PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Present perfect continuous tense Türkçede karşılığı bulunmayan bir başka tensimizdir. Kullanım açısından present perfect tense ile yakın ve ilişkili olan bu tensimiz diğer continuous tenselerde olduğu gibi non progressive verbsler yani ing eki almayan verbslerle kullanılmaz. Öncelikle olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğuna bir bakalım.

Affirmative

Negative

Question

I have been showing

I have not been showing

Have I been showing ?

He has been showing

He has not been showing

Has he been showing ?

She has been showing

She hasn’t been showing

Has she been showing ?

It has been showing

It hasn’t been showing

Has it been showing ?

We have been showing

We haven’t been showing

Have we been showing ?

You have been showing

You haven’t been showing

Have you been showing ?

They have been showing

They haven’t been showing

Have they been showing ?

Present perfect continuous tense olumlu cümle : Özneden sonra yardımcı fiiller have/has been getirilir. (I, you, we, they ile have been, he, she, it ile has been) ardından fiilimize ing eki getirilir. Öznemiz her zaman şahıs zamiri olmak zorunda değildir. Bu şahıs zamirleri dışında geriye kalan öznelerle, öznemiz tekil ise has been, çoğul ise have been kullanılır.

Susan has been learning English for two months. Susan iki aydır ingilizce öğreniyor.

Ali has been working in this company since 2002. Ali 2002 yılından beri bu şirkette çalışıyor.

The children have been fishing for an hour. Çocuklar bir saattir balık tutuyorlar.

My cousin has been investigating the history of Turkey for six years. Kuzenim 6 yıldır Türk tarihini araştırıyor.

My love has been struggling to protect nature for three years. Aşkım doğayı korumak için üç yıldır mücadele ediyor.

Present perfect continuous tense olumsuz cümle : Özneden sonra gelen yardımcı fiilimiz have/has been not olumsuzluk eki alır. Not eki have ve has ile been arasına gelir. Have not been, has not been. Have not been, haven’t been, has not been, hasn’t been olarak kısaltılabilirler. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz veya soru cümlelerinin tamamında ing eki alır.

Not : Olumsuz cümlelerde present perfect continuous tense yerine present perfect tense tercih edilir. Fakat hoşnutsuzluk, uygunsuzluk, yakınma veya kuşku içerin duygu durumlarında, olumsuz cümlelerde present perfect continuous tense kullanılır.

I haven’t been scouting new places. Yeni yerler keşfetmiyorum.

Scouting legion hasn’t been learning new tactics. Keşif birliği yeni taktikler öğrenmiyordu.

Tax inspectors haven’t been inspecting for a long time. Vergi müfettişleri uzun bir süredir teftiş yapmıyorlardı.

Hitler hasn’t been giving up to shed blood. Hitler kan dökmekten vazgeçmiyordu.

United nations has not been intervening in the fight. Birleşmiş milletler savaşa müdahale etmiyordu.

Present perfect continuous tense soru cümlesi : Yardımcı fiil have/has cümlenin başına getirilir. Have/has yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır, been yardımcı fiilinden sonra fiilimiz ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfları kullanılacaksa ; soru kelimemiz cümlenin en başında konulur.

Have you been learning English ? İngilizce öğreniyor muydun ?

How long have you been learning English ? Ne kadar zamandır İngilizce öğreniyordun ?

How long have you been working ? Ne kadar zamandır çalışıyordun ?

Has she been dyeing her hair ? O saçlarını boyuyor muydu ?

How long hasn’t she been dyeing her hair ? O ne zamandır saçlarını boyamıyordu ?

Present Perfect Continuous Tense kullanımı : İngilizcede kullanılan, present perfect tense ve present perfect continuous tense Türkçede karşılık bulamamaktadır. Bu iki tense birbirleriyle çok içiçe geçmiş yakın kullanım alanlarına sahip iki tensedir. Öyle ki bazı durumlarda her iki tensi kullanmakta aynı anlamı verebilmektedir. Bu nedenle present perfect continuous tense kullanımını sizlere anlatırken sık sık present perfect tense ile karşılaştırma yapmak durumunda kalacağız. Konuyu tam anlamıyla anlayabilmek için bu dersimizden sonra present perfect tense and present perfect continuos tense dersimizide bitirmeniz gerekmektedir.

1- Geçmişte başlayan eylemimiz hala devam ediyor veya yeni bitmişse present perfect continuous tense kullanılır. Şimdi ile bir bağ vardır. Bu durumlarda for, since ve how long zarflarıyla birlikte kullanılır. Present perfect tense dersimizde aynı durum için present perfect tense kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Biliyoruz ki ; non-progressive verbs yani ing eki almayan fiiller continuous tenselerde kullanılmazlar. Eylemin hala devam ettiği veya yeni bittiği durumlarda present perfect tense, ing eki almayan fiillerle kullanılır. Ayrıca Present perfect continuous tense eylemin kendisine odaklanır. Present perfect tense ise eylemin sonuçlarıyla ilgilenir. Konuşmacı eylemin kendisiyle ilgileniyorsa present perfect continuous tense kullanır. Eylemin sonuçlarıyla ilgileniyorsa present perfect tense kullanır.

The ground is wet, so my feet got wet. It has been raining. Yerler ıslak, bu nedenle ayaklarım ıslandı. Yağmur yağıyordu.

Bu örneklerde ; yerlerin ıslak olması ve ayakların ıslanmasının asıl sebebi yağmurun yağmış olması, yağmur hala devam edebilir veya bitmiş olabilir. Önemli olan yağma eyleminin gerçekleştiği sonucuna varmak. Bir sonuçtan eylemin kendisine ulaşıp şu an ile bağ kuracağımız zaman present perfect continuous tense kullanırız.

Yalnızca yağmurun yağma eyleminden bahsetseydik ;

It has been raining. Yağmur yağıyordu. (yağmur hala yağıyor.)

It has rained. Yağmur yağdı. (yağmur bitti fakat etkileri hala devam ediyor.)

Why did your hair whiten my friend ? Have you been working hard to keep up with the times ? Neden saçların beyazlamış arkadaş ? Zamana ayak uydurmak için çok mu çalışıyordun ?

Bu örneğimizde ; Saçların beyazlamasına neden olan eylemi tahmin etme üzerine bir soru sorduk ve sorumuzda present perfect continuous tense kullanarak geçmişte başlayan eylemi ve bu eylemin hala devam edip etmediğini sorduk.

You speak English well. How long have you been learning English ? İngilizceyi iyi konuşuyorsun. Ne zamandır İngilizce öğreniyordun ?

I am very tired. I haven’t been sleeping for two days. Çok yorgunum. İki gündür uyumuyordum.

Geçmişte başlayıp halen devam eden eylemin süresini vurgulamak istiyorsak. Her iki tenside kullanabiliriz. Aralarında fark yoktur.

I have been lived in Istanbul since 2002. 2002’den beri İstanbulda yaşıyorum.

I have been living in Istanbul since 2002. 2002’den beri İstanbulda yaşıyorum.

More examples :

I have been repairing my car for a week. Arabamı bir haftadır tamir ediyorum. (hala tamir ediyor.)

She has been teaching swimming to children. O çocuklara yüzme öğretiyor. (hala öğretiyor.)

Mehmet has been carrying cargo since he started to work. Mehmet işe başladığından beri kargo taşıyor.

Her face has been laughing since she gave birth. Doğurduğundan beri, yüzü gülüyor.

He has been playing football since he was ten. 10 yaşından beri futbol oynuyor.

2- Geçmişte başlayıp günümüze kadar süreklilik gösteren eylemler present perfect continuous tense ile anlatılır.

She has been studying all her life. Tüm hayatı boyunca ders çalıştı.

I have been walking for an hour all weekend. Her hafta sonu bir saat yürürüm.

Their house has been filling with people all day. Evleri hergün insanlarla doluyor.

Mary has been singing for two years. Mary iki yıldır şarkı söylüyor.

Hasan hasn’t been coming here for two weeks. Hasan iki haftadır buraya gelmiyor.

3- Present perfect continuous tense how long, for, since, all zaman zarflarıyla sık kullanılır. Eylem devam ediyor veya henüz bitmişse, bu durumda how long, for, since zaman zarfları kullanılır.

He hasn’t been talking with me for a month. Bir aydır benimle konuşmuyor.

How long have you been following me ? Ne zamandır beni takip ediyorsun ?

We have been looking for you since you left here. Burayı terk ettiğinden beri seni arıyorduk.

I have been going to the place we first met with you for days. Günlerdir seninle ilk tanıştığımız yere gidiyorum.

The man at the restaurant has been sitting in there all day. Restoranttaki adam bütün gün orada oturuyordu.

4- Geçmişte başlayan eylemle ilgili hoşnutsuzluk, yakınma, uygunsuzluk ve kuşku içeren duygu durumlarında present perfect continuous tense kullanılır.

You have been doing something bad ? Kötü bir şey mi yapıyordun ?

I haven’t been talking to you about what I did to you. Sana yaptıklarım hakkında seninle konuşmuyordum.

You have been embarrassing because of me, that is why I stayed inside. Benim yüzümden mahçup oluyordun, bu yüzden içeride kaldım.

Have you been waiting long ? Çok bekledin mi ?

They haven’t been saluting us. Onlar bizi selamlamadılar.

%d blogcu bunu beğendi: