Present Continuous Tense

Present continuous tense Türkçede şimdiki zamanın karşılığıdır. İçinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz eylemleri, değişmekte olan durum ve eylemleri, geçmişte belirli bir süre devam edip halen devam etmekte olan eylemleri, yakın gelecekte olan planlanmış eylemlerimizi bu tense ile anlatırız.

Affirmative Olumlu Negative Olumsuz Question Soru
I am reading Ben okuyorum I am not reading Ben okumuyorum Am I reading ? Okuyor muyum?
He is reading O okuyor He isn’t reading O okumuyor Is he reading ? Okuyor mu ?
She is reading O okuyor She isn’t reading O okumuyor Is she reading ? Okuyor mu ?
It is reading O okuyor It isn’t reading O okumuyor Is it reading ? Okuyor mu ?
We are reading Biz okuyoruz We aren’t reading Biz okumuyoruz Are we reading ? Okuyor muyuz ?
You are reading Siz okuyorsunuz You aren’t reading Siz okumuyorsunuz Are you reading ? Okuyor musunuz ?
They are reading Onlar okuyorlar They aren’t reading Onlar okumuyorlar Are they reading ? Okuyorlar mı ?

Şimdiki zaman olumlu cümle yapısı : İngilizce şimdiki zaman bir cümle kurmak için özneden sonra am, is, are yardımcı fiili getirilir ve fiile ing eki eklenir. I zamiri dışında öznenin tekil olması durumunda is çoğul olması durumunda ise are kullanılır.

The cat is running. Kedi koşuyor.

The cats are running. Kediler koşuyorlar.

Şimdiki zaman olumsuz cümle yapısı : Şimdiki zaman cümlesini olumsuz yapmak için yardımcı fiile not olumsuzlu eki eklenir. İs ve are yardımcı fiilleri ile not kısaltılarak isn’t ve aren’t olarak da kullanılabilir.

The cat is not running. Kedi koşmuyor.

The cat isn’t running. Kedi koşmuyor.

The cats are not running. Kediler koşmuyorlar.

The cats aren’t running. Kediler koşmuyorlar.

Şimdiki zaman soru cümlesi : Şimdiki zaman bir cümleyi soru cümlesi yapabilmek için am, is, are yardımcı fiili öznenin önüne getirilir.

Is the cat running ? Kedi koşuyor mu ?

Isn’t the cat running ? Kedi koşmuyor mu ?

Are the cats running ? Kediler koşuyorlar mı ?

Aren’t the cats are running ? Kediler koşmuyorlar mı ?

Şimdiki zaman kullanımı :

1- Şu anda gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullanılır.

I am writing a letter now. Şuan bir mektup yazıyorum.

He is coming here. Buraya geliyor.

John is taking jane to the cinema. John jane’i sinemaya götürüyor.

They aren’t going to the hospital. Onlar hastaneye gitmiyorlar.

Are you following me ? Beni takip ediyor musun ?

Is she making a cake now ? O şimdi kek yapıyor mu ?

2- Geçmişte başlayan halen devam eden ve muhtemelen devam edecek olan eylemleri ve değişmekte olan olayları anlatmak için kullanılır.

I am learning english. İngilizce öğreniyorum.

I am reading more now. Şimdi daha çok okuyorum.

Everythings is changing in the world. Dünyada herşey değişiyor.

But the hate speech isn’t changing. Fakat nefret söylemi değişmiyor.

The people are not smiling each other anymore. İnsanlar artık birbirlerine gülüsemiyorlar.

New wars are beginning. Yeni savaşlar başlıyor.

But the old wars are not ending. Fakat eski savaşlar bitmiyor.

Justice is dissapearing. Adalet yok oluyor.

Kids are dying. Çocuklar ölüyor.

What are we doing ? Biz ne yapıyoruz.

We are losing our mind and we hate those who are not like us. Aklımızı kaybediyoruz ve bizim gibi olmayanlardan nefret ediyoruz.

Maybe We are just watching. Belki sadece izliyoruz.

3- Gelecekle ilgili planlanmış eylemlerden bahsederken kullanılır.

I am going to Giresun tomorrow. Yarın Giresuna gidiyorum.

She is coming to Istanbul next week. Haftaya istanbula geliyor.

I am leaving this place tonight. Bu gece buradan ayrılıyorum.

They are having a party next weekend. Önümüzdeki haftasonu parti veriyorlar.

After two days Lale is meeting Selim. İki gün sonra Lale Selimle buluşuyor.

4- Sürekli gerçekleşen hoşlanılmayan durumlardan bahsederken always, forever, constantly gibi zarflarla kullanılırlar.

You are always saying that. Her zaman bunu söylüyorsun.

He is constantly making mistakes. O sürekli hata yapıyor.

She is forever eating. O sürekli yemek yiyor.

5- Hareket bildirmeyen soyut anlamlı fiiller, bir bakıma akışında istemsiz olarak gerçekleşen fiiller şimdiki zaman yapısında kullanılamazlar. Bu fiiller geniş zamanda kullanılırlar. Bir sonraki non-progressive verbs dersimizde bu konuyu ayrıntılı olarak işleyeceğiz.

6- Şimdiki zamanı belirten ifadeler.

Now – Şimdi

What are you doing now ? Şimdi ne yapıyorsun ?

Right now – Hemen şimdi

You are coming right now. Hemen şimdi geliyorsun.

Just now – Şu anda

She is combing hair just now. Şu anda saçını tarıyor.

For the time being – Şuan için

We are leaving here for the time being. Şu an için burayı terk ediyoruz.

For now – Şimdilik

Our travelling is ending for now. Seyahatimiz şimdilik bitiyor.

Still – Hala

I am still waiting for your reply. Hala cevabınızı bekliyorum.

At the moment – Şu an

This feeling is killing me at the moment. Şu an bu duygu beni öldürüyor.

At present – Şu anda

At present I’m dancing. Şu anda dans ediyorum.

7- where/what/who/how/why ile kullanımı

where are you going now ? Şimdi nereye gidiyorsun ?

What is she wearing ? O ne giyiyor ?

Who are talking in the dialog ? Diyalogda kim konuşuyor ? ( özne içermeyen who sorusu )

How is it going ? Nasıl gidiyor ?

Why are you doing this ? Bunu neden yapıyorsun ?

8- ing eklenmesiyle ilgili kurallar.

a- Fiil iki sesli + bir sessiz harf ile bitiyorsa, fiil iki sessiz harf ile bitiyorsa fiil değişime uğramadan ing eklenir. Ayrıca bahsetmeyeceğimiz durumların çoğunda fiil değişime uğramadan ing eklenir.

See – Seeing

Play – playing

Start – Starting

Work – Working

Go – Going

b- Fiil ie ile bitiyorsa ie y ile değiştirilir.

Lie – Lying

Die – dying

c- Fiil sessiz harf + e ile bitiyorsa e harfi düşer.

Come – Coming

Make – Making

Take – Taking

d- Fiil bir sesli + bir sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harf çift yazılır. Fakat sesli harf baskın değilse sessiz harf tek yazılır. y,w,x harfleri çift yazılmaz.

Put – Putting

Cut – Cutting

Run – Running

Open – Opening

Fix – Fixing

Pay – Paying

Row – Rowing

%d blogcu bunu beğendi: