Future Continuous Tense

Future Continuous Tense : İngilizcede future continuous tense Türkçede sürekli gelecek zaman olarak ifade edilir. Future continuous tense gelecekte bir süre boyunca yapılacak eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bahsi geçen eylem devamlı bir eylemde olabilir, belirli bir süre boyunca da devam edebilir, önemli olan eylemin bir müddet devam edecek olmasıdır.

Affirmative/Olumlu Negative/Olumsuz Question/Soru
I will be waiting for him.

Onu bekliyor olacağım.

I will not be waiting for him.

Onu beklemiyor olacağım.

Will I be waiting for him ?

Onu bekliyor olacak mıyım ?

He will be waiting for him.

Onu bekliyor olacak.

He won’t be waiting for him.

Onu beklemiyor olacak.

Will he be waiting for him ?

Onu bekliyor olacak mı ?

She will be waiting for him.

Onu bekliyor olacak.

She won’t be waiting for him.

Onu beklemiyor olacak.

Will she be waiting for him ?

Onu bekliyor olacak mı ?

It will be waiting for him.

Onu bekliyor olacak.

It won’t be waiting for him.

Onu beklemiyor olacak.

Will it be waiting for him ?

Onu bekliyor olacak mı ?

We will be waiting for him.

Onu bekliyor olacağız.

We will not be waiting for him.

Onu beklemiyor olacağız.

Will we be waiting for him ?

Onu bekliyor olacak mıyız ?

You will be waiting for him.

Onu bekliyor olacaksınız.

You won’t be waiting for him.

Onu beklemiyor olacaksınız.

Will you be waiting for him ?

Onu bekliyor olacak mısınız ?

They will be waiting for him.

Onu bekliyor olacaklar.

They won’t be waiting for him.

Onu beklemiyor olacaklar.

Will they be waiting for him ?

Onu bekliyor olacaklar mı ?

Future Continuous Tense Olumlu Cümle : Özneden sonra yardımcı fiiller will be getirilir. Ardından fiilimize -ing eki getirilir.

I will be checking mailbox intermittently. Aralıklı olarak posta kutusunu kontrol ediyor olacağım. (Edeceğim)

I will be leaving Ankara in two hours. İki saat içinde Ankarayı terk ediyor olacağım. (Edeceğim)

Future Continuous Tense Olumsuz Cümle : Özneden sonra gelen will yardımcı fiilimiz not olumsuzluk eki alır. Ardından be yardımcı fiilimiz gelir. Will not be, won’t be olarak kısaltılabilir. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde -ing eki alır.

They won’t be coming back here again. Buraya bir daha gelmiyor olacaklar. (Gelmeyecekler)

I won’t be talking to anyone for the next three hours. Önümüzdeki üç saat boyunca kimseyle konuşmuyor olacağım. (Konuşmayacağım)

Future Continuous Tense Soru Cümlesi : Yardımcı fiil will cümlenin başına getirilir. Will yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz be soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır. Be yardımcı fiilinden sonra fiilimiz -ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfı kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

Will you be coming with us on sunday ? Pazar günü bizimle geliyor olacak mısın ? (Gelecek misin)

Will she be vacationing in Bodrum at weekend ? Hafta sonu bodrumda tatil yapıyor olacak mı ? (Yapacak mı)

Shall / going to : Future tenselerde I ve we ile kullanıldığını bildiğimiz shall, I ve we özneleriyle birlikte will yerine kullanılabilir. Going to yardımcı fiilide bütün öznelerde will yerine kullanılabilir. Bu kullanımlarda arada önemli bir fark yoktur.

shall be + Ving 

I shall be waiting for him. Onu bekliyor olacağım.

I shan’t be waiting for him. Onu beklemiyor olacağım.

Shall we be waiting for him ? Onu bekliyor olacak mıyız ?

going to be + Ving

You are going to be waiting for him. Onu bekliyor olacaksınız.

He isn’t going to be waiting for him. Onu beklemiyor olacak.

Are they going to be waiting for him ? Onu bekliyor olacaklar mı ?

Future Continuous Tense : Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bütün eylemlerden bahsederken kullanılabilen bu tensemizi, kullanım alanlarından bir kaçını göstererek açıklamaya çalışacağız.

Not : When, while, before, until zaman zarflarıyla kurulan yan cümlelerde future continuous veya diğer future tenseler kullanılmazlar.

1- Gelecekte belirli bir zamanda başlaması beklenen ve bir müddet devam edecek olan eylemleri anlatırken future continuous tense kullanılır.

I shan’t be learning english at six o’clock. Saat 6’da ingilizce öğrenmiyor olacağım.

You will be running a marathon next sunday. Önümüzdeki pazar günü maraton koşuyor olacaksın.

They are going to be bringing the fishes tonigt. Bu gece balıkları getiriyor olacaklar.

2- Gelecekte belirli bir olay akışı içerisinde gerçekleşecek bir dizi eylemi sıralarken future continuous tense kullanılır.

When you arrive our house everyone will be waiting for you. One of us is going to be hugging you. Guess who ? You will be surprised. And then we will be having wine. Children will be playing football in the garden.

Sen bize geldiğinde herkes seni bekliyor olacak. İçimizden biri sana sarılıyor olacak. Bil bakalım kim ? Çok şaşıracaksın. Ve sonra şarap içiyor olacağız. Çocuklar bahçede oyun oynuyor olacaklar.

3- Gelecekte bir eylemin gerçekleşmesiyle yarıda kesilecek olan eylemleri anlatırken future continuous tense kullanılır.

I will be making mousaka until you come. Sen gelene kadar musakka yapıyor olacağım.

I going to be working with him until you turn up. Sen dönene kadar onunla çalışıyor olacağım. (Çalışacağım)

I am going to be staying Sunshine hotel if you need me. Bana ihtiyacın olursa, ben Güneş Işığı otelde kalıyor olacağım.

4- Gelecekte aynı anda gerçekleşecek eylemleri anlatırken future continuous tense kullanılır.

I am going to be washing the dishes while my wife is watching television. Karım televizyon izliyorken ben bulaşıkları yıkıyor olacağım.

While Sabrina is driving the car I will be watching the road. Sabrina arabayı sürerken ben yolu izliyor olacağım.

You will be going on holiday while I am taking an exam. Ben sınava giriyorken sen tatile gidiyor olacaksın.

%d blogcu bunu beğendi: