Some Any

Some : birkaç, biraz anlamında kullanıldığında, olumlu cümlelerde bütün isimlerle kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanılırken birkaç, sayılamayan isimlerle kullanılırken biraz anlamına gelir.

Sayılabilir isimlerle kullanıldığı zaman isim daima çoğul olur. Sayılamayan isimler ise tekil halde kalırlar. Some birkaç istisna dışında yalnızca olumlu cümlelerde kullanılır. birkaç ve biraz anlamında kullanıldığında olumsuz ve soru cümlelerinde yerini any alır.

Some sayılabilir isimlerle kullanılışı :

There is some ducks in the field. Tarlada birkaç ördek var.

She has got some coats. Onun birkaç mantosu var.

I made some cakes. Birkaç pasta yaptım.

The teacher rebuked some students. Öğretmen birkaç öğrenciyi azarladı.

Her mother is buying some clothes. Annesi birkaç kıyafet alıyor.

Some sayılamayan isimlerle kullanılışı :

He took some money and left Istanbul. Biraz para aldı ve İstanbulu terk etti.

I bought some rice for winter. Kış için biraz pirinç aldım.

I have some experience on this subject. Bu konuda biraz deneyimim var.

There are some sugar in the kitchen cupboard. Mutfak dolabında biraz şeker var.

I want some serenity. Biraz huzur istiyorum.

Some isim almadan kullanılışı : Bahsi geçen belirli bir hale gelmişse some’ın ardından isim belirtilmese de olur. Yada bir soruya cevap verirken nesnemiz soruda belirtildiği için cevap verirken nesnenin ismini belirtmemize gerek yoktur.

He didn’t buy any shoes but I bought some. O hiç ayakkabı almadı ama ben birkaç tane aldım.

Are there any plates on the shelf ? Rafta hiç tabak var mı ?

Yes, there are some. Evet, birkaç tane var.

Not : Some, bazı anlamında kullanılabilir. Bazı anlamında kullanıldığı zaman sayılamayan isimlerle hemen hemen hiç kullanılmazlar ve genellikle cümlenin başında bulunurlar. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir.

Some people are bad. Bazı insanlar kötüdür.

Are some people bad? Bazı insanlar kötümüdür?

Some people aren’t bad. Bazı insanlar kötü değildir.

I don’t like some of the books. Kitapların bazılarını sevmiyorum.

Not: Some birkaç, biraz anlamında kullanıldığında yalnızca olumlu cümlelerde kullanılır demiştik. Bu durumun istisnası ; rica, teklif veya emir içeren soru cümleleridir. Her ne kadar soru cümlesi olsalarda anlam olarak bir sorudan ziyade nezaket içerirler. Rica, teklif veya emrimizi daha kibar bir şekilde karşı tarafa aktarmamızı sağlarlar.

Can I have some more coffee ? Biraz daha kahve alabilirmiyim ?

Can you give me some money ? Biraz para verebilirmisin ?

Would you like some more tea ? Biraz daha çay alırmıydınız ?

Any : Hiç anlamında kullanıldığında, yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında isim çoğul halde olurken, sayılamayan isimlerle kullanıldığında isim tekil halde olur. Some cümleleri soru veya olumsuz hale dönüştürülürken some yerini any’ye bırakır.

Any sayılabilir isimlerle kullanılışı :

Are there any mice behind the wall ? Duvarın arkasında hiç fare var mı ?

No, there aren’t any mice behind the wall. Hayır, duvarın arkasında hiç fare yok.

Yes, there are some mice behind the wall. Evet, duvarın arkasında birkaç fare var.

Have you got any pens ? Hiç kalemin var mı ?

No, I haven’t got any pens. Hayır, hiç kalemim yok.

Yes, I have some.

Did you eat any bananas ? Hiç muz yedin mi ?

No, I didn’t eat any bananas. Hayır hiç muz yemedim.

Yes, I ate some bananas. Evet birkaç muz yedim.

Any sayılamayan isimlerle kullanılışı :

Have you any water ? Hiç suyun var mı ?

No, I haven’t got any water. Hayır, hiç suyum yok.

Yes, I have got some water. Evet, biraz suyum var.

Have you got any money ? Hiç paran var mı ?

No, I haven’t got any money. Hayır, hiç param yok.

Yes, I have got any money. Evet, biraz param var.

Is there any milk in the fridge ? Buzdolabında hiç süt var mı ?

No, there isn’t any milk in the fridge. Hayır, buzdolabında hiç süt yok.

Yes, there is some milk in the fridge. Evet, buz dolabında biraz süt var.

Not: any, olumlu cümlelerde kullanıldığında herhangi bir anlamını verir.

If any student run away from school. Family of that student is informed.

Eğer herhangi bir öğrenci okuldan kaçarsa o öğrencinin ailesi bilgilendirilir.

%d blogcu bunu beğendi: