To be

Nesnelerin özelliklerini, yerlerini konumlarını belirtirken Türkçede fiil kullanmayız.

Ben bir öğretmenim. Bana ait bir özellikten bahsettik. Aslında öğretmen olduğumuzu söyledik bu cümlede.

İngilizcede her cümlede fiil olmak zorundadır. Bir kişiyi veya nesneyi nitelemek, özelliğini belirtmek, yerlerini belirtmek için to be ( olmak ) fiili kullanılır. To be olmak fiili özneye ve zamana göre hal değiştirir.

subject Geniş zaman Geçmiş zaman

 

I Am / ‘m was
you Are / ‘re were
He İs / ‘s Was
She İs / ‘s Was
It İs / ‘s Was
We Are / ‘re Were
You Are / ‘re Were
They Are / ‘re Were

 

Geniş zamanda to be : am, is, are halini alır. Öznemiz yalnızca I ise am. Geriye kalan her durumda tekil öznelerle is, çoğul öznelerle are şeklinde kullanılır. Geçmiş zamanda tekil öznelerle was çoğul öznelerle were kullanılır.

Daha önceki derslerimizde cümle yapılarından bahsettik subject’in (özne ) kurallı cümlelerde her zaman ilk unsur olduğunu biliyoruz.

İngilizce en basit cümleyi kurmak için aşağıdaki konuları bilmemiz gerekiyor.

Şahıs zamirleri

Cümle kurma sistemi : subject+verb+object

To be fiili

Artikellerin kullanımı

İsim ve sıfat kullanımını

 • To be cümleleri
 • Subejct+to be+noun or adjective
Subject Verb Direct object
You        are a teacher
Sen yardımcı fiil to be(olmak) fiilinin geniş zaman hali bir öğretmensin

 

Bu tabloyu Word order 1 dersimizde görmüştük. Şimdi daha ayrıntılı inceleyelim.

You – (sen) subject olarak şahıs zamiri kullanmayı tercik ettik.

Are – ( olmak ) olmak fiili geniş zamanda çoğul subjectlerin tamamında are olarak kullanılır. You zamirini Türkçeye sen olarak çevirmemiz Türkçe dil bilgisiyle alakalı bir durumdur. Aslında İngilizcede hiçbir zaman sen yoktur. Daima siz vardır. Sebebi nezaket veya başka bir şey olabilir fakat İngiliz dilinde karşınızda bir kişi de olsa siz olarak hitap edilir.

A –( bir )İngilizcede sayılabilen her ismin önünde an-an-the artikellerinden muhakkak biri kullanılır.

Teacher – ( öğretmen ) subject’e ait bir niteliği belirttik.

 

My father and I are friends. Babam ve ben arkadaşız.

Örneğimize dikkat ederseniz içinde I geçen öznemiz varken to be are halini aldı. Az önce öznemiz yalnızca I ise am kullanılır demiştik. Öznemizin çoğul iken to be are halini alır.

 • Duyularımızla hissettiklerimizi, duygusal durumlarımızı, vücudumuzun durumunu belirtiriz

I am cold. Ben üşüyorum.

I am thirsty. Ben susadım.

I am afraid of dogs. Ben köpeklerden korkarım.

 • Mesleğimizi söylerken

She is a dentist. O bir diş doktoru.

 • Konum belirtirken

They are on the field. Onlar tarladalar.

 • Nereli olduğumuz

Ali is from Antalya. Ali Antalyalıdır.

 • İsimlerimizi söylerken

Her name is Seda. Onun adı Seda.

 • Medeni durumumuz

I am single. Bekarım

 • Hobilerimiz

He is interested in science. O bilimle ilgileniyor.

 • Favorilerimiz

My favourite colour is red. Benim en sevdiğim renk kırmızı.

 • Yaş söylerken

I am thirty two years old. Ben 32 yaşındayım.

 • This/these-that/those

This is a table. Bu bir masadır.

These are tables. Bunlar masadırlar.

That is a table. Şu bir masadır.

Those are tables. Şunlar masadırlar.

 • There is-there are

There is a radio on the table. Masanın üstünde bir radyo var.

There are roses in the vase. Vazonun içinde güller var.

 • Here is

Burada anlamına da gelen here subject olarak is/are ile kullanıldığında işte anlamını verir.

Here is your ticket. İşte biletin

 

Belirtilen durum halen geçerliliğini koruyorsa ;

Geniş zaman hali : am, is, are

You are a teacher. Sen bir öğretmensin.

Veya tam manasıyla

Ben olmak bir öğretmen.

Eğer belirttiğimiz durum geçmişte kaldıysa ;

Geçmiş zaman hali : was, were

You were a teacher. Sen bir öğretmendin. You are retired now. Sen şimdi emeklisin.

Küçük bir hatırlatma gördüğünüz üzere retired öncesi article kullanmadık. Retired bir sıfattır.

Eğer gelecekte olacak bir şeyden bahsediyorsak ;

Gelecek zaman hali : will be + shall be + am/is/are going to be

Mehmet is a student now. He will be a doctor. Mehmet şu anda bir öğrenci. O bir doktor olacak.

Gelecek zaman yapısından bahsetmemizin sebebi to be fiilini ilerideki derslerimizde farklı durumlarda kullanacağımızı bilmeniz gerekmektedir. İngilizce öğreniminin giriş seviyesinde verilen eğitimlerin çoğunda kurulan cümleler ileri seviyelerde geçerliliğini yitirmekte öğrencilerin kafasını karıştırmaktadır. Bu nedenle derslerimizde konuyla alakalı olarak ileride karşılaşabileceğiniz durumlara kısa kısa göz atarak, ileride oluşacak kafa karışıklığını önlemeye çalışacağız.

 • Karşılaştırma yaparken

Bu durumun ayrı bir dizilim kuralı yoktur. Örnekte gördüğünüz subject karmaşık gibi görünsede bahsedilen ingilizce kitabı yazmak sonrasında to be is geldiğine göre sonrasında bu durumun ya tanımı yapılacak ya bir sıfatla derecelendirilecek yada başka bir durumla karşılaştırılacak demektir.

To write a english book is better than to write a letter.

İngilizce kitabı yazmak mektup yazmaktan daha iyidir.

 • Subject+to be+to verb+Indirect object+Direct object+Place+Time/ conjunction (Elementary seviyede olan arkadaşlar bu bölümünü atlayabilirler.)

Emir, niyet veya plan bildiren cümlelerde kullanılırlar.

Word order 2 dersini hatırlarsanız cümlede iki tane verb bulunduğunda ikinci verb to öntakısıyla yani mastar halinde cümlede yerini alır demiştik. İşin sırrı, bu durum gelecek zamanda am/is/are going to kullanımıyla ilgili olup going bu yapıdan çıkarılınca cümlenin daha resmi daha ciddi bir anlam kazanmasıyla alakalıdır.

He is going to come at five o’clock. O saat beşte gelecek.

Bu durum günlük kullanım için uygundur.

The governor is to come at five o’clock. Vali saat beşte gelecek.

Görüldüğü gibi resmi durumlarda tercih edilebilen bir durumdur. Valinin saat beşte orada olacağının planlandığını gösterir. Türkçeye çevirisi ikisinin de aynıdır.

 

 • Tenselerde yardımcı fiil olarak kullanılır (Elementary seviyede olan arkadaşlar bu bölümünü atlayabilirler.)

Present continuous tense ( şimdiki zaman ) : to be + Ving

You are learning English. İngilizce öğreniyorsun.

Future tense : am/is/are going to

They are going to buy a house. Onlar bir ev satın alacaklar.

Future continuous tense ( sürekli gelecek zaman ) : will be+Ving – am/is/are+going to+Ving

I will be writing a letter at seven o’clock tomarrow. Ben yarın saat 7’de bir mektup yazıyor olacağım.

Simple past tense ( geçmiş zaman ) : was/were

He was very hungry. O çok sinirliydi.

Past continuous tense ( geçmişte eylemin bir süre devam ettiğini belirten zaman ) : was/were+Ving

I was reading a book last night. Dün gece ben kitap okuyordum.

Present perfect continuous tense ( eylemin geçmişte başlayıp şuana kadar devam ettiğini belirten zaman ) : have/has been+Ving

She has been working for two days. O iki gündür çalışıyor.

Past perfect continuous tense ( başka bir eylemden önce geçmişte yaşanan bir süre devam eden eylemi belirtir ) : had been+Ving

She looked very tired. She had been studying . Çok yorgun görünüyordu. Ders çalışıyordu.

Future perfect continuos tense ( eylemin gelecek zamanda devamlılık göstereceğini belirtir ) :       will have been+Ving

We will have been working at six o’clock. biz saat altıda çalışıyor olacağız.

 • To be olumsuz hali

To be cümlelerini olumsuz yapmak için to be fiilinden sonra değil anlamında olan not getirilir.

 

subject Geniş zaman Geçmiş zaman

 

I Am not Wasn’t / was not
you Aren’t / are not Weren’t / were not
He isn’t / is not Wasn’t / was not
She isn’t / is not Wasn’t / was not
It isn’t / is not Wasn’t / was not
We Aren’t / are not Weren’t / were not
You Aren’t / are not Weren’t / were not
They Aren’t / are not Weren’t / were not

 

I am not a teacher. I am an officer. Ben bir öğretmen değilim. Ben bir memurum.

My heart isn’t broken. Kalbim kırık değil.

That isn’t water. Şu, su değil.

It is not good to be a spectator to injustice everywhere. Her yerde adaletsizliği seyirci olmak iyi değildir.

 • To be soru cümleleri

to be cümlelerini soru haline getirmek için : am/is/are cümlenin başına getirilir. Yani subject ile yer değiştirir.

Am I a teacher ? Ben bir öğretmen miyim ?

is this water ? bu su mu ?

isn’t this water ? bu su değil mi ?

is he your father ? o senin baban mı ?

is your brother young ? kardeşin genç mi ?

isn’t Hasan a doktor ? Hasan bir doktor değil mi?

Where/what/who/how/why ile kullanımı

Where are you from ?  Nerelisin ?

What is your name ? senin adın ne ?

Who is that girl ? Şu kız kim ?

How are you ? Nasılsın ?

Why is everything so heavy ? Neden her şey bu kadar ağır ?

%d blogcu bunu beğendi: