Past Perfect Tense Time Expressions

Past Perfect Tense Zaman Zarfları ve Bağlaçlarıyla Kullanımı :

Past perfect tense ile kullanılan zaman ifadeleri, past perfect tense ile simple past tense arasındaki farkları açıkça ortaya koyacağından, past perfect tense time expressions konusunu ayrı bir ders olarak görmek faydalı olacaktır.

Already : Zaten, çoktan

I had already woken up. Ben çoktan uyanmıştım.

I had already submitted the package when you phoned me. Beni aradığında paketi zaten teslim etmiştim.

Just : Henüz, yeni

I had just accepted their offer when I married. Ben evlendiğimde, onların teklifini henüz kabul etmiştim.

He had just arrived when Hande came the railway station. Hande tren istasyonuna geldiğinde, Cemal yeni varmıştı.

Never : Never, olumsuz yapıdaki cümlelerle kullanılmaz. Olumlu yapıdaki cümleleri anlam olarak olumsuz yapar.

I had never been to England before. Daha önce hiç İngiltere’de bulunmamıştım.

I had never been so excited before. Daha önce hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım.

For :

We had swum for hours before midnight. Gece yarısından önce saatlerce yüzmüştük.

He hadn’t left his room for days. Günlerce odasından çıkmamıştı.

Since :

Mehmet hadn’t spoken anyone since Kemal died. Kemal öldüğünden beri Mehmet hiç kimseyle konuşmamıştı.

Japanese and American relations had never been better since World war II. Japon ve Amerikan ilişkileri, II. dünya savaşından beri hiç bu kadar iyi olmamıştı.

After : Past perfect tense, bir eylemin diğer bir eylemden veya zamandan önce gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. After bağlacı ..dan sonra anlamına geldiğinden hangi eylemin daha önce gerçekleştiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle after bağlacı ile birlikte past perfect tense kullanmamız şart değildir.

After + Past Perfect veya Simple Past + Simple Past

Past Perfect : After I had had breakfast I went to school. Kahvaltı yaptıktan sonra okula gittim.

Simple Past : After I had breakfast I went to school. Kahvaltı yaptıktan sonra okula gittim.

Past Perfect : After you had sung the song I left there. Sen şarkıyı söyledikten sonra ben oradan ayrıldım.

Simple Past : After you sang the song I left there. Sen şarkıyı söyledikten sonra ben oradan ayrıldım.

Before : Before bağlacı ..den önce anlamına geldiği için, kullanıldığı iki cümle arasında hangi eylemin daha önce geldiğini açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle past perfect tense kullanmamız şart değildir.

Before + Simple Past + Past Perfect veya Simple Past

Past Perfect : I had cleaned the windows before before it rained. Yağmur yağmadan önce pencereleri temizlemiştim.

Simple Past : I cleaned the windows before before it rained. Yağmur yağmadan önce pencereleri temizledim.

Past Perfect : Before I watched the movie I had watched its trailer. Filmi izlemeden önce fragmanını izlemiştim.

Simple Past : Before I watched the movie I watched its trailer. Filmi izlemeden önce fragmanını izledim.

When : Yan cümlemiz past perfect tense bir cümle ise when ile kurulan temel cümle simple past tense olmalıdır.

When + Simple Past + Past Perfect

I had already started a vegeterian diet when meat prices fell. Et fiyatları düştüğünde ben zaten vejeteryan diyetine başlamıştım.

When I saw her sister you had gone to the toilet. Ben onun kız kardeşini gördüğümde sen tuvalete gitmiştin.

Until/Till : ..e kadar

I had always been patient someone until I lost her. Onu kaybedene kadar hep sabırlı biri olmuştum.

You had never been fat until you had diabetic. Şeker hastası olana kadar hiç şişman olmamıştın.

By the time : zamana kadar, ..e kadar

By the time I finished my homework my mother had already cooked the dinner. Ben ödevimi bitirene kadar annem yemeği zaten pişirmişti.

Selin had come out of the house by the time you came here. Sen buraya gelene kadar Selin evden çıkmıştı.

As soon as : As soon as bağlacı kullanıldığı cümlede yapılan eylem gerçekleşir gerçekleşmez diğer eyleme geçildiğini bildirir. As soon as ile kurulan cümledeki eylemin daha önce gerçekleştiği belirgin olduğundan past perfect tense ile kullanılması şart değildir.

Past Perfect : As soon as I had entered the game I kicked a goal. Oyuna girer girmez bir gol attım.

Simple Past : As soon as I entered the game I kicked a goal. Oyuna girer girmez bir gol attım.

Past Perfect : As soon as I had gone to hometown I hugged my mother. Memlekete gider gitmez anneme sarıldım.

Simple Past : As soon as I went to hometown I hugged my mother. Memlekete gider gitmez anneme sarıldım.

%d blogcu bunu beğendi: