Past Perfect Continuous, Past Perfect or Past Continuous

Past perfect continuous, past perfect and past continuous :

Konuya başlamadan önce şunu belirtmek isteriz ki ; Bu tenseleri kullanırken dikkat edeceğimiz en önemli husus neyi vurgulamak istediğimizdir.

1- Past perfect continuous tense bir eylemden veya durumdan önce geçmişte başlayıp bir süre devam etmiş eylemler için kullanılır, past continuous tense geçmişte gerçekleşen bir eylemin diğer eylem başladığında devam ettiğini belirtmek için kullanılır, past perfect tense ise bir eylem veya durumdan önce bitmiş eylemler için kullanılır. Dikkat edilmesi gereken husus ; past perfect continuous tense ile bahsedilen eylem diğer eylem başladığında devam ediyor olabilir veya diğer eylemden hemen önce bitmiş olabilir vurgulanmak istenen eylemin bir sürece yayıldığıdır. Past continuous tense ile bahsedilen eylem diğer eylem başladığında devam ediyor olmalıdır, eylemin ne zaman başladığının ve ne kadar süredir devam ettiğinin bir önemi yoktur. Past perfect tense ile belirtilen cümle diğer eylemden önce bitmiş olmalıdır.

I was taking a shower when Mehmet came our house so I couldn’t talk to him. Mehmet bizim eve geldiğinde duş alıyordum bu nedenle onunla konuşamadım.

(Past continuous tense kullanarak Mehmet geldiği anda bizim yapmakta olduğumuz eylemin devam ettiği vurgulanmaktadır. Mehmetin geldikten sonra eylemi sonlandırabiliriz veya devam edebiliriz bunun bir önemi yoktur. Cümlede vurgulanmak istenen bizim Mehmet geldiği anda ne yaptığımızdır. Fakat örneğimizde So bağlacıyla başlayan cümleden anlaşılıyor ki ; Mehmet orada olduğu süre boyunca banyo yapma eylemi devam etmiş.)

I had been taking a shower when Mehmet came our house. Mehmet bizim eve geldiğinde duş almaktaydım.

(Past perfect continuous tense kullandığımızda Mehmet gelmeden önce bir sürece yayılmış bir eylemi yaptığımızı belirtiriz. Bu eylemin Mehmet gelmeden hemen önce mi bitirildiği veya Mehmet geldiğinde devam mı ettiğini anlayamayız. Vurgulamak istediğimiz Mehmet gelmeden önce bir eyleme başladığımız ve bir süre devam ettiğimizdir.)

I had taken a shower, Mehmet came our house. We could go to the theatre. Mehmet bizim eve geldiğinde, ben duş almıştım. Tiyatroya gidebilirdik.

(Past perfect tense kullandığımızda geçmişte gerçekleşen eylemimizin bir başka eylemden önce sonlandığıdır. Örneğimizde ise Mehmet gelmeden önce duş alma eylemi bitmiş. Burada bitmiş bir eylem vurgulandığına göre Mehmet ile birlikte tiyatroya gitme eyleminin önünde bir engel kalmadığı anlaşılmaktadır.)

2- Geçmişte başlayan bir eylemin diğer bir eylemden önce bitiyorsa ve önce başlayan eylemin ne kadar süredir devam ettiğiyle değil olmuş olmasıyla ilgileniyorsak past perfect tense kullanılır. Geçmişte başlayan bir eylem diğer bir eylem başladığında devam ediyorsa veya henüz bittiyse ve eylemin süresiyle ilgileniyorsak past perfect continuous tense kullanılır. Geçmiş başlayan bir eylem bir başka eylem başladığında devam ediyorsa ve vurgulamak istediğimiz iki eylemin aynı anda kesiştiğiyse past continuous tense kullanılır. Past continuous tense aynı zamanda geçmişte aynı anda gerçekleşen eylemleri anlatmak için de kullanılır.

While I was telling a story you cut the tomatoes. Ben bir hikaye anlatırken siz domatesleri kesiyordunuz.

(Bu cümlede aynı anda gerçekleşen iki eylemin olduğu vurgulanmaktadır.)

I was telling a story when you arrived at camp. Siz kampa vardığınızda ben bir hikaye anlatıyordum.

(Onlar kampa vardığında bizim başka bir eylemle meşgul olduğumuz vurgulanıyor. Eylemimizin geçmişiyle ve süreciyle ilgilenilmiyor. Bir eylem gerçekleştiği sırada bir başka eyleminde devam ettiği vurgulanıyor.)

I had been telling a story when you arrived at camp. Siz kampa vardığınızda ben bir hikaye anlatmaktaydım.

(Onlar kampa vardığında bizim geçmişte belirli bir sürece yayılan bir eylemi yapmakta olduğumuz vurgulanıyor. Geçmişte başlayıp bir sürece yayılan eylem vurgulanıyor. Onlar kampa vardığında bizim bu eyleme devam mı ettiğimiz veya yeni mi bitirdiğimiz belli değil.)

I had told a story before you arrived at camp. Siz kampa varmadan önce ben bir hikaye anlatmıştım.

(Onlar kampa gelmeden önce başlamış ve bitmiş bir eylemin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Eylemin bir sürece yayılıp yayılmadığının bir önemi yok önemli olan eylemiş gerçekleşmiş olması.)

3- Geçmişte gerçekleşmiş bir eylemin kendisi ve süresiyle ilgileniyorsak past perfect continuous tense, geçmişte gerçekleşmiş eylemin etkileriyle ilgileniyorsak past perfect tense kullanırız.

She had been learning English for three years before She lived in England. İngiltere’ye yerleşmeden önce üç yıl boyunca İngilizce öğrenmekteydi.

(Past perfect continuous tense kullanarak ingilizce öğrenme eyleminin üç yıl sürdüğünü vurgulamış olduk. Eylemin kendisi ve süresi ön planda.)

She had learned English before she lived in England. İngiltere’ye yerleşmeden önce İngilizce öğrenmişti.

(İngilizce öğrenildiğini vurgulamış olduk. Eylemin etkileri ön planda.)

4- Geçmişte gerçekleşen eylemin bir başka eylem veya zamana kadar, ne kadar sürdüğünden bahsedeceksek past perfect continuous tense, kaç kere gerçekleştiğinden bahsedeceksen past perfect tense kullanırız.

How long had you hunting before we came ? Biz gelmeden önce ne kadar süredir avlanmaktaydın ?

I had hunted birds for an hour before you came. Siz gelmeden önce bir saattir kuş avlamaktaydım.

How many times had you gone hunting before we came ? Biz gelmeden önce kaç kere ava çıkmıştın ?

I had gone hunting twice before you came. Siz gelmeden önce iki kere ava çıkmıştım.

5- Daha önce gördüğümüz gibi continuous tenseler ing eki almayan fiillerle kullanılmazlar. Past perfect continuous tense ing eki almayan fiillerle kullanılamadığından bu fiillerle birlikte past perfect tense kullanılır.

I had thought you didn’t love me when you left me. Beni terk ettiğinde beni sevmediğini düşünmüştüm. (I had thinking olmaz.)

I had believed your lies until you betrayed me. Bana ihanet edene kadar yalanlarına inanmıştım. (I had believing olmaz.)

%d blogcu bunu beğendi: