Alfabe

İngiliz alfabesi 26 harften oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda harflerin büyük ve küçük olarak yazılışları ve okunuşları bulunmaktadır. Yanında (:) olan harflerin uzun okunmaları gerekmektedir.

A – a

(ey)

J – j

(cey)

S – s

(es)

B – b

(bi:)

K – k

(key)

T – t

(ti:)

C – c

(si:)

L – l

(el)

U – u

(yu:)

D – d

(di:)

M – m

(em)

V – v

(vi:)

E – e

(i:)

N – n

(en)

W – w

(dabılyu:)

F – f

(ef)

O – o

(ou)

X – x

(eks)

G- g

(ci:)

P – p

(pi:)

Y – y

(vay)

H – h

(eyç)

Q – q

(kyu)

Z – z

(zed)

I – i

(ay)

R – r

(ar)

Türkçe alfabede olan Ç,Ğ,Ş,Ö,Ü harfleri İngilizce alfabede bulunmaz. Bunun yanında büyük I harfi küçük yazıldığında i olarak yazılır. Türkçe alfabede olmayan W,X,Q harfleri İngilizce alfabede bulunmaktadır.

Tabloda harflerin tek tek okundukları halde nasıl telaffuz edilecekleri verilmiştir. Ancak İngilizcede harflerin kelime içinde okunuşları değişebilmektedir.

Dersimizin bundan sonraki bölümünde harflerin kelime içinde okunuşlarının hangi kurallara göre belirlendiğini https://tr.wikibooks.org adresinden alıntıda göreceğiz. Kaynak sayfanın linki dersimiz sonunda verilecektir.

Harflerin Okunuş Şekilleri :

“C” harfi; önünde “e,i,y” harfleri varken “s” gibi okunur.

Örnek: City (siti), mercy (mösi), cent (sent) gibi.

C” harfi, önünde ”a,o,u” harfleri varken genelde ”k” gibi okunur.

Örnek: cat (ket), cold (kold), cup (kap) gibi.

“G” harfi, önünde “e,i,y” harfleri varsa “c” şeklinde okunur.

Örnek: page (peyc), energy (enıci), gentlemen (centılmın) gibi.

“J” harfi, daima “c” olarak okunur.

Örnek: jam (cem), july (culay), just (cast) gibi.

“Y” harfi, kelime sonlarında “i” gibi okunur.

Örnek: Agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) gibi.

“S” harfi, iki ünlü arasında yer alan kelimelerde “z” gibi okunur.

Örnek: Nose (nouz), Noise (noiz), Result (rizalt) gibi.

“SCH” harfleri, “sk” olarak okunur.

Örnek: Scheme (skim), Schedule (skecul) gibi okunur.

“Kn” ile başlayan kelimelerde “k” harfi okunmaz.

Örnek: knife (nayf), knee (nii), knight (nayt), knock (nak) gibi.

“Ho” ile başlayan kelimelerde “h” harfi okunmaz.

Örnek: honour (anır), hour (awır) gibi.

“Wr” ile başlayan kelimelerde “w” harfi okunmaz.

Örnek: write (rayt), wrong (rong), wrist (rist) gibi.

Çift Sesliler :

Çift Sesliler

Okunuşu

Örnek Kelimeler

ai ê nail(nêyl), maid(mêyd), hair(hêyr)
au ô daughter(dôtır), because(bikôz)
ea i eat(iit), ear(iır), easy(iizi)
ee î tree(trî), see()
ew yu new(niyu), few(fiyu), nephew(nifyu)
ie î niece(nîs), piece(pîs)
oa o coat(koot), soap(soop), board(boord)
oe u shoe(şuu)
oo u book(buuk), foot(fuut)
ou au mouse(maus), house(haus), out(aut)
ow ô low(), window(vindô)

Çift Seslilerde Bazı İstisnalar :

u olarak okunan oo, bazen ô olarak okunur.

örnek: floor (flôr), door (dôr) vb.

u olarak okunan oo, bazen de a olarak okunur.

örnek: blood (blad) vb.

ô olarak okunan ow, bazen au olarak okunur.

örnek: how (hau), flower (flauvır), now (nau), down (‘dauvn) vb.

Çift sessizlerde istisnalar :

ç olarak okunan ch, bazen k olarak okunur.

örnek: ache (æk), school (skuul), monarch (monırk), vb.

Kelime sonuna denk geldiğinde genelde telaffuz edilmeyen gh bazen y bazen f olarak okunur.

örnek: high (hay), laughter (lâfdır), enough (inaf) vb.

Kaynak : https://tr.wikibooks.org/wiki/%C4%B0ngilizce/Harflerin_Okunu%C5%9F_%C5%9Eekilleri

%d blogcu bunu beğendi: