Superlative

İngilizcede, belirli bir grubun içerisinde belirtilen özelliğe, bir kişi yada nesnenin en yüksek derecede sahip olması superlative yapıda anlatılır. Türkçede bu durum en ile ifade edilir.

Ağrı dağı, Türkiye’deki en büyük dağdır. Örneğimizde belirli olan grubumuz Türkiye’deki dağlar, belirtilen özellik ise büyüklük, büyük dağ tamlamasının başına en koyarak, Ağrı dağı’nın bu özelliğe, Türkiye’deki diğerleri arasında en yüksek derecede sahip olduğunu belirtiriz.

İngilizcede ;

– İngilizcede bir kişi veya nesnenin belirli bir özelliğe en yüksek derecede sahip olduğunu belirtmek için sıfatımıza est eki getirilir. The …..est şeklinde formule edilir veya sıfatımızın başına the most getirilir.

– superlative, en yüksek veya en düşük derecede oluşu belirttiği için bilinen kişi veya nesneler için kullanılır bu nedenle daima the artikeli ile kullanılır.

– possessive adjectives ( mülkiyet sıfatları ) my, your, his vb. Kullanıldığı durumlarda the kullanılmaz.

The ….est veya the most seçimi :

-Tek heceli ve sonunda y harfi bulunan iki heceli sıfatlara est eki getirilir.

Not : İnglizcede hece kavramı sözün ağızdan tek seferde çıkıp çıkmadığıyla ilgilidir.

Cheap – Türk dili kurallarına göre iki heceli olan bu kelime ingilizce olarak telaffuz edilirken çip olarak tek seferde söylenir. Bu nedenle tek heceliler grubuna girer.

Mount Ararat is the biggest mountain in Turkey. Ağrı dağı, Türkiye’deki en büyük dağdır.

Lale is the prettiest in my school. Lale benim okulumun en güzeli.

This book is the cheapest. Bu kitap en ucuzu.

The cheapest market near the city hall. En ucuz pazar belediyenin yanındadır.

Turkey’s liberation war is the biggest struggle of the century in the world.

Türkiye’nin kurtuluş savaşı, Dünyada, yüzyılın en büyük mücadelesidir.

– İki ve daha fazla heceli sıfatların başına the most getirilir.

Justice is the most important problem of world. Adalet, dünya’nın en önemli sorunudur.

This is not our most beautiful home. Bu bizim en güzel evimiz değil.

Which is the coldest month of the year ? Yılın en soğuk ayı hangisidir ?

The most common way. En yaygın yol.

Ali is the most careful of all the students. Ali bütün öğrencilerin en dikkatlisidir.

– İki heceli sıfatların bazıları her iki biçimde de kullanılabilir. Clever, common, cruel, norrow, quiet, polite, tired vs.

Public transport is the most common means of transportation. Toplu taşıma, en yaygın ulaşım aracıdır.

Public transport is the commonest means of transportation. Toplu taşıma, en yaygın ulaşım aracıdır.

– Sonu ing, ed ve s ile biten sıfatlar bir veya iki heceli de olsa est eki almazlar. Bu sıfatların başına the most getirilir.

The most interesting member of our group is killed in a traffic accident. Grubumuzun en ilginç üyesi bir trafik kazasında öldü.

Even the most scared person was braver than you. En çok korkan kişi bile senden daha cesurdu.

The most serious man in this place was beaten while doing prank. Buradaki en ciddi adam eşek şakası yaparken dayak yedi.

– Bazı sıfatların ve zarfların çekimleri düzensiz yapıdadır.

Good – iyi Better – daha iyi The best – en iyi
Bad – kötü Worse – daha kötü The worst – en kötü
Many – çok More – daha çok The most – en çok
Much – çok More – daha çok The most – en çok
Little – az Less – daha az The least – en az
Far – uzak Farther – daha uzak The farthest – en uzak

Our worst day be like that. En kötü günümüz böyle olsun.

I got the least money. En az parayı ben kazandım.

At least I got the money. En azından parayı aldım.

I want to be the winner the most. En çok kazanan, olmak istiyorum.

it’s the worst film I’ve ever seen. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü filmdi.

%d blogcu bunu beğendi: