How Long or When

İngilizce present perfect tense soru cümleleri gündelik dilde önemli bir yer tutmaktadır. Bu dersimizde present perfect tense soru cümleleri ve sık kullanılan soru kelimelerinden how long ve when farkına değinmeye çalışacağız.

Şimdi kısaca ilk dersimizde present perfect tense soru cümleleri ile ilgili neler görmüşüz. Onu hatırlayalım ;

Question

Have I done ?

Has he done ?

Has she done ?

Has it done ?

Have we done ?

Have you done ?

Have they done ?

Present perfect tense soru cümlesi : Soru cümlelerinde have/has yardımcı fiilimiz cümlenin başına getirilir ardından özne gelir ve fiilimizin V3 haliyle cümlemiz devam eder.

Have/Has + özne + V3

Have you done my homework ? Ödevimi yaptın mı ? (Bitirdiysen, ödevimi alabilir miyim ?)

Have you found a job ? Bir iş buldun mu ?(Şu anda işin var mı ?)

Yes, I have found a job. Evet, bir iş buldum. (Şu anda işim var.)

No, I haven’t found a job. Hayır, bir iş bulmadım. (Şu anda işsizim.)

Has Sky known the enemy crossed the border yet ? Sky düşmanın sınırdan geçtiğini daha bilmiyor mu ?

No, not yet. Hayır, henüz bilmiyor.

How long : How long soru zarfını present perfect tense soru cümlesinde, cümlenin en başına koyulur cümlenin devamı present perfect tense soru cümlesi kurallarına göre devam eder. How long soruya ne kadar anlamı katar. How long zarfı present perfect tense ile kullanıldığında sorulan soruya göre Türkçeye ne kadardır veya ne zamandır olarak çevrilebilir. Önemli olan present perfect tense ile how long soru zarfı kullanılırsa eylemin süresinin uzunluğu merak edilmektedir. Türkçede de çok sık kullanılan bir kalıp olduğundan konuyu kolayca kavrayabileceksiniz.

Are you married ? Evli misiniz ? (Simple present tense)

Simple present tense bir soru cümlesi kurduk. Şimdi de ne kadar zamandır evli olduklarını soralım.

How long are you married ? Ne kadar evlisiniz ? (Simple present tense)

Yukarıdaki örneğimize baktığımızda yanlış bir soru elde ettiğimizi göreceğiz. Türkçede bu soruyu doğru bir şekilde şöyle sorarız ;

Ne kadardır evlisiniz ? Veya Ne zamandır evlisiniz ?

Gördüğünüz gibi Türkçede evliliğin süresini sorarken ne kadar soru zarfına dır ekleyerek doğru cümleyi elde ettik. İngilizcede dır ekinin yaptığı görevi present perfect tense yapar. Yani how long ile kurulan soru cümlesini present perfect tense ile kurarsak doğru soruyu elde etmiş olacağız. Aynı zamanda cevap verirken for veya since zarfı kullanılır.

How long have you been married ? Ne kadardır evlisiniz ?

We have been married for three years. Biz üç yıldır evliyiz.

We have been married since 2014. Biz 2014’den beri evliyiz.

How long has she had a cat ? Ne zamandır kedisi var ?

She has had a cat for six months. Onun 6 aydır bir kedisi var.

She has had a cat since april. Nisan ayından beri kedisi var.

How long have you been here ? Ne zamandır buradasın ?

I have been here for two minutes. İki dakikadır buradayım.

I have been here since half past nine. 9:30’dan beri buradayım.

How long have you known each other ? Ne zamandır birbirinizi tanıyorsunuz ?

We have known each other for five weeks. Birbirimizi 5 haftadır tanıyoruz.

We have known each other since twenty-six september. 26 eylülden beri birbirimizi tanıyoruz.

How long has this been going on ? Bu ne zamandır devam ediyor ?

This has been going on for an hour. Bu bir saattir devam ediyor.

This has been going on since nine o’clock. Bu saat 9’dan beri devam ediyor.

How long have you been looking for another job ? Ne zamandır başka bir iş arıyorsun ?

I have been looking for another job since I learned english.İngilizce öğrendiğimden beri başka bir iş arıyorum.

I have been looking for another job almost all my life. Neredeyse tüm hayatım boyunca başka bir iş aradım. (all ile başlayan zaman ifadeleri for zarfıyla kullanılmazlar. All my life, all day vs.)

When : When soru cümlelerine ne zaman anlamı katarken olumlu ve olumsuz cümlelerde ..mde veya zaman anlamı katar. Türkçede seni gördüğüm zaman demek veya seni gördüğümde demek gibi. When ile sorulan sorulara saat vererek cevap verilebileceği gibi, genel zaman ifadeleriyle de cevap verilebilir.

When did you arrive ? Ne zaman vardın ?

We arrived at six o’clock. Saat 6’da geldik.

We arrived at yesterday. Dün geldik.

When did I say that ? Bunu ne zaman söyledim ?

When will you send the money ? Ne zaman para göndereceksin ?

I can’t speak when I see you because I fall in love you. Seni gördüğümde(gördüğüm zaman) konuşamıyorum çünkü sana aşığım.

The cats were waiting me when I came home. Eve geldiğimde, kediler beni bekliyordu.

How Long / When : How long soru zarfı simple past tense ile kullanılmaz. When soru zarfı ise present perfect tense ile kullanılmaz. How long eylemin ne kadar süredir devam ettiğiyle yani bir süreçle ilgilendiği için present perfect tense ile kullanılır. When ise eylemin ne kadar süredir devam ettiğiyle değil, eylemin ne zaman gerçekleştiğiyle ilgilendiği için simple past tense ile kullanılır.

When did you meet ? Ne zaman tanıştınız ?

We met last year. Geçen yıl tanıştık.

How long have you meet ? Ne zamandır tanışıyorsunuz ?

We have met since last year. Geçen yıldan beri tanışıyoruz.

We have met for a year. Bir yıldır tanışıyoruz.

When did you follow me ? Beni ne zaman takip ettin ?

I followed you when you were at school.

How long have you followed me ? Ne zamandır beni takip ediyorsun ?

I have followed you since yesterday. Seni dünden beri takip ediyorum.

I have followed you for a day. Seni bir gündür takip ediyorum.

When did you forget how to swim ? Yüzmeyi ne zaman unuttun ?

You got me wrong. I know how to swim but I don’t have swimsuit. Beni yanlış anladım. Yüzmeyi biliyorum ama mayom yok.

How long have you known to swim ? Ne kadar zamandır yüzmeyi biliyorsun ?

I have known to swim since 2011. 2011’den beri yüzme biliyorum.

I have known to swim for six years. 6 yıldır yüzme biliyorum.

%d blogcu bunu beğendi: