Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense : Past perfect continuous tense Türkçede miş’li geçmiş zamanda süreklilik olarak ifade edilebilir. Geçmişte başlayıp bir müddet devam eden eylemin bir başka eylemden önce gerçekleştiğini belirtmek için past perfect continuous tense kullanılır. Dikkat etmemiz gereken husus eylemin bir müddet devam etmiş olmasıdır. Örneğin ; bir yıl, saatlerce, dakikalarca, haftalarca vs.

Affirmative Olumlu Negative Olumsuz Question Soru
I had been waiting beklemekteydim I hadn’t been waiting beklememekteydim Had I been waiting ? Beklemekte miydim ?
He had been waiting beklemekteydi He hadn’t been waiting beklememekteydi Had he been waiting ? Beklemekte miydi ?
She had been waiting beklemekteydi She hadn’t been waiting beklememekteydi Had she been waiting ? Beklemekte miydi ?
It had been waiting beklemekteydi It hadn’t been waiting beklememekteydi Had it been waiting ? Beklemekte miydi ?
We had been waiting beklemekteydik We hadn’t been waiting beklememekteydik Had we been waiting ? Beklemekte miydik ?
You had been waiting beklemekteydiniz You hadn’t been waiting beklememekteydiniz Had you been waiting ? Beklemekte miydiniz ?
They had been waiting beklemekteydiler They hadn’t been waiting beklememekteydiler Had they been waiting? Beklemekte miydiler ?

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle : Özneden sonra yardımcı fiiller had been getirilir. Ardından fiilimize ing eki getirilir.

I had been praising you to them when you came here. Sen buraya geldiğinde seni onlara övmekteydim.

She had been riding a horse for an hour when they started to protest the riding club. Onlar binicilik kulübünü protesto etmeye başladığında, o bir saattir ata binmekteydi.

I had been planning our travel before you ruined the whole thing. Sen her şeyi berbat etmeden önce seyahatimizi planlamaktaydım.

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle : Özneden sonra gelen yardımcı fiilimiz had been not olumsuzluk eki alır. Not eki had ile been arasına gelir. Had not been, hadn’t been olarak kısaltılabilir. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz veya soru cümlelerinin tamamında ing eki alır.

I hadn’t been studying until then. O zamana kadar ders çalışmamaktaydım.

Nothing hadn’t been making sense until you showed up. Sen ortaya çıkana kadar hiçbir şey mantıklı gelmemekteydi.

The horses hadn’t been running since last season. Geçen sezondan beri atlar koşmamaktaydı.

Past Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi : Yardımcı fiil had cümlenin başına getirilir. Had yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz been soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır, been yardımcı fiilinden sonra fiilimiz ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfları kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

What had you been doing before Ayşe died ? Ayşe ölmeden önce ne yapmaktaydın ?

Had we been playing basketball for an hour when the lesson started ? Ders başladığında bir saattir basketbol oynamakta mıydık ?

Had you been travelling by plane before you got on the bus ? Otobüse binmeden önce uçakla mı seyahat etmekteydin ?

Past Perfect Continuous Tense :

1 – Geçmişte başlayan bir eylem, bir başka eylemden önce bir süre devam ettiyse past perfect continuous tense kullanılır.

I had been playing football for hours before my father called me home. Babam beni eve çağırmadan önce saatlerce futbol oynamaktaydım.

I had been crying for a long time until I heard the good news from my aunt. Teyzemden güzel haberleri duyana kadar uzun zamandır ağlamaktaydım.

Gaye’s loved had been betraying her when Gaye left the beloved. Gaye sevgilisinden ayrılmadan önce Gaye’nin sevgilisi ona ihanet etmekteydi.

They had been fighting so much before Korkut lived in Istanbul. Korkut İstanbul’da yaşamadan önce onlar çok kavga etmekteydiler.

2 – Geçmişte başlayıp bir süre devam etmiş eylemin etkileri halen devam ediyorsa past perfect continuous tense kullanılır.

While in Izmir he had been falling down on the ground so much. There were scars on his face. İzmir’de iken o kadar çok yere düşmekteydi ki, yüzünde yaralar vardı.

She was unhappy it was clear that she had been debating with her husband for years. Çok mutsuzdu açıktı ki yıllardır kocasıyla kavga etmekteydi.

She couldn’t open her eyes when she opened the door. She had been sleeping. Kapıyı açtığında gözlerini açamıyordu. Uyumaktaymış.

He lost weight because he had been sporting. Kilo verdi çünkü spor yapmaktaydı.

3 – Non-progressive verbs yani ing eki almayan fiiller continuous tenselerde kullanılmazlar. Ing eki almayan fiillerle past perfect tense kullanılır.

I had loved Suzan for three years before she went to university. O, üniversiteye gitmeden önce Suzanı üç yıl boyunca sevmiştim. (had been loving olmaz)

I had felt wretched myself untill I found you. Seni bulana kadar kendimi berbat hissetmiştim. (had been feeling olmaz)

%d blogcu bunu beğendi: