Subject and Object Pronouns

Subject pronouns : öznenin yerini tutarlar ve cümlenin en başında bulunurlar. Cümle içerisinde bahsedilen öznenin kim veya ne olduğu belli olduğu durumlarda kullanılır.

Cümle içerisindeki yerleri değiştirilemez. Cümlede subject dışında personal pronouns kullanılan yerlerde, yerlerini object pronouns alır.

Object pronouns : cümle içinde nesne görevindeki isimlerin yerini tutarlar. Tek başına kullanılmadıkları takdirde subject içinde yer bulabilirler.

I Ben Me Beni-Bana
You Sen You Seni-Sana
He O (erkek) Him Onu-Ona
She O (kadın ) Her Onu-Ona
It O ( cansız varlıklar ve hayvanlar için ) It Onu-Ona
We Biz Us Bizi-Bize
You Siz You Sizi-Size
they Onlar Them Onları-Onlara

 

1- Selma is my friend. She plays tennis. I play tennis with herSelma benim arkadaşım. O tenis oynar. Ben onunla tenis oynarım.

ilk cümlede subject Selma. İkinci cümlemizde kimden bahsettiğimizi bildiğimiz için she subject pronoun kullandık. Üçüncü cümlede ise Selma cümlede object yani nesne olarak kullanıldı ve cümlemizde Selma’dan bahsettiğimizi de biliyoruz. Dolayısıyla ismin yerine Her object pronoun kullanabiliriz.

 

2-When I was a child. I played long donkey with Ali. He is a adventurous. We will go to the safari. Ben çocukken. Ali ile uzun eşek oynardık.  O bir maceraperest. Biz safariye gideceğiz.

İlk cümlemizde subject I. İkinci cümlemizde subject pronoun yine I fakat bu sefer cümlemize object görevinde Ali girdi. Bundan sonra gelecek olan cümlelerde I ve Ali’den bahsedileceği açık. Üçüncü cümlede subject pronoun (He) kullanıldı. He ile Ali’den bahsettiğimiz açık çünkü bu konuşmada iki kişiden bahsediliyor. Ve bu kişilerden birisi sözü söyleyenin kendisi ve kendinden bahsederken I pronoununu kullanacaktır. Dördüncü cümlemiz kullanılan We konuşmada bahsedilen iki kişininde eylemin öznesi olduğunu anlatmak için yeterlidir. Ali and I demek yerine We kullanılmış.

 

3-Live the life. Life is waiting for us. Hayatı yaşa. Hayat bizi bekliyor.

İlk cümlemizde live the life dedikten sonra ikinci cümlemizde subject görevinde olan life yerine subject pronoun kullanılabilir. Çünkü artık kimden veya neyden bahsettiğimizi biliyoruz.

Live the life. It is waiting for us. – Hayatı yaşa. O bizi bekliyor.

 

 

4-The men love the women. The women adore them. Erkekler kadınları severler. Kadınlar onlara taparlar.

İlk cümlemizde subject (özne ) the man, object ( nesne ) the women. İkinci cümlemizde subject the women ilk cümlemizde erkeklerden bahsettik ikinci cümlemizde ise kadınlardan bahsetmeye başladık the women adore dedikten sonra sırada cümlemizin object’ini ( nesne)  belirtmemiz gerekir. Eğer object’imiz ( nesne ) yani kadınların taptığı şey ilk cümlemizde bahsettiğimiz erkekler ise the men yerine them kullanabiliriz.

ikinci cümlemizi farklı bir hale sokalım ;

The men love the women. they adore the women.Erkekler kadınları severler. Onlar Kadınlara taparlar.

İlk cümlemizde subject’i ( özne ) the men object’i ( nesne ) the women olarak kullandık. İkinci cümlemizde yine subject’imiz ( özne ) the man olacaksa the man yerine they kullanabiliriz.

 

5-I am better than you. – ben senden daha iyiyim.

Anlaşılacağı üzere mukayese yaparken object pronouns kullanılabilir.

 

6-My darling and I love each other very much. There is love between my darling and me.

Sevgilim ve ben birbirimizi çok severiz. Sevgilim ve benim aramızda aşk var.

Örneğimize baktığımızda ilk cümlede subjectimiz ikinci cümlede object olmuş ve I, me olmuştur.

We love each other very much. There is love between us.

aynı cümleleri bu örnekteki gibi kurabiliriz. Subjectimiz çoğuldur, ben ve benimle birlikte bir kişiden bahsediyoruz dolayısıyla We ( biz ) kullanabiliriz. İkinci cümlemizde we object görevinde us olarak kullanılmıştır.

My darling and me love each other very much. There is love between us.

Object pronounlar subject görevinde yalnız başına olmamak şartıyla kullanılırlar. My darling and I, my darling and me olarak kullanılabilir. İkinci cümlemizde, içinde sözü söyleyen kişininde dahil olduğu object ( nesne ) bulunduğunda us kullanabiliriz.

 

Soru cümleleri :

1-Who is it ? Kim o ? sorunun odak noktası onun kim olduğu, henüz ben olduğumu bilmiyor. bu nedenle cevabın subjecti it is olur.

it is me. O benim.

me. Benim.  Soru sorulduğunda cevabın subjecti soru ile birlikte belirlenir. Soran ve sorulan kişi arasında subjectimiz belirgin ise cevabı veren kişinin subject’i tekrarlamasına gerek yoktur. Cevap kısaca object’in kendisi olarak verilebilir.

 

2-Who is the leader of this place ? Buranın lideri kim ? Soru buranın lideriyle ilgileniyor ben veya başkası olabilir bu nedenle cevabımızda subject olarak the leader of this place kullanmalıyız. Cevabımızın object’i ise lider olan kişinin kendisidir.

the leader of this place is me.

it is me 

veya ;

MeBenim. Soruyu soran kişi subjecti belirlemiştir. böyle bir soru geldiğinden soru sorulan kişide cevabının subjectinin sorunun içinde geçen the leader of this place olduğunu bilir. Anlaşılıyor ki kısa cevap verilebilir. Kısa cevabı me olarak vermemizin nedeni uzun cevabın içinde saklıdır. me cevabımızın objecti durumundadır.

3-Are you the leader of this place ? Buranın lideri sen misin ?  Soru are you ile subjecti kişi zamiri yapmıştır. the leader of this place nesne konumundadır. 

Yes, I am the leader of this place. 

Yes, I am. Görüldüğü gibi soru ile birlikte odak noktamız yani subjectimiz you sorunun sorulduğu kişinin kendisidir. Nesnemiz zaten soruyu soran tarafından verildi ve cevap veren tarafından tekrarlanması gereksiz hale düştü.

Peki bir sorunun içinden yukarıda bahsettiğimiz ayrımı nasıl yapacağız. Önemli bir tüyo.

Sorunun içinde onu soru haline dönüştüren öğeleri çıkarıp düz cümle yaparsak, sorunun odak noktasını yani subjectini ve objectini çok net görebiliriz.

a-who is it ? 

Who çıkarılır. is ile it yer değiştirir. 

it is → demek ki sorumuzda subjectimiz verilmiş tekrar etmemize gerek kalmamış. yalnızda object’i söyleyerek cevabımızı verebiliriz. Me

b-who is the leader of this place ?

Who çıkarılır. is cümlenin en başına getirilir.

the leader of this place is → yine görülüyor ki subjectimiz belli subjecti tekrarlamadan objectimizi direk söyleyebiliriz. it is me veya Me

c-Are you the leader of this place ?

are ile you yer değiştirdiğinde normal cümlemizi elde ederiz.

you are the leader of this place. 

 you are – are you olarak değişime uğramış ve karşısındakine lider olup olmadığını soruyor. Soruyu bu şekilde elde ettiysek cevabımızı yukarıda gördüğümüz düz cümlenin içinden you are kısmını değiştirerek vermeliyiz. Görüleceği üzere the leader of this place her durumda object olarak kalıyor.

Önce yes veya no ile başlayan ve asıl subjectimizin kim olduğunu belirten bir cevap vermememiz gerekir. Objectimiz bilinen olduğuna göre tekrarlamamıza gerek yoktur.

Yes. I am

♦♦ içinde who soru kelimesi olmayan soru cümlelerinde sorunun cevabı subject. yani bilinmeyen ortaya çıkarılmaya çalışılan subject (özne )

♦♦içinde who soru kelimesi olan soru cümlelerinde sorunun cevabı object yani bilinmeyen ortaya çıkarılmaya çalışılan object ( nesne )

%d blogcu bunu beğendi: