Future Perfect Tense

Future Perfect Tense : İngilizcede, bir eylemin veya bir sürecin başka bir eylemden veya bir zamandan önce tamamlanacağını belirtmek için future perfect tense kullanılır.

Affirmative/Olumlu Negative/Olumsuz Question/Soru
I will have finished

I am going to have finished

Bitirmiş olacağım

I won’t have finished

I am not going to have finished

Bitirmemiş olacağım

Will I have finished ?

Am I going to have finished ?

Bitirmiş olacak mıyım ?

He will have finished

He is going to have finished

Bitirmiş olacak

He won’t have finished

He isn’t going to have finished

Bitirmemiş olacak

Will he have finished ?

Is he going to have finished ?

Bitirmiş olacak mı ?

She will have finished

She is going to have finished

Bitirmiş olacak

She won’t have finished

She isn’t going to have finished

Bitirmemiş olacak

Will she have finished ?

Is she going to have finished ?

Bitirmiş olacak mı ?

It will have finished

It is going to have finished

Bitirmiş olacak

It won’t have finished

It isn’t going to have finished

Bitirmemiş olacak

Will it have finished ?

Is it going to have finished ?

Bitirmiş olacak mı ?

We will have finished

We are going to have finished

Bitirmiş olacağız

We won’t have finished

We aren’t going to have finished

Bitirmemiş olacağız

Will we have finished ?

Are we going to have finished ?

Bitirmiş olacak mıyız ?

You will have finished

You are going to have finished

Bitirmiş olacaksınız

You won’t have finished

You aren’t going to have finished

Bitirmemiş olacaksınız

Will you have finished ?

Are you going to have finished ?

Bitirmiş olacak mısınız ?

They will have finished

They are going to have finished

Bitirmiş olacaklar

They won’t have finished

They aren’t going to have finished

Bitirmemiş olacaklar

Will they have finished ?

Are they going to have finished ?

Bitirmiş olacaklar mı ?

 

Future perfect tense olumlu cümle : Özneden sonra yardımcı fiilimiz will have getirilir, ardından fiilimiz V3 haliyle kullanılır. Düzenli fiillerin V3 halleri fiillere ed eklemek suretiyle yapılır.

In 2018 I am going to have lived in Balikesir for ten years. 2018’de Balıkesir’de 10 yıldır yaşamış olacağım.

We will have heard her twice if she sings next week. O haftaya şarkı söyleyecekse biz onu iki kere dinlemiş olacağız.

Future perfect tense olumsuz cümle : Olumlu cümlede olduğu gibi Özneden sonra yardımcı fiil will have getirilir, cümleyi olumsuz yapmak için ise will yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk eki getirilir. Ardından fiilimiz V3 haliyle kullanılır. Will not have, won’t have olarak kısaltılabilir.

I won’t have made the cake by the time you come. Sen gelene kadar keki yapmamış olacağım.

They won’t have gone by the time you let them. Sen onlara izin verene kadar dışarı çıkmamış olacaklar.

Future perfect tense soru cümlesi : Yardımcı fiil will cümlenin başına getirilir. Will yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz have soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır. Have yardımcı fiilinden sonra fiilimiz V3 haliyle kullanılır. Soru zarfı kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

Will they have finished the homework before the middle of the night ? Gece yarısından önce ev ödevlerini bitirmiş olacaklar mı ?

Will we have gone to paris before at the end of our holiday ? Tatilimiz bitmeden önce Paris’e gitmiş olacak mıyız ?

Future Perfect Tense :

1- İngilizcede, bir eylemin veya bir sürecin başka bir eylemden veya bir zamandan önce tamamlanacağını belirtmek için future perfect tense kullanılır. Dikkat edeceğimiz husus ; eylemimizin tam olarak ne zaman yapılacağının değil, hangi eylemden veya zamandan önce tamamlanacağının belirgin olması gerekir.

Will we have seen my uncle before we visit to grandmother ? Büyük anneme ziyarete gitmeden önce amcamı görmüş olacak mıyız ?

Faruk is going to have finished his report by the time of the meeting. Faruk toplantıya kadar raporunu tamamlamış olacak.

We are going to have finished the exam when you arrived at school. Okula vardığında biz sınavı bitirmiş olacağız.

She will have had enough time for learning English by next year. Önümüzdeki yıl itibariyle İngilizce öğrenmek için yeterli zamanı olmuş olacak.

2- By the time, by, in, when zaman zarfları future perfect tense ile sık kullanılırlar. By ve in zaman zarflarıyla zaman belirten ifadeler kullanılır. By the time ve when zaman zarflarıyla yan cümlecikler kullanılır.

I will have found a job by september. Eylül ayına kadar bir iş bulmuş olacağım.

I will have graduated from university by the time you find a job. Sen bir iş bulana kadar ben üniversiteden mezun olmuş olacağım.

You are going to have left here when I come. Ben geldiğimde burayı terk etmiş olacaksın.

They will have lived in Afyon for seven years in 2020. 2020’de Afyon’da yedi yıldır yaşamış olacaklar.

%d blogcu bunu beğendi: