Another way to say question

Another way to say question

İngilizcede soru cümleleri yalnızca şimdiye kadar öğrendiğimiz kurallarla oluşturulmazlar. Bütün dillerde olduğu gibi İngilizcede de söylemek istediklerimizi pek çok farklı şekilde ifade edebiliriz. Bu dersimizde İngilizce soru cümleleri oluşturmanın farklı bir yolunu öğreneceğiz.

Do you know … ?

Bir kişinin nerede olduğunu merak ettiğimizde ;

Where is he ? O nerede ?

Eğer anlatımda vurguyu arttırmak istersek ;

Do you know where he is ? Biliyor musun, nerede olduğunu ? Veya Nerede olduğunu, biliyor musun ?

Görülüyor ki ; İngilizcede soru cümlesini eklenti bir soruyla desteklediğimizde eklenti yaptığımız soru ifadesi asıl soru ifadesinin önüne geldi ve asıl sorumuz, soru kelimesi + özne + yardımcı fiil yapısına büründü. Eklentiyle birlikte soru ifadesi sağlandığı için asıl soru yapımıza soru cümlesi kuralları değil, normal cümle kuralları uygulanır.

Do you know where is he ? Biliyor musun, o nerede ?

İngilizcede bir soru cümlesinde yalnızca bir adet soru ifadesi olmalıdır. Bu nedenle yukarıdaki örnekte görülen is he ifadesi yanlıştır.

İngilizcede Do you know ? Can you tell me ? Do you have any idea ? Do you remember ? v.b. soru cümleleriyle bu ifadeler sağlanabileceği gibi olumlu cümleler ve emir cümleleriyle de bu anlamı oluşturabiliriz. Bu yapılar her zaman yapı olarak soru ifadesi olmasada anlam olarak soru ifade ederler.

What do you think about me ? Benim hakkımda ne düşünüyorsun ?

Please explain what you think about me. Lütfen benim hakkımda ne düşündüğünü açıkla.

Why did he come back ? Neden geri döndü ?

I wonder why he came back. Neden geri geldiğini merak ediyorum.

Question Words

What is your name ? Adın ne ?

Can you tell me what your name is ? Bana adının ne olduğunu söyleyebilir misin ?

What time is it ? Saat kaç ?

Could you tell me what time it is ? Bana saatin kaç olduğunu söyleyebilir miydiniz ?

When did he come here ? Buraya ne zaman geldi ?

Do you know when he came here ? Buraya ne zaman geldiğini biliyor musun?

Yes, I know, he came here at seven o’clock. Evet zamanı biliyorum, O buraya saat 7’de geldi.

I don’t know when he came here. Buraya ne zaman geldiğini bilmiyorum.

Where was she born ? Nerede doğdu ?

Do you know where she was born ? Nerede doğduğunu biliyor musun ?

Who is she ? O kim ?

Do you know who she is ? Onun kim olduğunu biliyor musun ?

Why is everything so unreasonable ? Neden herşey bu kadar saçma ?

Can you tell me why everything is so unreasonable ? Bana söyleyebilir misin neden herşeyin bu kadar saçma olduğunu ?

How is he ? O nasıl ?

Do you know how he is ? Onun nasıl olduğunu biliyor musun ?

How often do you watch television ? Ne kadar sık televizyon izlersin ?

Can you tell me how often you watch television ? Bana ne sıklıkta televizyon izlediğinizi söyler misiniz?

How much can you afford ? Ne kadarını karşılayabilirsin ?

I wonder how much you can afford. Ne kadar para ödeyebileceğinizi merak ediyorum.

Questions and Tenses

Am is are ve modals dışında soru cümleleri tense göre yardımcı fiil ile oluşturulabilirler. Simple present ve simple past tense soru cümlelerinde kullanılan yardımcı fiiller do, does ve did olumlu bir cümlede bulunmazlar, bizde böyle soru cümlelerini dönüştürürken yardımcı fiilleri kullanmayız ancak cümlemizin fiilini özneye ve tense göre çekimlemeyi unutmamalıyız. Tabi bu durumun simple present tense ve simple past tense için geçerli olduğunu biliyoruz diğer tenselerde yardımcı fiiller hem soru cümlelerinde hem de olumlu cümlelerde kullanılabilirler.

What does it look like ? Neye benziyordu ?

Can you tell me what it looks like. Neye benzediğini bana söyleyebilir misin ?

What do you mean ? Ne demek istiyorsun ?

Explain what you mean. Ne demek istediğini açıkla.

What time will we meet ? Ne zaman buluşacağız ?

Do you know what time we will meet ? Ne zaman buluşacağımızı biliyor musun ?

I don’t know what time we will meet. Ne zaman buluşacağımızı bilmiyorum.

When will they go on holiday ? Tatile ne zaman gidecekler ?

Do you know when they will go on holiday ? Tatile ne zaman gideceklerini biliyor musun ?

Where does she live ? Nerede yaşıyor ?

Do you have any idea where she lives ? Nerede yaşadığına dair hiç bir fikrin var mı?

Who did buy that car to you ? O arabayı sana kim aldı ?

Can you tell me who bought that car to you ? O arabayı sana kimin aldığını bana söyleyebilir misin ?

Why were you laughing ? Neden gülüyordun ?

Can you tell me why you were laughing ? Neden gülüyordun bana söyleyebilir misin ?

How much money does she make ? Ne kadar para kazanıyor ?

Do you know how much money she makes ? Ne kadar para kazandığını biliyor musun?

How many times have you been to Paris? Paris’e kaç kere gittiniz ?

Can you tell me how many times you have been to paris ? Kaç kere Paris’e gittiğinizi bana söyleyebilir misiniz ?

Without Question Words

Soru kelimeleri olmadan yardımcı fiil veya modals ile başlayan soru cümlelerini eklenti soru ifadeleriyle birlikte kullanacağımız zaman, eklenti soru ifadesinde sonra if veya whether kullanılır, ardından asıl sorumuz düz cümleye dönüştürülerek soru ifademize eklenir. If ve whether aynı anlama gelirler ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Is he in the office? Ofiste mi ?

Do you know if he is in the office ? Ofiste olup olmadığını biliyor musun ?

Do you know whether he is in the office ? Ofiste olup olmadığını biliyor musun?

Can you tell me if he is in the office ? Bana ofiste olup olmadığını söyleyebilir misiniz?

Can you tell me whether he is in the office ? Bana ofiste olup olmadığını söyleyebilir misiniz?

Has she got a phone ? Bir telefonu var mı ?

Do you know if she has got a phone ? Telefonu var mı yok mu biliyor musun ?

Do you know whether she has got a phone ? Telefonu olup olmadığını biliyor musun ?

Can you tell me if she has got a phone ? Onun telefonunun olup olmadığını bana söyleyebilir misin ?

Can you tell me whether she has got a phone ? Onun telefonu var mı yok mu bana söyleyebilir misin ?

More Examples :

Did he see you ? Seni gördü mü ?

Do you know if/whether he saw you ? Seni görüp görmediğini biliyor musun ?

I don’t know if/whether he saw me. Beni görüp görmediğini bilmiyorum.

Can he run away from here ? Buradan kaçabilir mi ?

Can you tell me if/whether he can run away from here ? Buradan kaçıp kaçamayacağını bana söyleyebilir misin ?

Is there a bus stop in front of the hotel to go to hospital ?

Do you know if/whether there is a bus stop in front of the hotel to go to hospital? Hastaneye gitmek için otelin önünde bir otobüs durağı olup olmadığını biliyor musunuz ?

Can you tell me if/whether there is a bus stop in front of the hotel to go to hospital? Hastaneye gitmek için otelin önünde bir otobüs durağı olup olmadığını bana söyleyebilir misiniz?

Have you any availability for the beginning of the august ? Ağustos başında uygun bir yeriniz var mı ?

Can you tell me if/whether you have any availability for the beginning of the august ? Ağustos başında uygun bir yeriniz olup olmadığını bana söyleyebilir misiniz ?

Is it possible to get a bus from Dalaman airport to your hotel ? Dalaman havaalanından otelinize bir otobüs bulmak mümkün müdür?

Could you tell me if/whether it is possible to get a bus from Dalaman airport to your hotel ? Dalaman havaalanından otelinize bir otobüs bulmanın mümkün olup olmadığını bana söyleyebilir miydiniz ?

%d blogcu bunu beğendi: