Was Were

Daha önceki derslerimizde to be fiilini ayrıntılı olarak incelemiştik. Bu dersimizde to be dersinde verdiğimiz örneklerin geçmiş zaman hallerini olumlu, olumsuz ve soru şeklinde göreceğiz. Was were to be fiilinin geçmiş zaman halidir.

Was/were olumlu cümle :

subject

Geniş zaman

Geçmiş zaman

I

Am / ‘m

was

you

Are / ‘re

were

He

İs / ‘s

Was

She

İs / ‘s

Was

It

İs / ‘s

Was

We

Are / ‘re

Were

You

Are / ‘re

Were

They

Are / ‘re

Were

Yukarıda görüldüğü üzere to be fiilimiz geçmiş zaman halinde am ve is yerine was, are yerine were getirilir. Bir başka deyişle tekil öznelerle was çoğul öznelerle were kullanılır.

Was not / were not – wasn’t / weren’t olumsuz cümle :

subject

Geniş zaman

Geçmiş zaman

 

I

Am not

Wasn’t / was not

you

Aren’t / are not

Weren’t / were not

He

isn’t / is not

Wasn’t / was not

She

isn’t / is not

Wasn’t / was not

It

isn’t / is not

Wasn’t / was not

We

Aren’t / are not

Weren’t / were not

You

Aren’t / are not

Weren’t / were not

They

Aren’t / are not

Weren’t / were not

Tabloyu incelediğimizde was/were cümlelerini olumsuz yapmak için was-were’ün yanına not olumsuzluk eki getirilir. Was not – were not veya wasn’t – weren’t olarak kullanılır.

Was/were soru cümlesi :

Geniş zaman

Geçmiş zaman subject

Am / ‘m

was                                 I

Are / ‘re

were                               you

İs / ‘s

was                                he

İs / ‘s

was                                she

İs / ‘s

was                                it

Are / ‘re

were                              we

Are / ‘re

were                              you

Are / ‘re

were                              they

Was-were cümlelerini soru haline getirmek için was-were cümlenin başına getirilir. Bir başka deyişle subject ile was-were yer değiştirir.

To be dersimizdeki örneklerimizin geçmiş zaman olumlu, olumsuz ve soru şekilleri :

Atatürk was born in Selanik in 1881. Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.

She is a beautiful girl. O güzel bir kız.

She was a beautiful girl. O güzel bir kızdı.

She wasn’t a beautiful girl. O güzel bir kız değildi.

Was she a beautiful girl ? O güzel bir kız mıydı ?

You are a teacher. Sen bir öğretmensin.

You were a teacher two years ago. İki yıl önce bir öğretmendin.

You weren’t a teacher two years ago. İki yıl önce bir öğretmen değildin.

Were you a teacher two years ago ? İki yıl önce bir öğretmen miydin ?

I am thirsty. Susadım.

I was thirsty. Susamıştım.

I wasn’t thirsty. Susamamıştım.

Was I thirsty ? Susamış mıydım ?

They are on the field. Onlar tarladalar.

They were on the field. Onlar tarladaydılar.

They weren’t on the field. Onlar tarlada değillerdi.

Were they on the filed ? Onlar tarlada mıydı ?

Ali is from Antalya. Ali Antalyalıdır.

Ali was from Antalya. Ali Antalyalıydı.

Ali wasn’t from Antalya. Ali Antalyalı değildi.

Was Ali from Antalya ? Ali Antalyalı mıydı ?

Her name is Seda. Onun adı Seda.

Her name was Seda. Onun adı Seda’ydı.

Her name wasn’t Seda. Onun adı Seda değildi.

Was her name Seda ? Onun adı Seda mıydı ?

I am single. Bekarım.

I was single. Bekardım.

I wasn’t single. Bekar değildim.

Was I single ? Bekar mıydım ?

He is interested in science. O bilimle ilgileniyor.

He was interested in science. O bilimle ilgileniyordu.

He wasn’t interested in science. O bilimle ilgilenmiyordu.

Was he interested in science ? O bilimle ilgileniyor muydu ?

My favourite colour is red. Benim en sevdiğim renk kırmızı.

My favourite colour was red. Benim en sevdiğim renk kırmızıydı.

My favourite colour wasn’t red. Benim en sevdiğim renk kırmızı değildi.

Was my favourite colour red ? Benim en sevdiğim renk kırmızı mıydı ?

I am thirty two years old. Ben 32 yaşındayım.

I was thirty two years old. Ben 32 yaşındaydım.

I wasn’t thirty two years old. Ben 32 yaşında değildim.

Was I thirty two years old ? Ben 32 yaşında mıydım ?

This is a table. Bu bir masadır.

This was a table. Bu bir masaydı.

This wasn’t a table. Bu bir masa değildi.

Was this a table ? Bu bir masa mıydı ?

These are tables. Bunlar masadırlar.

These were tables. Bunlar masaydılar.

These weren’t tables. Bunlar masa değillerdi.

Were these tables ? Bunlar masa mıydı ?

That is a table. Şu bir masadır.

That was a table. Şu bir masaydı.

That wasn’t a table. Şu bir masa değildi.

Was that a table ? Şu bir masa mıydı ?

Those are tables. Şunlar masadırlar.

Those were tables. Şunlar masaydılar.

Those weren’t tables. Şunlar masa değillerdi.

Were those tables ? Şunlar masa mıydı ?

There is a radio on the table. Masanın üstünde bir radyo var.

There was a radio on the table. Masanın üstünde bir radyo vardı.

There wasn’t a radio on the table. Masanın üstünde bir radyo yoktu.

Was there a radio on the table ? Masanın üstünde bir radyo var mıydı ?

There are roses in the vase. Vazonun içinde güller var.

There were roses in the vase. Vazonun içinde güller vardı.

There weren’t roses in the vase. Vazonun içinde güller yoktu.

Were there roses in the vase ? Vazonun içinde güller var mıydı ?

Where/what/who/how/why ile kullanımı :

Where are you from ? Nerelisin ?

Where were you from ? Nereliydin ?

What is your name ? Senin adın ne ?

What was your name ? Senin adın neydi ?

Who is that girl ? Şu kız kim ?

Who was that girl ? Şu kız kimdi ?

How are you ? Nasılsın ?

How were you ? Nasıldın ?

Why is everything so heavy ? Neden herşey bu kadar ağır ?

Why was everything so heavy ? Neden herşey bu kadar ağırdı ?

%d blogcu bunu beğendi: