkıyor/kalkacak. (Görüldüğü üzere biz Türkçede topluluklar için planlanmış zamanlı, gelecek zaman eylemlerinden bahsederken şimdiki zaman veya gelecek zaman kullanıyoruz.)

What time does your job finish ? İşin kaçta biter/bitiyor/bitecek ? (Türkçede kişiler için planlanmış, kendi irademize bağlı olmayan mecburiyetler için şimdiki zaman, geniş zaman veya gelecek zaman kullanabiliriz.)

The film starts at 8:30. Film saat sekiz buçukta başlıyor/başlayacak.

What time does your airplane leave ? Uçağın kaçta kalkıyor/kalkacak ? (Türkçede topluluklar için planlanmış zamanlı eylemlerde geniş zaman kullanmamamızın nedeni ; Türkçede geniş zamanı tahmin ve olasılıklarda çok sık kullanmamızdandır. Eğer uçak rotar yapsaydı ve böyle bir durumda soruyu sorsaydık uçağın kalkma saati tahmine dayanacağı için Türkçede geniş zaman kullanabilir sorumuzu ‘kalkar’ diye sorabilirdik. Türkçe için bir başka seçenekte gelecek zaman kipi kullanmaktır ancak böyle bir durumda sorumuzun içine tahmin öğesi ekler ve ‘kalkacak acaba’ olarak sorumuzu sorardık.)

My job starts on monday. İşim pazartesi başlıyor/başlayacak.

Not: Örneklerimizin yanına iliştirdiğimiz Türkçe kullanım kuralları İngilizcede uygulamanız için değil, Türkçe ile İngilizcedeki farklılıkları daha iyi anlayabilmeniz içindir.

%d blogcu bunu beğendi: