If Clause Type 0-Type 1

Conditional Sentences : If Clause

İngilizcede if clause cümleleri ikili yapılardır ; bir koşul cümlesi ve gerçekleşip gerçekleşmemesi bu koşula bağlı bir ana cümleden oluşurlar. Koşul cümlesi ve ana cümlenin hangi sırada kullanıldığının bir önemi yoktur. Fakat if ile başlayan koşul cümlesi önce kullanıldıysa ana cümle ile arasına virgül gelir. İfade ana cümle ile başladıysa if’li koşul cümlesi ile arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez.

If I explain the mission and activities of Camp Fire, she will not object to your belonging.

She will not object to your belonging if I explain the mission and activities of Camp Fire.

(Eğer) Camp Fire’in görev ve faaliyetlerini açıklarsam, senin aidiyetine itiraz etmez.

Bu dersimizde if kullanımını altı başlık altında inceleyeceğiz.

1- Type 0

2- Type 1

3- Type 2

4- Type 3

5- Mixed type 1

6- Mixed type 2

7- Other ways Mixed Types

Dersimize başlamadan önce şunu belirtmek isteriz ; bu dersimizde göreceğimiz if type 0,1,2,3 cümlelerde kullanılan yapılardan en sık kullanılanları sizlere göstereceğiz, muhakkak bu kullanımların dışında kullanımlar mümkündür fakat takdir edersiniz ki, bu kullanımların tamamını bu derslere sığdırmamız mümkün değildir. Şöyle bir gerçek vardır ki, hangi dili konuşuyor ve biliyor olursanız olun her durum veya koşulu belirli yapılarla sınırlamak mümkün değildir.

1- Type 0 = If + Simple Present + Simple Present : Type 0, doğruluğu her zaman geçerli eylemleri ifade etmek için kullanılır. Günlük rutinlerden, alışkanlıklardan, değişmeyen durumlardan, kesinliği kanıtlanmış doğrulardan ve bilimsel gerçeklerden bahsederken kullanılır. Ayrıca şarta bağlı olan emir cümleleriyle birlikte kullanılır. Type 0 eğer, ..dığında, .. zaman anlamlarında kullanılabilir. Çoğu kaynak type 0 kullanımından bahsetmez, type 0’ı type 1 kullanımının bir parçası olarak verir. Type 0’dan bahsetmemek yanlış bir durum değildir. Type 1’in içinde değerlendirilebilir. Biz daha fazla ayrıntı ve daha fazla örnek sunabilmek adına type 0’ı ayrıca işleyeceğiz.

If she misses, she is out of the game. Eğer ıskalarsa oyundan çıkar.

Geniş zamanda şarta bağlı olumlu bir ifadedir. Başarısız olduğu takdirde oyundan çıkacaktır. Bu durumun ne zaman gerçekleşeceğini kimse bilemeyeceği için geniş zaman bir ifadedir. Şimdi veya gelecekte olabilir veya başarısız olma durumu hiç gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle de her zaman oyunda kalabilir. Nihayetinde oyundan çıkması başarısız olması şartına bağlanmıştır.

If people don’t make inquiries, I don’t help it. Eğer insanlar soruşturma yapmazsa yardım etmem.

Geniş zamanda şarta bağlı olumsuz bir ifadedir. Bir konuda yardımcı olmak için insanlarında bu konuyla ilgilenmesi gerekmektedir. Yardımcı olmama durumu insanların konuya ilgisi olmadığı sürece her zaman geçerli olacaktır.

It evaporates if you boil the water at a hundred degrees. Eğer suyu yüz derecede kaynatırsanız, buharlaşır.

Bilimsel gerçeklerden, yani doğruluğu hiç bir zaman değişmeyecek kanıta dayalı gerçeklerden bahsederken type 0 kullanılır.

If you want to come with us, call me tonight. Eğer bizimle gelmek istersen bu gece beni ara.

Şarta bağlı emir cümleleriyle birlikte type 0 kullanılabilir.

Type 0 cümlelerde if yerine when kullanılabilir.

If the weather is rainy, I always walk under the rain. Eğer hava yağmurlu olursa, ben hep yağmurun altında yürürüm.

When the weather is rainy, I always walk under the rain. Hava yağmurlu olduğunda, ben hep yağmurun altında yürürüm.

If you see Sevda, tell her to call me. Eğer Sevda’yı görürsen, ona beni aramasını söyle.

When you see Sevda, tell her to call me. Sevda’yı gördüğünde, ona beni aramasını söyle.

2- Type 1 : Bugün veya gelecekte gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan durumları ifade etmek için type 1 kullanılır. Koşul cümlesi gelecek zamanı ifade ediyor olsa dahi gelecek zaman yapısında kullanılmaz. Ayrıca present tenseler dışındaki tenseler type 1 koşul cümlelerinde kullanılmaz. Type 1 cümlelerinde ana cümle gelecek zaman, modals veya emir cümlesi hallerinde olabilir.

If Clauses With Present Tenses

a) If + Simple Present + Future Forms/Modals/Imperative : Type 1 bu kullanımda if ile başlayan cümle geniş zamanda olur, ana cümlede ise gelecek zaman veya modals kullanılabilir veya ana cümle bir emir cümlesi olabilir.

I shall have no time to eat or sleep if I try to satisfy these dear unreasonable children. Eğer bu laf anlamaz tatlı çocukları memnun etmeye çalışırsam, yemek yiyecek ya da uyuyacak vaktim olmaz.

If people don’t make inquiries, I can’t help it. Eğer insanlar soruşturma yapmazsa yardım edemem.

If you go, don’t return around again. Eğer gidersen, buraya tekrar geri dönme. (Type 0 veya Type 1)

Koşul cümleleri simple present tense olduğunda ana cümle bir emir cümlesiyse bazı kaynaklar bu durumu Type 0, bazıları ise Type 1 olarak değerlendirebilir.

b) If + Present Continuous + Future Forms/Modals/Imperative :

If she is crying, leave her alone. Ağlıyorsa, onu rahat bırak.

If he is repairing the car, he can’t talk to you now. Eğer arabayı tamir ediyorsa, şimdi seninle konuşamaz.

If you are going to Ankara now, I will go to cinema tonight. Eğer şimdi Ankara’ya gidiyorsan, akşam sinemaya gideceğim.

c) If + Present Perfect + Future Forms/Modals/Imperative :

If you have studied, you pass the exam. Eğer çalıştıysan, sınavı geçersin.

If you have worked hard, you must be tired. Eğer çok çalıştıysan, yorgun olmalısın.

If you have learned everything, answer my questions. Eğer herşeyi öğrendiysen, sorularıma cevap ver.

d) If + Present Perfect Continuous + Future Forms/Modals/Imperative :

If he has been investigating the history of Turkey for six years, he will learn everything about Turkey. Eğer Türkiye tarihini altı yıldır araştırıyorsa, Türkiye hakkında herşeyi öğrenecektir.

If he has been investigating the history of Turkey for six years, he must know everything about Turkey. Eğer Türkiye tarihini altı yıldır araştırıyorsa, Türkiye hakkındaki herşeyi biliyor olmalı.

If you have been investigating the history of Turkey for six years, teach the history of Turkey to people. Eğer Türkiye tarihini altı yıldır araştırıyorsan, Türkiye tarihini insanlara öğret.

If Clauses With Modals and Auxilary Verbs

Type 1 if clause cümlelerde belirli modalslar kullanılabilir.

a) If + Should + Future Forms/Modals/Imperative : Gerçekleşme ihtimali oldukça düşük olan durumları ifade etmek için kullanılır.

If you should find the treasure, you will be my closest friend. Eğer hazineyi bulursan, en yakın arkadaşım olacaksın.

If I should get a job, I have to leave this neighborhood. Eğer bir işim olursa, bu mahalleyi terk etmek zorundayım.

If he should find you, don’t talk to him. Eğer seni bulacak olursa, onunla konuşma.

b) If + Must/Have to/Can + Future Forms/Modals/Imperative : If’li cümleler must, have to, can ile kullanıldığında ayrı bir anlam oluşmaz, If+must : yapmalıysam, yapmak zorundaysam, yapmam gerekiyorsa, if+have to : yapmak zorundaysam, if+can : ebilirsem.

If you must earn your bread, try to make it sweet with cheerfulness. Ekmeğinizi kazanmanız gerekiyorsa, neşeyle tatlı yapmaya çalışın.

If you have to have surgery, you should find the best doctor. Eğer ameliyat olmak zorundaysan, en iyi doktoru bulmalısın.

I’ll show you if you can treat me like a baby. Bana bebek gibi davranabilirsen, sana göstereceğim.

c) If + Will/Would + Future Forms/Modals/Imperative : Type 1 if clause cümlelerde gelecek zaman yardımcı fiili will kullanılmaz fakat will kabul etmek, razı olmak anlamında kullanılırsa if’li cümlelerde kullanılabilir.

If you will leave us the books, we will cheerfully yield the baseball. Eğer kitapları bize bırakmaya razı olursanız, biz de neşe içinde beyzbol topunu size vereceğiz.

If you wouldn’t mind washing your hands, we can eat without vomit. Ellerinizi yıkayabilirseniz, biz de kusmadan yemek yiyebiliriz.

If you will give me some money, I will repay my debt to you as soon as possible. Bana biraz para vermeyi kabul edersen, en kısa sürede borcumu sana geri ödeyeceğim.

Type 1 cümlelerde if yerine imperative(emir cümlesi) kullanılabilir.

If you come to me and I will tell you everything. Eğer bana gelirsen, sana her şeyi anlatırım.

Come to me and I will tell you everything. Bana gel, sana her şeyi anlatırım.

If you make money a lot, you will have a lot of friends. Eğer çok para kazanırsan, çok fazla arkadaşın olur.

Make money a lot and you will have a lot of friends. Çok para kazanırsan, çok fazla arkadaşın olur.

If you are a scientist, you will be very happy. Eğer bir bilim adamı olursan, çok mutlu olursun.

Be a scientist and you will be very happy. Bilim adamı olursan, çok mutlu olursun.

%d blogcu bunu beğendi: