WORD ORDER 1

Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction
  you tell       
  sen anlatırsın
  you tell the truth
  sen anlatırsın gerçeği
  you tell them the truth
  sen anlatırsın onlara gerçeği
  you tell them the truth at the hospital
  sen anlatırsın onlara gerçeği hastanede
  you will tell them the truth at the hospital in ten minutes
  sen Future tense anlatacaksın onlara gerçeği hastanede 10 dakika içinde
you do not tell them the truth
sen negative anlatmazsın onlara gerçeği
if you want to tell them the truth
eğer sen anlatmak istersen onlara gerçeği
  you should tell them The truth tonight
  sen Modals anlatmalısın onlara gerçeği Bu gece
  you always tell the truth
  sen daima anlatırsın gerçeği

Bu derste öğreneceklerimiz bütün ingilizce öğrenimimiz boyunca kullanacağımız bilgileri içermektedir. Word order 1 dersimizin devamı olan word order 2 dersi intermediate bölümümüzde bulunmaktadır. Elementary seviyede olan arkadaşların Word Order-1 dersini takip etmeleri yeterli olacaktır. Intermediate seviyede olan arkadaşlar dersimizin devamı niteliğinde olan word order 2 dersine intermediate bölümümüzden veya dersimizin sonuna koyacağımız linkten ulaşabilirler.

 

  • Subject + Verb
Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb
You tell        
sen anlatırsın

 

Pek çok dilde olduğu gibi İngilizcede de en temel cümle yapısı Özne+Yüklem olup Türkçe ile örtüşmektedir. Fakat Türkçede özne yüklemin içinde saklanabiliyorken İngilizce için bu mümkün değildir.

Sen anlatırsın  –   Anlatırsın      Türkçede anlam kaybı olmadan özne yüklemin içinde saklanabilir.

You tell      Tell    İngilizcede böyle bir durum mümkün değildir.

Tablomuza bakarsanız (time adverb+tense+modals+negative) kısmı boş olduğu halde tablomuzda yer verildiğini göreceksiniz. Bunun nedeni sizlere en basit cümle yapısını gösterirken aynı zamanda cümlenin iki öğesinin arasına farklı öğelerin de girebileceğini göstermektir. İkinci dersimizde bu öğelerden bahsedeceğiz.

 

** Tell    me    Şimdi bir emir cümlesi elde ettik tell (anlat) emrinin yönü ‘me’ (ben) eylemden dolaylı olarak etkilenen nesne. Eylemden direk etkilenen nesnemiz anlatılacak olan şeyin kendisidir. Cümlemize şöyle devam edebilirdik; tell me the truth. – bana gerçeği anlat. – Anlatılacak olan şey the truth (gerçek) eylemden direk etkilenen nesnemiz. Tabloda yer vermememizin nedeni ; en basit emir cümle yapısını görebilmenizdir.

Verb Indirect object
tell        me
Anlat bana

 

Birde içinde eylem bulunmayan oluş cümlesi kuralım ;

Subject Verb Direct object
You        are a teacher
Sen yardımcı fiil to be(olmak) fiilinin geniş zaman hali bir öğretmensin

 

İngilizcede her cümlede mutlaka verb(fiil) bulunmak zorundadır diyelim ve bu konuyu ayrıntılı olarak işlemek üzere daha sonraki derslerimize bırakalım.

 

  • Subject+Verb+Object
Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object
you tell the truth
sen anlatırsın gerçeği

 

Türkçe ile İngilizce arasındaki fark bu noktada ortaya çıkmaktadır. Türkçe cümle yapısında nesneyi özne ile yüklem arasına yerleştiririz. Kurallı bir Türkçe cümlede özne başta yüklem sonda olur. Kurallı İngilizce bir cümlede ise özne ilk sırada yer alır sonrasında yüklem gelir. İngilizcede özne ile yüklemin arasına belirli kurallar çerçevesinde yardımcı unsurlar girebilir. Fakat kurallı bir cümlede nesne yüklemden önce olmaz.

You              tell            the truth.  Sen gerçeği anlatırsın. Direct object

You              tell            them.    Sen onlara anlatırsın. Indirect object

Subject   +verb      +object

 

 

  • Subject+Verb+Indirect object+Direct object
Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object
you tell them the truth
sen anlatırsın onlara gerçeği

 

Cümle içinde öznenin yaptığı eylemden direk etkilenen ve dolaylı olarak etkilenen nesne mevcut ise öncelik eylemden dolaylı olarak etkilenen nesnemize ( indirect object) aittir. Hemen ardından eylemden direk etkilenen nesne ( direct object ) gelir.

Cümlemizde görüldüğü üzere anlatılacak the truth-direct object eylemden direk etkilenen nesnemizdir. Eyleme kimi? Neyi? Soruları sorularak bulunur. Gerçek anlatılacak ve bu eylemden dolaylı olarak etkilenen aynı zamanda bu eylemin yönü olan them-indirect object. Eyleme kime?neye? soruları sorularak bulunur.

 

  • Subject+Verb+Indirect object+Direct object+Place

 

Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place
you tell them the truth at the hospital
sen anlatırsın onlara gerçeği hastanede

 

Cümle içinde eylemin geçtiği yeri belirtirken cümle içindeki sırası tabloda görüldüğü gibidir.

 

 

  • Time or conjunction+Subject+Verb+Indirect object+Direct object+Place+Time/ conjunction
Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction
you will tell them the truth at the hospital in ten minutes
sen Future tense anlatacaksın onlara gerçeği hastanede 10 dakika içinde
in ten minutes you will tell them the truth at the hospital  
10 dakika içinde sen Future tense anlatacaksın onlara gerçeği hastanede

                            

Eylemin zamanını ya cümlenin en sonunda veririz ya da en başında. Genelde tercih edilen sonunda kullanılmasıdır.


Click for Word Order 2


 

%d blogcu bunu beğendi: