Simple Present and Present Continuous Tense

 

Simple Present Tense Present Continuous Tense
Affirmative Olumlu Affirmative Olumlu
I read Ben okurum I am reading Ben okuyorum
He reads O okur He is reading O okuyor
She reads O okur She is reading O okuyor
It reads O okur It is reading O okuyor
We read Biz okuruz We are reading Biz okuyoruz
You read Siz okursunuz You are reading Siz okuyorsunuz
They read Onlar okurlar They are reading Onlar okuyorlar
Negative Olumsuz Negative Olumsuz
I don’t read Ben okumam I am not reading Ben okumuyorum
He doesn’t read O okumaz He isn’t reading O okumuyor
She doesn’t read O okumaz She isn’t reading O okumuyor
It doesn’t read O okumaz It isn’t reading O okumuyor
We don’t read Biz okumayız We aren’t reading Biz okumuyoruz
You don’t read Siz okumazsınız You aren’t reading Siz okumuyorsunuz
They don’t read Onlar okumazlar They aren’t reading Onlar okumuyorlar
Question Soru Question Soru
Do I read ? Okur muyum ? Am I reading ? Okuyor muyum?
Does he read ? Okur mu ? Is he reading ? Okuyor mu ?
Does she read ? Okur mu ? Is she reading ? Okuyor mu ?
Does it read ? Okur mu ? Is it reading ? Okuyor mu ?
Do we read ? Okur muyuz ? Are we reading ? Okuyor muyuz ?
Do you read ? Okur musunuz ? Are you reading ? Okuyor musunuz ?
Do they read ? Okurlar mı ? Are they reading ? Okuyorlar mı ?

Simple present ( geniş zaman ) ve present continuous tense ( şimdiki zaman ) arasındaki fark ;

geniş zamanı rutin yaptığımız işlerden bahsederken şimdiki zamanı ise şu anda yaptığımız işlerden veya belirli bir süredir yaptığımız işlerden bahsederken kullanırız.

I speak turkish. Ben türkçe konuşurum. ( sürekli yapılan bir iş )

I am learning english nowadays. Ben bu sıralar ingilizce öğreniyorum.(Belirli bir süredir yapılan iş)

Şimdiki zaman ve gelecek zaman kullanımında anlam değişikliği meydana gelir.

Tom plays violin. Tom keman çalar. ( Tom keman çalmayı biliyor )

Tom is playing violin. Tom keman çalıyor. ( Tom şu anda keman çalıyor )

Tom works for a bank. Tom bir banka için çalışıyor. ( Tom’un ne iş yaptığından bahsediyor )

Tom is working hard today. Tom bugün çok çalışıyor. ( Tom’un verdiği emekten bahsediyor )

bazen şimdiki zamanda oluşan durumları anlatmak için geniş zaman kullanabiliriz bu durum bir önceki dersimizde gördügümüz non-progressive verbs ( durum bildiren fiiller ) için geçerlidir. Bu fiiller şimdiki zamanda kullanılamazlar.

Love, understand, know, want, like, hate, wish bunlardan bazılarıdır.

I want to break free. Özgür olmak istiyorum.

I know how you feel. Ben nasıl hissettiğini biliyorum.

I wish you a nice day. İyi günler dilerim.

Geniş zamanda ve şimdiki zamanda kullanılan zaman zarflarından bazılarını aşağıda liste halinde veriyoruz.

Simple present tense Present continuous tense
always – daima Now – Şimdi
usually – genellikle Right now – Hemen şimdi
sometimes – bazı zamanlarda, bazen Just now – Şu anda
often – sık sık for the time being – Şuan için
every – her For now – Şimdilik
rarely – nadiren Still – Hala
never – asla At the moment – Şu an
ever – hiç At present – Şu anda

This garden always smells charming. Bu bahçe daima büyüleyici kokar.

They are smelling the roses now. Onlar şu anda gülleri kokluyorlar.

I usually go to the beach. Genellikle sahile giderim.

I am going to the beach right now. Hemen şimdi sahile gidiyorum.

He sometimes combs hair. Bazen saçlarını tarar.

He is combing hair at the moment. Şu an saçlarını tarıyor.

%d blogcu bunu beğendi: