If Clause Mixed Types

Mixed Types

Şimdiye kadar gördüğümüz conditional sentence cümlelerde, if’li koşul cümleleri ile ana cümle arasında zaman (tense) uyumu vardı. Koşul cümleleri ile ana cümlede zaman uyumunun olmadığı şart cümleleri mixed type olarak adlandırılırlar. Mixed type cümleler type 2 ve type 3 cümlelerle elde edilir. Ana cümle ve şart cümlesi biri type 2 iken diğeri type 3 olur, biri type 3 iken diğeri type 2 olur. Mixed type, 2 çeşittir.

a) Mixed Type 1 (If + Type 3 + Type 2)

b) Mixed Type 2 (If + Type 2 + Type 3)

c) Other Ways of Mixed Types

a) Mixed Type 1 (If + Type 3 + Type 2) : Mixed Type 1 cümleler, geçmişte olan bir durumun bugüne veya geleceğe olan etkisini irdeler.

If + Type 3 (Past Perfect/Past Perfect Continuous) + Type 2 (Would/Could/Might + V1)

If you had studied to your lessons, you would graduate from the school now. Derslerinize çalışmış olsaydınız, şimdi okuldan mezun olacaktınız.

Koşul cümlesiyle geçmişte bir eylemin yapılmamasının, konuşma anında içinde bulunulan (ana cümlede belirtilen) mevcut duruma etkisi açıkça belirtilmiş.

I could speak English now If I had been to England last year. Geçen sene İngiltere’ye gitmiş olsaydım, şimdi İngilizce konuşabilirdim.

Geçmişte yapılmayan bir eylemin mevcut duruma etkisi belirtiliyor.

If we had known that you are going to buy the house, we would call you tomorrow. Eğer evi satın alacağınızı bilseydik, sizi yarın arayacaktık.

b) Mixed Type 2 (If + Type 2 + Type 3) : Her zaman geçerli olan bir durumun geçmişte olan bir duruma etkisini irdeler.

If + Type 2 (Simple Past/Past Continuous) + Type 3 (Would/Could/Might + Have + V3)

If I had money, I would have bought this car. Eğer param olsaydı, bu arabayı almış olurdum.

Kişi genelde parasız haldedir ve bu durum geçmişte satılık olan bir arabanın satın alınamamasıyla sonuçlanmış.

If he were your best friend, he would have bring to the hospital yesterday. O, en iyi arkadaşın olsaydı, dün seni hastaneye getirirdi.

If I weren’t going to Tom tomorrow, he would have visited me. Yarın ben Tom’a gitmiyor olsaydım, o beni ziyaret etmiş olurdu.

c) Other Ways of Mixed Types : Her ne kadar Mixed types iki çeşit olduğu söylense de daha farkı ifadeler elde etmek mümkündür. Bu farklar time expressions (Zaman ifadeleri) ile oluşturulabileceği gibi, mixed type 1 ve 2 kuralları dışında çeşitli zamanlar bir araya getirilerek de oluşturulabilir. Zaman ifadeleri mixed type cümlelerde kullanılarak geçmiş zaman yapısındaki bir cümlenin gelecek zamanı veya şimdiki zamanı ifade etmesini ya da tam tersini sağlayabilirler.

From Past to Present (Geçmişten Genele)

If you had called me, I could confess everything now. Eğer beni aramış olsaydın, şimdi her şeyi itiraf edebilirdim.

Arama gerçekleşmedi bu nedenle itirafta gerçekleşmedi.

Geşmişte yapılmayan bir eylemin yapılmış olması halinde, şu an nasıl bir sonuç verebileceği belirtilmiş. Her şeyin itiraf edilmiş olması değiştirilemez bir durum olacağından cümlemiz geçmişin etkisinin genel duruma nasıl yansıyabileceğini ortaya çıkarıyor.

From Past to Future (Geçmişten Geleceğe)

If you had decided come to me yesterday, I could guest you tomorrow. Eğer dün bana gelmeye dün karar vermiş olsaydın, yarın seni misafir edebilirdim.

Eğer gelme eylemine dün karar verilmiş olsaydı, yarın için kişiye gün verilebilirdi. Fakat cümleden anlaşılan gelme eylemi kararı geçikmiş dolayısıyla da biz yarına hazır olup kişiyi konuk edemeyeceğiz. Geçmişteki bir eylem geleceği(yarını) etkilemiş.

From Present to Past (Genelden Geçmişe)

If I had enough time, I could have travelled more in the past. Eğer yeterince vaktim olsaydı, geçmişte daha fazla seyahat edebilirdim.

Yeterince vakit olmaması gibi genel bir durumun geçmişe olan etkisi ifade ediliyor.

From Future to Past (Gelecekten Geçmişe)

If I weren’t going to Tom tomorrow, he would have visited me. Yarın ben Tom’a gitmiyor olsaydım, o beni ziyaret etmiş olurdu.

Gelecekte yapılacak bir eylem nedeniyle geçmişte bir eylemin gerçekleşmesine gerek kalmamıştır.

From Present to Future (Genelden Geleceğe)

If I were you, I would not divulge a word about these adventures. Yerinde olsaydım bu maceralar hakkında tek kelime etmezdim.

Genel bir varsayımdan yola çıkılarak geleceğe dair bir tavsiye verilmiş.

From Future to Present (Gelecekten Genele)

If you came with me to the cinema tomorrow, I would be happy. Eğer yarın benimle sinemaya gelseydin, mutlu olurdum.

Yarın yapılacak olan eylemin genel durumu nasıl etkileyeceği belirtiliyor.

%d blogcu bunu beğendi: