So Such – So that Such that

So ve such kullanıldıklarında çok veya o kadar …… ki anlamını verirler.

So kullanımı : so + adjective/adverb

So kendisinden sonra yalnızca sıfat veya zarf alır. So very ile aynı anlamda olan çok kelimesi ile Türkçeye çevirilir fakat so kullanıldığında cümlede vurguyu kendisinden sonra gelen sıfat veya zarfa çeker. So kullanıldığında kendisinden sonra gelen sıfatın veya zarfın miktarının, derecesinin veya ölçüsünün very kullandığımızda vereceği çok anlamından çok daha fazla olduğunu ve cümlede asıl belirtilmek istenenin, sıfatın veya zarfın miktarı, derecesi veya ölçüsü olduğu anlaşılır.

The man is very clever. Adam çok akıllı.

The man is so clever.

Adam çok akıllı.

Adam çok fena zeki.

Adam çok çok zeki.

Not : Yukarıda gördüğümüz çeviri örneklerinin Türkçe hallerinde gördüğümüz durumlarda so kullanımı uygundur. Ayrıca ingilizcede tam karşılık bulmayan bazı deyimlerde İngilizceye bu şekilde çevirilebilir. Örneğin ; Adam deli zeki ya. Of ne zeki adam. Adam acayip zeki. Adam öyle zeki ki vs.

Her dilde belirtmek istediğimiz durumu anlatmak için onlarca yol vardır. Türkçede ; adam çok zeki demenin onlarca yolu olduğu gibi, İngilizcede de ; The man is so clever anlamına gelebilecek onlarca yol vardır. Derslerimizde bunları da göstermeye gayret edeceğiz.

– So kullanıldığı duruma göre o kadar anlamı verebilir. Bu şekilde as …… as kullanımına benzer.

I am happy because I solved the questions easily. I don’t usually solve questions so easily. Mutluyum çünkü soruları kolayca çözdüm. Ben genelde soruları o kadar kolay çözemem.

I am too tired because I worked for hours. ,I don’t usually work so long. Aşırı derecede yorgunum çünkü saatlerce çalıştım. Normalde o kadar uzun çalışmam.

So many / so much kullanımıyla ardından noun (isim) kullanılır. So many sayılabilir isimlerle so much ise sayılamayan isimlerle kullanılır. Her ikiside çok fazla anlamı verirler. Ayrıca cümlede vurguyu sıfattan alır kendisine çeker.

There are so many cars in istanbul. İstanbulda çok fazla araba var.

I made so much rice. Çok fazla pilav yaptım.

So + adj / adv / adj-noun + that . So kendisinden sonra yalnızca sıfat veya zarf alır. Bazı durumlarda noun phrase denilen sıfat + isimden oluşan tamlamalarla kullanılabilir. So ….. that o kadar ….. ki anlamını verir. O kadar anlamını veren so, ki anlamını veren that dir. That sonrasında sonuç cümlesi kurulur. That ihmal edilebilir bir öğedir, kullanılmasa da olur.

The girl was so pretty that I fell in love immediately. Kız o kadar güzeldi ki anında aşık oldum.

The car was so fast that I could not follow it. Araba o kadar hızlıydı ki onu takip edemedim.

The book tells so good a story that you will love it very much. Kitap o kadar güzel bir hikaye anlatıyor ki onu çok seveceksin.

Not : dikkat ediniz son örnekte artikelimiz sıfattan sonra isimden önce kullanıldı so ile sıfat arasına herhangi bir öğe giremez.

Such kullanımı : such + noun / such + adjective + noun

Such kendisinden sonra isim veya isim tamlaması alır. Such kendisinde sonra noun (isim) alırsa şöyle, böyle, öyle anlamında kullanılır. Eğer such kendisinden sonra adjetive + noun alırsa : such’ın verdiği anlam so ile aynıdır. So ve such niteledikleri kelimelerin derecesini, ölçüsünü veya miktarını arttırır. Cümlede anlamı güçlendirir.

Such people often can not adapt to communities. Böyle insanlar genellikle topluluklara adapte olamazlar.

İt was such a stupid film. Çok aptalca bir filmdi.

He was a great man. We had such a good meeting. O mükemmel bir adam. Biz çok güzel bir toplantı yaptık.

Such a lot of / such a few / such a little bu kullanımların hemen ardından noun isim gelir. Such a lot of o kadar çok, çok fazla anlamında kullanılır. Hem sayılabilir isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Such a few ile such a little çok az, o kadar az anlamında kullanılırlar. Such a few sayılabilir isimlerle, such a little sayılamayan isimlerle kullanılırlar.

There were such a lot of people. Çok fazla insan vardı.

He has got a lot of money. Çok fazla parası var.

There were such a few people who were satisfied in this result. Bu sonuçtan memnun olan çok az insan vardı.

He has got such a little money to buy a car. Bir araba almak için çok az parası vardı.

Such + adjective + noun + that bu kullanım Türkçede o kadar …… ki , öyle …….. ki anlamındadır. Such kadar, öyle anlamı katarken that ki anlamını katar. That ihmal edilebilir bir öğedir, kullanılmasa da anlamda bir değişme olmaz.

There were such angry people that he couldn’t dare to go there. O kadar kızgın insan vardı ki oraya gitmeye cesaret edemedi.

The baby has such beautiful face that I could not get enough to kiss her. Bebeğim öyle güzel bir yüzü vardı ki onun öpmeye doyamadım.

such that to be cümlelerinde kullanıldığı zaman öyle bir ……. var ki veya öyledir ki anlamı verir.

My mourning is such that you can never see me smiling. Benim yasım öyledir ki beni asla gülümserken göremezsin.

My son is such that god must not give to my enemy. Öyle bir oğlum var ki allah düşmanıma vermemeli.

%d blogcu bunu beğendi: