Need

Need

İngilizcede need fiil olarak ve modal(kip) olarak iki şekilde kullanılmaktadır. Bazı durumlarda need’in fiil veya modal olarak kullanılmasında bir fark yoktur. Bu dersimizde need, hem fiil olarak hem modal olarak incelenecektir.

1 – Fiil olarak need kullanımı : İngilizcede need fiili ; gerekmek, ihtiyacı olmak, muhtaç olmak anlamlarında kullanılır.

I need some money. Biraz paraya ihtiyacım var.

There was no need to struggle for their respect. Onların saygısını kazanmak için çabalamaya gerek yoktu.

We need everybody’s help in that business. Bu işte herkesin yardımına ihtiyacımız var.

a – Need diğer fiiller gibi tense göre çekimlenir. Need düzenli fiiller grubundadır ve geçmiş zaman hali needed olarak kullanılır.

She will call me if she needs anything. Bir şeye ihtiyacı olursa, beni arayacak.

Which indeed the speculator needed a psychologist. Gerçekten de spekülatörün bir psikologa ihtiyacı vardı.

We shall need the help of some person in whom we can trust. Güvenebileceğimiz birinin yardımına ihtiyacımız olacak.

b – Need fiil olarak kullanıldığında, kendisinden sonra fiil almak zorunda değildir.

We needed olive oil for the salad. Salata için zeytin yağına ihtiyacımız vardı.

To be sure, I need some of the knowledge of the past. Emin olmak için geçmişten bazı bilgilere ihtiyacım var.

She needed the relief of solitude after a day of busy thinking. Yoğun düşüncelerle dolu bir günün ardından yalnızlığın huzuruna ihtiyacı vardı.

c – Biliyoruz ki ; İngilizcede bir fiil kendisinden sonra fiil alırsa ikinci fiil to mastar ekiyle beraber gelir. Need fiilide kendisinden sonra fiil aldığı zaman need to olarak kullanılır.

There was no particular need to tell them. Onlara söyleyecek özel bir şey yoktu.

Suddenly she felt the need to speak. Aniden konuşma ihtiyacı hissetti.

You shouldn’t have been so curious, and then you wouldn’t have needed to fret before your time. Bu kadar meraklı olmamalıydınız, böylece vaktinden önce endişelenmeniz gerekmeyecekti.

d – Need fiil olarak kullanıldığında, cümleye olumsuz anlam katan hardly, never, ever, nobody vb. kelimelerden sonra kullanılır. Fakat yazı dilinde farklı formlarda kullanılabilir.

She had never needed a friend. O asla bir arkadaşa ihtiyac duymamıştı.

We only need to be stronger. Yalnızca daha güçlü olmaya ihtiyacımız var.

Nobody ever needs your money. Hiç kimsenin senin parana ihtiyacı yok.

e – Olumsuz bir cümlede need fiil olarak kullanıldığında, not olumsuzluk eki tensimizin yardımcı fiiline getirilir.

You will not need my protection. Benim korumama ihtiyacın olmayacak.

That I really thought they didn’t need a mentor to take care of them. Ben gerçekten düşündüm ki, bebeklere bakmak için bir akıl hocasına ihtiyaçları yoktu.

She hadn’t needed to learn a different language. Farklı bir dil öğrenme ihtiyaç duymamıştı.

i-Olumlu bir cümlede need to gereklilik ifade ederken have to zorunluluk ifade eder. Fakat olumsuz bir cümlede don’t need to gerek yok anlamını verirken, have to zorunda değilsin anlamını verir. Bu iki anlamda birbirlerine çok yakın oldukları için olumsuz bir cümlede don’t need to veya don’t have to kullanmamız anlamda önemli bir fark yaratmayacaktır.

You don’t need to tell me that. Bana bunu söylemene gerek yok.

You don’t have to tell me that. Bana bunu söylemek zorunda değilsin.

You don’t need to shake your head. Kafanı sallamana gerek yok.

You don’t have to shake your head. Kafanı sallamak zorunda değilsin.

ii- Simple past tense negative form (didn’t need to) : Geçmiş zaman olumsuz bir cümlede need kullandığımızda, eylemin yapılmasına gerek kalmadığını ifade ederiz. (Eylemin yapılmasına gerek yoktu fakat eylem yapıldı mı yoksa yapılmadı mı belirsizliğini korur.)

You didn’t need to know anything about my relationship. İlişkim hakkında hiçbir şey bilmene gerek yoktu. (İlişki hakkında hiçbir şey bilmesine gerek yoktu ama bilgi sahibi mi, değil mi, bu cümleden anlayamayız.)

iii- Present perfect tense negative form (haven’t needed to) : Present perfect tense olumsuz bir cümlede need kullandığımızda, eylemin yapılmasına gerek olmamasına rağmen eylemin gerçekleştiğini ifade ederiz.

You haven’t needed to know anything about my relationship. İlişkim hakkında hiçbir şey bilmene gerek yoktu. (İlişki hakkında hiçbir şey bilmesine gerek yoktu fakat biliyor.)

f – Soru cümlelerinde need fiil olarak kullanıldığında, cümlede yardımcı fiil ve özneden sonra gelir.

Will the factory doors need to open tomorrow ? Yarın, fabrika kapılarının açılması gerekecek mi ?

Do you need one ? Birine ihtiyacın var mı ?

Do you need to see me ? Beni görmen gerekiyor mu ?

2 – Modal olarak need kullanımı : Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, need modal olarak daha çok olumsuz cümle yapılarında tercih edilir. Olumlu cümle yapılarında fiil olarak kullanımı yaygındır. İngilizcede need kipi, need fiili gibi ; gerekmek, ihtiyacı olmak, muhtaç olmak anlamını verir.

We need walk at a snail’s pace. Salyangoz temposuyla yürümemiz gerekiyor.

You need look so brave. Çok cesur görünmelisin.

You need wait to see him. Onu görmek için beklemen gerekir.

a – Need modalsi zamana göre çekimlenmez. Yalnızca iki zamanda kullanılır. Simple present tense ve present perfect tense.

You needn’t be so proud. Bu kadar gururlu olmanıza gerek yok.

you need have looked up to me. Bana bakman gerekiyordu.

i- Simple present form : need – needn’t – need you

You need talk to me. Benimle konuşman gerekir.

You need not talk to me. Benimle konuşman gerekmez.

Need you talk to me ? Benimle konuşman gerekiyor mu ?

ii- Present perfect tense negative form (Needn’t have + V3) : Present perfect tense olumsuz bir cümlede need kullandığımızda, eylemin yapılmasına gerek olmamasına rağmen eylemin gerçekleştiğini ifade ederiz.

You needn’t have done your homework. Ödevini yapmana gerek yoktu. (Gerek olmamasına rağmen ödev yapılmış.)

You needn’t have denied. İnkar etmenize gerek yoktu. (Gerek olmamasına rağmen inkar edilmiş.)

iii- Present perfect tense olumlu bir cümlede need kullandığımızda geçmişte ihtiyaç olunan durumun halen ihtiyaç olarak devam ettiği anlaşılır.

You need have loved a woman. Bir kadını sevmen lazım. (Geçmişte belirginleşen ihtiyaç halen devam etmektedir.)

b – Kendisinden sonra gelen fiil mastarsız yani to almadan gelir.

I needn’t be afraid of them ! Onlardan korkmam gerekmiyor.

We needn’t try to find any. Hiçbir şey bulmaya çalışmamıza gerek yok.

Everything is packed, except my shirts, so you need not trouble. Gömleklerim dışında herşey paketlenmiş, bu nedenle zahmet etmenize gerek yok.

c – Kendisinden sonra cümlede mutlaka fiil bulunmak zorundadır.

You need not join in it unless you choose. Siz istemedikçe, ona katılmanız gerekmez.

We needn’t make a trip in motor-boats. Motorlu gemilerde yolculuk yapmamıza gerek yok.

We needn’t tumble over it. Üzerinde takla atmamız gerekmiyor.

d – Soru cümlesinde cümlenin en başına konulur. Soru kelimeleri (what, who vb.) ile need kipi kullanılmaz. Onun yerine should veya ought to kullanılır. Olumsuz cümlelerde ise need not veya needn’t olarak kullanılır.

I needn’t speak further with him. Onunla daha fazla konuşmam gerekmiyor.

Need I speak further with him ? Onunla daha fazla konuşmam gerekir mi ?

Who should I speak further with ? Kiminle daha fazla konuşmalıyım ?

What should I speak further with him ? Onunla daha fazla ne konuşmalıyım ?

i- Needn’t – don’t have to : Olumlu bir cümlede need gereklilik ifade ederken have to zorunluluk ifade eder. Fakat olumsuz bir cümlede needn’t gerek yok anlamını verirken, have to zorunda değilsin anlamını verir. Bu iki anlamda birbirlerine çok yakın oldukları için olumsuz bir cümlede needn’t veya don’t have to kullanmamız anlamda önemli bir fark yaratmayacaktır. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var, needn’t ile konuşmacı kendi fikrini ifade ederken, don’t have to ile konuşmacı üçüncü bir kişinin veya iradenin fikrini ifade eder.

You needn’t know he belongs to the which family. Onun hangi aileye ait olduğunu bilmene gerek yok.

You don’t have to know he belongs to the which family. Onun hangi aileye ait olduğunu bilmek zorunda değilsin.

e – Genelde olumsuz ve soru cümlelerinde need kipi kullanılır fakat cümleye olumsuz anlam katan hardly, never, ever, nobody vb. kelimelerle birlikte olumlu cümle yapısında da sık kullanılır.

That no one need ever know the strait I am in. Hiç kimsenin içinde bulunduğum sıkıntıyı bilmesine gerek yok.

You need never say it to them, if there is a big proplem. Eğer büyük bir problem varsa onlara asla söylememen gerek.

You need never be afraid to trust a sexton, when you need a faithful watcher. Sadık bir bekçiye ihtiyacınız olduğunda, bir mezarcıya güvenmekten, korkmanıza hiç gerek yok.

%d blogcu bunu beğendi: