Parts Of Speech

Noun (isim) : Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan kelimelerdir.

Peace – Barış

English – İngilizce

House – Ev

Girl – Kız

Brother – Erkek kardeş

Sister – Kız kardeş

Mother- Anne

Father – Baba

Running – Koşu

Washing machine – Çamaşır makinası

 

Verb (fiil) : Bir iş, oluş, hareket bildiren kelimelerdir. Türkçede fiiller nasıl mek,mak mastar halinde bulunuyorlarsa İngilizcede de mastar halinde bulunurlar. İngilizce fiillerin mastar halindeyken başlarında to bulunur. ( to love- sevmek// I love you-seni seviyorum) Cümle içinde Türkçede nasıl mek, mak ekini çıkarıyorsak İngilizcede de to ön takısını çıkarabiliriz.

Light a candle. – Bir mum yak. – Emir cümlesidir.

To light a candle is better than to curse the darkness.- Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. – görüldüğü üzere to light- yakmak olarak mastar halindedir.

 

Adjective (sıfat) : Bir ismi nitelik, nicelik, yer ve sıra yönünde niteleyen kelimelerdir.

Good – İyi

Bad – Kötü

Ugly – Çirkin

Old – Eski

Tall – Uzun

Justice is one of the most important moral and political concepts. – Adalet, en önemli ahlaki ve politik kavramlardan biridir. – Bu cümlede daha sonra ayrıntılı olarak göreceğimiz sıfatların mukayesesini kullandık.( most important – en önemli ) Adaletin önemini derecelendirdik.

 

Adverb (zarf) : Sıfatların aksine cümle içinde fiilin niteliğini, niceliğini, yerini, yönünü ve durumunu bildiren kelimelerdir.

****Well – iyi – sıfatların içinde gördüğümüz good kelimesinin zarf halidir. Good – well ingilizce öğrenenler tarafından sık sık karıştırılabilir. Ayrımı çok nettir. Good ismi niteler, sıfattır. Well fiili niteler, zarfdır.

Slowly – Yavaşça

Sadly – Üzüntülü

Quickly – Hızlıca

If you are in a hurry, go slowly.

Eğer aceleniz varsa, yavaşça gidin.

 

Preposition (Edat) : Farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelimelerdir. İngilizcede prepositionslar pek çok kez fiillerle kullanılarak anlam değiştirirler.

Put on : Giymek

Give up : Pes etmek

From – Bize, önünde bulunduğu kelimenin eylemin başlangıç noktası olduğunu haber verir. Türkçe karşılığı genel olarak ..den, ..dan ekidir. Türkçede ..den, ..dan eki pek çok görevde kullanıldığı için bu ekleri her gördüğümüzde İngilizceye from olarak çeviremeyiz. Daha sonra ayrıntılı olarak göreceğiz.

Stay away from me. – Benden uzak dur. – Neyden uzak durulacak benden.  Ben, Uzak durma eyleminin başlangıç noktasıdır.

In – İçinde

On – Üstünde

Under – Altında

Between – Arasında

 

Pronoun (zamir) : Cümle içinde isimlerin yerine kullanılırlar.

I – Ben

You – Sen

Me – Beni

His – Onun (erkek)

Her – Onun (kadın)

Ours – Bizimki

Myself – Kendimi

Don’t distress yourself. – Kendini üzme.

 

Conjunction (bağlaç) : Kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlelerini biçim ve anlam olarak birbirine bağlayan kelimelerdir.

But : Ama

Because : Çünkü

So : Bu sepeble

Although : Olması rağmen

Although he is old, he is still healty. – Yaşlı olmasına rağmen hala sağlıklıdır.

 

Interjection (ünlem) : Sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku, şaşkınlık gibi duyguları belirten; tabiat seslerini yansıtan veya bir kimseye seslenmek için kullanılan kelimelerdir.

Hey! I say to whom! – Alo ! Kime diyorum !

How dare you! – Bu ne cüret !

Be yourself ! – Kendin ol !

%d blogcu bunu beğendi: