Reflexive Pronouns

Reflexive pronouns : Türkçede dönüşlülük zamirleri olarak adlandırılan bu zamirlerin kullanımının, İngilizce ile Türkçe arasında pek farkı yoktur. Reflexive pronuonslar, possessive adjectiveslere (mülkiyet sıfatları ) kendi anlamına gelen self eklemek suretiyle elde edilir. Tekillere eklenirken aynı kalan self çoğullara eklenirken çoğul eki alarak selves olmaktadır. Dikkat etmeniz gereken bir başka husus ise tekil olarak yourself olan reflexive pronounsumuz çoğul haldeyken yourselves olmaktadır.

Fiildeki eylemin özne tarafından yapıldığını ve eylemin özneye dönüşünü bildirirler. Özne ve nesnenin aynı olduğu durumlarda kullanılır yani hem işi yapan hem de işten etkilenen aynı kişidir.

 

Myself kendim I can do it myself/on my own
Yourself kendin You don’t believe in yourself
Himself (erkek ) kendisi Man’s search for himself
Herself  (kadın ) kendisi She made a cake by herself
İtself ( hayvan ve cansız varlık ) kendisi The dog killed itself
ourselves kendimiz Sometimes We lose ourselves
Yourselves Kendiniz Don’t cheat yourselves
themselves kendileri They themselves cleaned the room

 

 

  • I can do it myself. Ben bunu kendim yapabilirim.

Eylemden etkilenen nesnemiz it ile cümleyi bitirebilirdik fakat özneyi vurgulamak için myself kullandık. Reflexive pronounslar cümle içindeki görevlerine göre yer değiştirebilirler.

I can do it on my own. Ben bu işi kendi başıma yapabilirim.

On my own ile myself farkı ;

myself-kendim anlamını verirken.

On my own-kendi başıma anlamındadır.

On+possessive adjectives+own – bu formülü bütün şahıslara uygulayabiliriz.

On my own- kendi başıma

On your own – kendi başınıza

On his own – kendi başına

On her own – kendi başına

On its own – kendi başına

On our own – kendi başımıza

On your own – kendi başınıza

On their own – kendi başlarına

 

  • You don’t believe in yourself. Kendine inanmıyorsun.

in yourself – kendine anlamındadır.

Yourself kendin demektir.

You don’t believe yourself. Sen kendin inanmıyorsun.

Reflexive pronounslar başlarına prepositions (edat ) alarak dönüşebilirler.

  • Man’s search for himself. Kendini arayan insan. Rollo may-1953

Eylemin nedeni olabilirler.

  • She made a cake by herself. Kendi kendine bir kek yaptı.

Herself – kendisi

By herself – kendi kendine

On her own – kendi başına

By herself ile on her own aynı anlamdadır. Kendi kendine ile kendi başına aynı anlamdadır. İkisi de birbirlerinin yerine kullanılabilir, anlamda hiçbir değişiklik olmaz. Aynı anlamda iki farklı çeviriyi kafanızı karıştırmak için değil ; İngilizce bir konuşmayı çevirirken veya Türkçe bir konuşmayı çevirirken geniş bir alanınız olduğunu Türkçe ve ingilizce’nin içinden kelimeleri özgürce seçebileceğinizi görmeniz için veriyoruz.

By myself – kendi kendime

By yourself – kendi kendine

By himself – kendi kendisine

By herself – kendi kendisine

By itself – kendi kendisine

By ourselves – kendi kendimize

By yourselves – kendi kendinize

By themselves – kendi kendilerine

  • The dog killed itself. Köpek kendini öldürdü.

Eylemi yapan ile eylemden etkilenenin aynı olduğu durumlarda.

  • Sometimes we lose ourselves. Bazen kendimizi kaybederiz.

Farklı bir görevde kullanılmadığı sürece cümle içinde object ( nesne ) görevindedir. Verb’den sonra gelir.

  • Don’t cheat yourselves. Kendinizi kandırmayın.

Emir cümlelerinde kullanılabilirler.

  • They themselves found the box. Kutuyu onlar kendileri buldu.

Vurgu amaçlı kullanıldıklarında cümle içinde subjectten ( özne ) sonra gelirler.

%d blogcu bunu beğendi: