Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense : İngilizcede Future perfect continuous tense, gelecekte belirli bir noktada halen devam edecek eylemleri belirtmek için kullanılır. Başka bir ifadeyle ; bahsi geçen gelecekte belirli noktadan önce bir süredir devam etmekte olan ve o noktada halen devam edecek olan eylemleri belirtmek için kullanılır. Bu tensi kullandığımızda eylemin gelecekte belirtilen zamandan sonra da devam edeceği anlaşılır.

Affirmative/Olumlu Negative/Olumsuz Question/Soru
I will have been learning

I am going to have been learning

I will not have been learning

I am not going to have been learning

Will I have been learning ?

Am I going to have been learning ?

He will have been learning

He is going to have been learning

He won’t have been learning

He isn’t going to have been learning

Will he have been learning ?

Is he going to have been learning ?

She will have been learning

She is going to have been learning

She won’t have been learning

She isn’t going to have been learning

Will she have been learning ?

Is she going to have been learning ?

It will have been learning

It is going to have been learning

It won’t have been learning

It isn’t going to have been learning

Will it have been learning ?

Is it going to have been learning ?

We will have been learning

We are going to have been learning

We won’t have been learning

We aren’t going to have been learning

Will we have been learning ?

Are we going to have been learning ?

You will have been learning

You are going to have been learning

You won’t have been learning

You aren’t going to have been learning

Will you have been learning ?

Are you going to have been learning ?

They will have been learning

They are going to have been learning

They won’t have been learning

They aren’t going to have been learning

Will they have been learning ?

Are they going to have been learning ?

 

..den beri öğreniyor olacağım olarak çevrilebileceği gibi, ..den beri öğrenmekte olacağım olarak da çevrilebilir. Future perfect continuous tense Türkçeye farklı şekillerde çevirilebileceği için tablomuzda Türkçe karşılıklarına yer vermedik.

Future Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle :  Özneden sonra yardımcı fiiller will have been getirilir. Ardından fiilimize ing eki getirilir.

In 2018 I will have been living in Balıkesir for ten years. 2018’de balıkesir’de 10 yıldır yaşamış olacağım.

By the time I get there, he will have been studying over two hours. Oraya vardığım zaman, o iki saatten fazladır ders çalışıyor olacak.

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle : Özneden sonra gelen yardımcı fiilimiz will have been not olumsuzluk eki alır. Not eki will ile have been arasına gelir. Will not have been, won’t have been olarak kısaltılabilir. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz veya soru cümlelerinin tamamında ing eki alır.

In today John won’t have been sleeping for two days. Bugün John iki gündür uyumuyor olacak.

In august Mehmet won’t have been visiting to his grandfather for three months. Ağustos’ta Mehmet dedesini ziyaret etmeyeli 3 ay olmuş olacak.

Future Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi : Yardımcı fiil will cümlenin başına getirilir. will yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz have been soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır, have been yardımcı fiilinden sonra fiilimiz ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfları kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

When we go on holiday, will he have been working for a long time ? Biz tatile gittiğimizde, o uzun zamandır çalışmakta mı olacak ?

By the time we get there, will they have been resting for a long time ? Biz oraya vardığımızda , onlar uzun zamandır dinlenmekte mi olacaklar ?

Future Perfect Continuous Tense :

1- Future perfect continuous tense gelecekte devam edecek olan eylemin süresini vurgulamak için kullanılır. Future perfect continuous tense ile eylemin süresi veya sıklığı belirtilir. Eylemin kaç kere gerçekleşeceği future perfect continuous tense ile belirtilmez.

Ali will have been learning English for three years when we go to Kırsehir. Biz Kırşehir’e gittiğimizde Ali 3 yıldır İngilizce öğreniyor olacak.

She will have been travelling for over eleven hours when she arrives in Karabuk. O Karabük’e vardığında 11 saatten fazladır seyahat ediyor olacak.

By the time we get there, you will only have been staying at hotel for a few days. Biz oraya varana kadar, yalnızca bir kaç gündür otelde kalıyor olacaksın.

2- Future perfect continuous tense genelde by the time, by, in, when zaman zarflarıyla birlikte kullanılır. Future perfect continuous tense diğer future tenselerde olduğu gibi zaman ifadeleriyle başlayan yan cümleciklerde kullanılmaz.

The students will have been studying for over two hour by the time the teacher goes out. Öğretmen dışarı çıkana kadar öğrenciler iki saatten fazladır ders çalışıyor olacaklar.

When I leave Istanbul, she will have been enjoying with her friends. Ben İstanbulu terk ettiğimde, o arkadaşlarıyla eğleniyor olacak.

By the time you move to Antalya, you will often have been talking to me. Antalya’ya taşınana kadar sık sık benimle konuşuyor olacaksın.

3- Future perfect continuous tense, geleceğe dair hayallerimizi, inançlarımızı belirtirken kullanılır.

Shakira fans will have been waiting all day to see her. Shakira hayranları onu görmek için bütün gün bekleyecekler.

I hope that, people will have been missing Barıs Manco. Umuyorum ki, insanlar Barış Manço’yu özlüyor olacaklar.

4- Future perfect continuous tense diğer continuous tenselerde olduğu gibi non-progressive verbslerle kullanılmaz. Non progressive verbsler kullanılırken future perfect tense kullanılır.

I will have known him for ten years in next year. Önümüzdeki sene onu 10 yıldır tanımış olacağım.

She will have had the golden medal for two years in next month. Önümüzdeki ay altın madalya sahibi olalı 2 yıl olmuş olacak.

%d blogcu bunu beğendi: