Prefer Would Rather Would Prefer

Prefer Would Rather Would Prefer

İngilizcede tercihlerimizden bahsederken kullandığımız prefer, would prefer ve would rather ayrımında bilmemiz gereken en önemli nokta ; alışkanlık, hobi, sevmek veya hoşlanmak anlamında genel bir tercihten bahsederken prefer, spesifik yani belirli bir durumda neyi tercih ettiğimizden bahsederken would rather veya would prefer kullanılır.

Prefer

Prefer bir kalıp olmayıp bir fiildir ve kullanım kuralları diğer fiillerle aynıdır. Prefer, Türkçe karşılığı tercih etmek ; bu tercih genel yani zamana yayılmış tercih, alışkanlık, hobi, sevmek veya hoşlanmak durumlarını belirtebileceği gibi yeğlemek, öncelik tanımak, atamak, tayin etmek, arz etmek ve ileri sürmek anlamlarını da ortaya çıkarabilir.

I prefer Fethiye. Fethiye’yi tercih ederim.

– Prefer fiiliyle iki seçenek arasında tercih yaparken, tercih ettiğimiz seçenek prefer fiilinden sonra kullanılır ve tercih edilmeyen seçeneğin başına to edatı getirilir.

I prefer Fethiye to Istanbul. Fethiye’yi İstanbul’a tercih ederim.

– Prefer fiili ile tercih edilecek eylem -ing ekiyle isimleştirildiyse, tercihimiz prefer fiilinden sonra kullanılır ve tercih edilmeyen seçeneğimiz cümlede belirtilecekse başına to edatı getirilir.

I prefer swimming in the sea. Denizde yüzmeyi tercih ederim.

I prefer swimming in the sea to swimming in the pool. Denizde yüzmeyi havuzda yüzmeye tercih ederim.

– Prefer fiili ile bir eylemi tercih edeceksek prefer fiilinden sonra tercih edilen fiil to mastar ekiyle cümlede yer bulur.

I prefer to stay at home. Evde kalmayı tercih ederim.

– Prefer fiili ile iki eylemden birini tercih ettiğimizi bildireceksek iki eylem arasına rather than kalıbı getirilir ; tercih ettiğimiz eylem rather than’den önce, tercih edilmeyen eylem rather than’den sonra kullanılır.

I prefer to swim in the sea rather than sport in the gym. Denizde yüzmeyi spor salonunda spor yapmaya tercih ederim.

– Prefer fiili ile arasında tercih yapılan iki eylemin fiilleri aynı ise rather than sonrasında ikinci eylem için fiili tekrar etmemize gerek yoktur.

I prefer to swim in the sea rather than (swim) in the pool. Havuzdan ziyade denizde yüzmeyi tercih ederim.

– Prefer bir fiildir ve bir fiili nasıl kullanabiliyorsak prefer fiilini de aynı şekilde kullanabiliriz. Bu demek oluyor ki ; prefer fiili cümlemizin tensine göre çekimlenebilir, kendisinden önce modal gelebilir, kendisinden sonra bir fiil gelecekse ikinci fiil ile arasına to mastar eki getirilir v.s.

You should prefer a book. Bir kitap tercih etmelisin.

I don’t prefer to show you what will come. Sana neyin geleceğini göstermeyi tercih etmiyorum.

I preferred to make rejoinder rather than go out. Dışarı çıkmak yerine cevap vermeyi tercih ettim.

Do you prefer reading to cards? Kartları okumayı mı tercih edersin ?

I have preferred you to the other candidates as the hotel manager. Sizi otel yöneticisi olarak diğer adaylara tercih ettim.

She preferred to yield for the sake of domestic peace. İç barış uğruna eğilmeyi tercih etti.

Would Rather

Spesifik, yani belirli bir durumda neyi yapmayı tercih ettiğimizden bahsederken, would rather kullanılır. Would rather kendisinden sonra muhakkak bir fiil alır ve bu fiil yalın halde olur.

Would you like to drink tea ? Çay içmek istermisiniz ?

No, I would rather drink coffee. Hayır, kahve içmeyi tercih ederim.

– Would rather ile olumsuz bir cümle kurmak istersek would rather ile fiil arasına not olumsuzluk eki getirilir.

I would rather not go by train. Trenle gitmemeyi tercih ederim.

I would rather not say to him. Ona söylememeyi tercih ederim.

– Would rather ‘d rather şeklinde kısaltılabilir.

I’d rather go by train. Trenle gitmeyi tercih ederim.

I’d rather say to him. Ona söylemeyi tercih ederim.

I’d rather not go by train. Trenle gitmemeyi tercih ederim.

I’d rather not say to him. Ona söylememeyi tercih ederim.

– İki eylem arasından birinin diğerine tercih edildiği durumlarda iki eylem arasına than getirilir. Tercih edilen eylem than öncesinde, tercih edilmeyen eylem than sonrasında kullanılır.

She’d rather dance at the pub than listen to music at home. Evde müzik dinlemek yerine pub’da dans etmeyi tercih eder.

– Arasında tercih yapılan iki eylemin fiilleri aynı ise, than sonrasında ikinci eylem için fiili tekrar etmemize gerek yoktur.

She’d rather dance at the pub than (dance) at home. Evde dans etmek yerine pub’da dans etmeyi tercih eder.

– Örnekleri inceleyiniz ;

I’d rather finish my tea. Çayımı bitirmeyi tercih ederim.

I would rather not repeat it. Tekrarlamamayı tercih ederim.

I would rather stay at home with you. Evde seninle kalmayı tercih ederim.

I would rather give up smoking than kill myself. Kendimi öldürmektense sigarayı bırakmayı tercih ederim.

We won’t talk about her any more if you’d rather not. Eğer istemezsen, onun hakkında daha fazla konuşmayacağız.

Nobody cares to become one nowadays; even the poorest peasants would rather break stones on the highways! Günümüzde hiç kimse umursamıyor; En yoksul köylüler dahi otobanlardaki taşları kırmayı tercih ediyor!

Would Rather + Subject + V2 (Simple Past Tense)

Bir kişinin, bir başkasının eylemleriyle ilgili tercihini belirtirken, would rather kalıbından sonra eylemle ilişkili kişinin öznesi olduğu simple past tense cümle kurulur. Burada söz konusu olan tercih geçmişle ilgili değil, şimdi veya gelecekle ilgilidir.

I would rather you searched for the beginning of the world. Dünya’nın başlangıcını araştırmanı tercih ederim.

She would rather Tom searched for the beginning of the world. O, Tom’un dünya’nın başlangıcını araştırmasını tercih ederdi.

They would rather I didn’t visit them. Onları ziyaret etmememi tercih ederler.

Would Rather + Have + V3 (Present Perfect Tense)

Bu yapı geçmişte gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilmemiş bir eylemin pişmanlığını belirtir.

I would rather have stayed at home yesterday. It was rainy. Dün evde kalmayı tercih ederdim. Hava yağmurluydu. (Evde kalınmamış.)

I would rather not have stayed at home yesterday. It was sunny. Dün evde kalmamayı tercih ederdim. Hava güneşliydi. (Evde kalınmış.)

She was tired, and would rather have remained silent. O, yorgundu ve sessiz kalmayı tercih ederdi. (Anlaşılıyor ki ; sessiz kalınmamış veya sessiz kalmamaya zorlanmış.)

She would rather have left Ankara. Ankara’yı terk etmiş olmayı tercih ederdi.

It was necessary to laugh, when she would rather have cried. O, ağlamayı tercih ettiğinde, gülmek gerekiyordu.

Would Rather + Subject + Had + V3 (Past Perfect Tense)

– Bir başkasının gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmediği eylemden dolayı pişmanlık belirtilecekse would rather kalıbından sonra eylemle ilişkili kişinin öznesi olduğu past perfect tense cümle kurulur.

I’d rather he had gone to the doctor. Doktora gitmesini tercih ederdim. (Doktora gidilmemiş.)

I’d rather he hadn’t gone to the doctor. Doktora gitmemesini tercih ederdim. (Doktora gidilmiş.)

She’d rather he had given her a rose. O, Onun ona bir gül vermesini tercih ederdi. (Gül verilmemiş.)

She’d rather he hadn’t given her a rose. O, Onun ona bir gül vermemesini tercih ederdi. (Gül verilmiş.)

I would rather she had served as a teacher. Öğretmen olarak görev yapmış olmasını tercih ederdim. (Öğretmen olarak görev yapılmamış.)

I would rather she hadn’t served as a teacher. Öğretmen olarak görev yapmamasını tercih ederdim. (Öğretmen olarak görev yapılmış.)

Would Prefer

Spesifik, yani belirli bir durumda neyi yapmayı tercih ettiğimizden bahsederken would prefer kullanılır. Konuşma anında yapılan tercihlerden bahsederken kullanılır. Would rather ile aynı anlamdadır ve konuşma anında, şu ana veya geleceğe dair, yapılan tercihlerden bahsederken birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Would you prefer tea or coffee ? Çay mı tercih ederdiniz, kahve mi ?

– Would prefer kalıbındaki prefer bir fiil olduğu için kendisinden sonra gelen fiil to mastar ön ekiyle gelir.

I’d prefer to buy a house. Bir ev satın almayı tercih ederim.

– Would prefer ile olumsuz bir cümle kurmak istersek would prefer’den sonra not olumsuzluk eki getirilir.

I would prefer not to drive the car. Arabayı sürmemeyi tercih ederdim.

– Would prefer ile iki eylemden birini tercih ettiğimizi bildireceksek iki eylem arasına rather than kalıbı getirilir ; tercih ettiğimiz eylem rather than’den önce, tercih edilmeyen eylem rather than’den sonra kullanılır.

I would prefer to swim in the sea rather than sport in the gym. Denizde yüzmeyi spor salonunda spor yapmaya tercih ederim.

– Would prefer ile arasında tercih yapılan iki eylemin fiilleri aynı ise rather than sonrasında ikinci eylem için fiili tekrar etmemize gerek yoktur.

I would prefer to swim in the sea rather than swim in the pool. Denizde yüzmeyi havuzda yüzmeye tercih ederim.

I would prefer to swim in the sea rather than in the pool. Havuzdan ziyade denizde yüzmeyi tercih ederim.

%d blogcu bunu beğendi: