May Might Can Could

May ve Might İngilizcede Can ve Could ile birlikte olasılık bildirmek, koşul bildirmek, izin istemek ve izin vermek için kullanılan kalıplardır. Bu dersimizde May ve Might başlığı altında, Can ve Could ile birlikte aralarındaki farkları ve birbirlerinin yerine kullanımlarını modals yönünden inceleyeceğiz.

a) Olumlu Cümle : S(Özne) + May/Might + V(Fiil)

They may be here tomorrow. Yarın burada olabilirler.

They might be here tomorrow. Yarın burada olabilirler.

b) Olumsuz cümle : S + May/Might + not + VMay not ile birleştirilip kısaltılmaz yalnızca May not olarak kullanılır. Might not ile birleştirilip kısaltılabilir, Might not/Mightn’t olarak kullanılır.

They may not be here tomorrow. Yarın burada olmayabilirler.

They might not be here tomorrow. Yarın burada olmayabilirler.

c) Soru Cümlesi : May/Might +S + V – Soru cümlelerinde kullanımları, kullanıldıkları göreve göre değişebilir. Genel olarak izin alırken bu kalıpta kullanılırlar. Olasılık bildirirken belirli kalıplar cümle başına gelir ve May/Might özneden sonra kullanılır.

Do you think they may be coming here tomorrow ? Sence yarın buraya gelebilirler mi ?

Do you think they might be coming here tomorrow ? Sence yarın buraya gelebilirler mi ?

May I ask a question ? Bir soru sorabilir miyim ?

Might I ask a question ? Bir soru sorabilir miyim ?

1- Olasılık :

İngilizcede May, Might, Can ve Could olasılık belirtirken kullanılabilir. Eylemin gerçekleşme ihtimalinin sıralaması ; May > Might > Could şeklindedir. Yani eylemin gerçekleşmesine olan inancımız yüksekse May, eylemin gerçekleşeceğine dair inancımız belirsizse Might, eylemin gerçekleşmesine olan inancımız düşükse could kullanırız. Burada belirtmek isteriz ki ; Anadili İngilizce olanlar için May ile Might birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise; beden dilinin ve cümledeki vurguların çoğu zaman kelimelerden daha etkili olmasıdır. Resmi ortamlarda ve yazışmalarda May tercih edilir. Biz dersimizi dilbilgisi kurallarına göre işleyeceğiz fakat sizler günlük hayatta bu farklılığa takılmadan, May veya Might kullanabilirsiniz.

I am going to study tomorrow. Yarın ders çalışacağım. (Kendimizden eminiz.)

I may study tomorrow. Yarın ders çalışabilirim. (Yüksek ihtimal)

I might study tomorrow. Yarın ders çalışabilirim. (İhtimal dahilinde)

I could study tomorrow. Yarın ders çalışabilirim. (Düşük ihtimal)

Not : Can, olasılık bildirmek için kullanıldığında, belirsiz bir zamanı ifade etmek için kullanılır. Bir başka ifaqdeyle zaman zarflarıyla beraber kullanılmaz. May, Might ve Could ise belirli bir zamanda gerçekleşme ihtimali olan eylemler için kullanılır.

I can study. Ders çalışabilirim. (Zamanı belirsiz)

a) Şimdiki ve gelecek zamandaki olasılıklardan bahsederken May, Might kullanılır.

– Şimdiki zaman : S + May/Might + be + Ving

What is she doing now ? Şimdi ne yapıyor ?

She may/might be working. Çalışıyor olabilir.

– Gelecek zaman :

It will rain tomorrow. Yarın yağmur yağacak.

It may/might rain tomorrow. Yarın yağmur yağabilir.

b) Geçmişle ilgili olasılıkları belirtmek için ;

May have + V3, Might have + V3, Could have V3

Where did he stay yesterday ? Dün nerede kaldı ?

He may/might have stayed at hotel. Otelde kalmış olabilir.

– May have been+ V ing, Might have been + Ving

Kate may/might have been learning English for two months. Kate iki aydır İngilizce öğreniyor olabilir.

c) Olumsuz cümlelerde olasılık bildirirken May ve Might birbirlerinin yerine kullanılabilir. Could ise olması mümkün olmayan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

I wonder why Ela hasn’t said hello to me. I suppose Ela may/might not have seen me. Acaba neden Ela bana selam vermedi. Sanırım beni görmemiş olabilir.

Ela couldn’t have seen me. Otherwise she would have said hello to me. Ela beni görmemiştir. Yoksa bana selam verirdi.

d) Gerçekleşmeyen bir eylemin, gerçekleşmiş olması halinde oluşabilecek ihtimallerden bahsederken ve koşul bildirirken Might kullanılır. Bu durumda May kullanılmaz.

If you loved me, I might be a happy man. Eğer beni sevseydin mutlu bir adam olabilirdim.

Might as well : Yapılacak daha iyi bir seçeneğimiz olmadığında öneride bulunmak için Might as well veya May as well kullanılır. İkiside günlük hayatın içinde, samimi insanlar arasında kullanılır. Resmi dilde yer bulmazlar. Might as well daha sık kullanılır.

The weather is rainy today. We might as well watch TV. Bugün hava yağmurlu. Bizde televizyon seyredebiliriz.

e) Olasılık soruları ; May olasılık bildirme görevindeyken, başında soru zarfı olmayan soru cümlelerinde özneden önce kullanılmaz. Might soru cümlelerinin başında kullanılabilir fakat çok resmi bir ifade olduğu için tercih edilmez. Could veya bazı kalıplar be likely, do you think vs. soru cümlelerinde May ve Might yerine kullanılır. Soru cümlesi soru zarfıyla başlıyorsa May nadirde olsa özneden önce kullanılır.

Are you likely to receive public assistance after you are admitted to Turkey ? Türkiye’ye kabul edildikten sonra kamu yardımı alma ihtimaliniz var mı ?

Do you think, we may win the match ? Sence maçı kazanabilir miyiz ?

Could you find some sugar to me ? Benim için biraz şeker bulabilir misin ?

When may Jessica talk to me ? Jessica ne zaman benimle konuşabilir ?

2- İzin İstemek/İzin Vermek :

a) May I – Bir şeyi yapmak için karşı taraftan kibar bir şekilde izin isterken May I kalıbı kullanılır. Öznemizin yalnızca I zamiri olduğunu gözden kaçırmayalım.

May I help you ? Yardımcı olabilir miyim ?

Yes, of course. Evet, Elbette.

Yes, you may. Evet, olabilirsiniz.

Sorry, you may not. Üzgünüm, olamazsınız.

May I please take a photo ? Lütfen, bir fotograf çekebilir miyim ?

Yes, of course. Evet, Elbette.

Yes, you may. Evet, çekebilirsiniz.

Sorry, you may not. Üzgünüm, çekemezsiniz.

May I open the window ? Pencereyi açabilir miyim ?

Yes, of course. Evet, Elbette.

Yes, you may. Evet, açabilirsiniz.

Sorry, you may not. Üzgünüm, açamazsınız.

May I talk to him ? Onunla konuşabilir miyim ?

Yes, of course. Evet, Elbette.

Yes, you may. Evet, konuşabilirsiniz.

Sorry, you may not. Üzgünüm, konuşamazsınız.

b) İzin isterken May yerine Can ve Could kullanılabilir. Anlam olarak fark yoktur.

May I go to bathroom ? Banyoya gidebilir miyim ?

Can I go to bathroom ? Banyoya gidebilir miyim ?

Could I go to bathroom ? Banyoya gidebilir miyim ?

c) İzin verirken May kullanılır.

You may kiss the bride. Gelini öpebilirsin.

You may go out. Çıkabilirsiniz.

You may read the book if you wonder. Eğer merak edersen kitabı okuyabilirsin.

You may pass. Geçebilirsiniz.

You may sit down. Oturabilirsiniz.

d) İzin verirken May yerine Can kullanılabilir.

You can go ahead. Devam edebilirsin.

You can keep it. Sende kalabilir.

You can say that again. Bunu tekrar söyleyebilirsin.

You can take the umbrella. Şemsiyeyi alabilirsin.

You can wear my shirt. Gömleğimi giyebilirsin.

e) Geçmişte gerçekleşen izin alma veya izin verme eylemleri Might ile anlatılır.

I told you, you might visit me, when Mike went out. Mike dışarı çıktığında beni ziyaret edebileceğini söylemiştim.

%d blogcu bunu beğendi: