Short Answers and Reply Questions

Short Answers and Reply Questions

Bütün dillerde olduğu gibi İngilizcede de günlük hayatta kısa cevaplar çok sık kullanılmaktadır. Türkçede pek çok durumda sorulara kısa cevap olarak sadece evet veya hayır kullanılarak cevap verilebiliyorken İngilizcede kısa cevaplar biraz daha karmaşıktır. Bunun nedeni İngilizcede evet veya hayır cevabının anlaşılır olmaması değil kültürel gelişimlerinde nezaketsiz bir tavır olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır.

Yardımcı filler ve kısa cevaplar : İngilizcede verilen kısa cevaplara sorulan sorunun gramer yapısı yön verir. Cevabımız olumlu olacaksa yes, olumsuz olacaksa no ile başlar. Ardından soruda hangi özneyi soruyorsa ona uygun olan şahıs zamiri kullanılır son olarak da cevabımız olumlu olacaksa sorunun içindeki yardımcı fiilimiz kullanılır, cevabımız olumsuz ise yardımcı fiilimiz not olumsuzluk ekiyle birleştirilir. Kısa cevaplarda not olumsuzluk eki ..n’t olarak kısaltılıp yardımcı fiille birleştirilebilir fakat yardımcı fiil kısaltılamaz. He is – he’s olmaz. He is not – he isn’t olur.

Olumlu cevap – Yes + Zamir + Yardımcı Fiil

Olumsuz cevap – No + Zamir + Yardımcı Fiil + Not

Are you sure ? Emin misin ?

Yes, I am. Evet, öyleyim.

No, I am not. Hayır, değilim.

– Örneğimize baktığımızda soruda you zamiri kullanılmış, cevapta ise I zamiri.

Are cats sick ? Kediler hasta mı ?

Yes, they are. Evet, öyleler.

No, they aren’t. Hayır, değiller.

– Soruda merak edilen kedilerin durumu, kediler konuşmacılar için 3. çoğul şahıs olduğu için kısa cevapta they zamiri kullanıldı.

Can you swimming ? Yüzebiliyor musun ?

Yes, I can. Evet, yüzebilirim.

No, I can’t. Hayır, yüzemem.

– Soruda modals kullanıldıysa cevabımız modals kullanılarak verilir.

Must you go there ? Oraya gitmeli misin ?

Yes, I must. Evet, mecburen.

No, I mustn’t. Hayır, gitmemeliyim. / No, I needn’t. Hayır, gerekmez.

Need you go there ? Oraya gitmen gerekli mi ?

Yes, I need. Evet, gerekli. / Yes, I must. Evet, mecburen.

No, I needn’t. Hayır, gerekmez.

– Must ile sorulan soruya olumsuz cevap verirken must kipinin olumsuz halini kullanırsak eylemi gerçekleştirmenin sakıncalı olduğu gibi bir anlam ortaya çıkar bu nedenle must ile sorulan sorulara olumsuz cevap verirken needn’t kullanılır. Need ile sorulan soruya olumlu cevap verirken must kullanılabilir.

Were you previously employed ? Daha önce çalıştınız mı ?

Yes, I was. Evet, öyleydim. (Çalıştım.)

No, I wasn’t. Hayır, değildim. (Çalışmadım.)

Soru hangi tensede soruluyorsa cevap o tensede verilir.

Will we have been learning ? Öğreniyor olacak mıyız ?

Yes, we will. Evet, olacağız.

No, we won’t. Hayır, olmayacağız.

– Nasıl ki, cümlede birden çok yardımcı fiil olduğunda, cümleyi soru yapmak için yardımcı fiilerden ilkini başa getiriyorsak. Kısa cevaplarda da sadece cümlenin başına getirilen yardımcı fiil kullanılır.

Have you got a cat ? Bir kedin var mı ?

Yes, I have. Evet, var.

No, I haven’t. Hayır, yok.

Do you have a cat ? Bir kedin var mı ?

Yes, I do. Evet, var.

No, I don’t. Hayır, yok.

– İngilizcede sahip olmak anlamında iki farklı şekilde kullanılabilen have fiilinde ; have got yapısı ile yapılan soruya verilen kısa cevapta got çıkarılarak sadece have yardımcı fiili kullanılır. Have fiili yanında got olmadan kullanıldığında yardımcı fiil olarak do kullanılır, kısa cevap do yardımcı fiili kullanılarak verilir.

Could you have told me ? Bana söyleyebilir miydin ?

Yes, I could. Evet, yapabilirdim.

No, I couldn’t. Hayır, yapamazdım.

Do you speak Turkish ? Türkçe konuşabiliyor musun ?

Yes, I do. Evet, yapabiliyorum. (Konuşabiliyorum.)

No, I don’t. Hayır, yapamıyorum. (Konuşamıyorum.)

Does he like his job ? İşini seviyor mu ?

Yes, he does. Evet, seviyor.

No, he doesn’t. Hayır, sevmiyor.

Does he has to pay the water bill ? Su faturasını ödemek zorunda mı ?

Yes, he does. Evet, zorunda.

No, he doesn’t. Hayır, gerek yok.

Did that man used to work with you ? Bu adam eskiden seninle çalışıyor muydu ?

Yes, he did. Evet, çalışıyordu.

No, he didn’t. Hayır, çalışmıyordu.

There is/are ve kısa cevaplar : Var anlamında kullanılan there is/are kalıbıyla yapılan soru cümlelerinde kısa cevaplarda şahıs zamiri yerine there kullanılır.

Are there a vase on the table ? Masada bir vazo var mı ?

Yes, there is. Evet, var.

No, there isn’t. Hayır, yok.

Was there a radio in the bedroom ? Yatak odasında bir radyo var mıydı ?

Yes, there was. Evet, vardı.

No, there wasn’t. Hayır, yoktu.

Soru kelimeleri ve kısa cevaplar : Soru kelimeleriyle yapılan sorulara her zaman kısa cevaplar vermek mümkün değildir fakat soru kelimesi özne veya nesneyi ortaya çıkarmayı amaçlıyorsa kısa cevaplar oluşturabiliriz.

Who is the leader of this place ? Buranın lideri kim ?

It is me. O, benim.

Soru kelimeleri ile oluşturulan sorulara cevap verirken kısa cevaplar soruda kullanılan yardımcı fiil ile oluşturulur.

Who can read this book to me ? Bu kitabı bana kim okuyabilir ?

Mehmet can. Mehmet, okur.

– Soruda modals bulunuyorsa kısa cevabımızda modals ile oluşturulur.

Who took the book ? Kitabı kim aldı ?

Mehmet did. Mehmet, aldı.

– Soru cümlesinde yardımcı fiil veya modals yoksa soruda kullanılan tensin yardımcı fiili ile kısa cevap oluşturulur. Sorumuz simple past tense ile oluşturulmuş, cevabımızda simple past tensin yardımcı fiili olan did ile verildi.

Who wants to live forever ? Kim sonsuza kadar yaşamak ister ?

Ali does. Ali ister.

– Soru kelimeleriyle sorulan sorulara Kısa cevaplar verirken, şahıs zamiri kullanmak zorunda değiliz, 3. şahıslardan isimleriyle bahsedebiliriz.

How many people called you ? Seni kaç kişi aradı ?

Three of them did. Üç kişi aradı.

– Kısa cevaplar yalnızca who ile yapılan sorulara verilmez.

Düşünceye katılma / karşı çıkma ve kısa cevaplar :

She is a pretty woman. O, güzel bir kadındır.

Yes, she is. Evet, öyledir.

– Olumlu bir ifadeye katıldığımızı belirtmek için ifademiz yes ile başlar. Ardından şahıs zamiri gelir yardımcı fiilimiz ise tensin yardımcı fiili veya modalsa göre belirlenir.

He can bring the key. Anahtarı o getirebilir.

No, he can’t. Hayır, getiremez.

He brought the key. Anahtarı o getirdi.

No, he didn’t. Hayır, o değildi.(Getirmedi)

– Olumlu bir ifadeye karşı çıktığımızda cevabımız no ile başlar ve yardımcı fiil veya modals not olumsuzluk eki alır.

He can’t take a joke. Şaka kaldıramaz.

No, he can’t. Hayır(Aynen), kaldıramaz.

– Olumsuz bir ifadeye katıldığımızı belirtmek için cevabımız no ile başlar yardımcı fiil veya modals ana cümledeki gibi not olumsuzluk eki alır.

She didn’t want to go to the cinema. O, sinemaya gitmek istemedi.

Oh, Yes, She did. Evet(Hiçte bile), istedi.

– Olumsuz bir ifadeye katılmadığımızı belirtmek için cevabımız yes ile başlar yardımcı fiil veya modals ana cümledeki olumsuz ifadenin aksine not olumsuzluk eki almaz.

You can’t do that. Bunu yapamazsın.

No, I can’t. Hayır(Aynen), yapamam. (Onaylama)

You can’t do that. Bunu yapamazsın.

Yes, I can. Evet(Hiçte bile), yaparım. (Reddetme)

– Olumsuz ifadelere karşılık verirken kafanız biraz karışmış olabilir. Aşağıdaki açıklamayı kafanıza yerleştirirseniz her şey yerli yerine oturacaktır.

Olumsuz ifadeler, olumsuz ifadelerle onaylanır, olumlu ifadelerle reddedilir.

Reply questions : Türkçede karşılıklı konuşmalarda bazen onaylama, dinlediğini belli etme, şaşırma veya söze girme ihtiyacı hissettiğimizde öyle mi ifadesi kullanırız. İngilizcede bu ifade kısa soru şeklinde yapılır.

She is a teacher. O, bir öğretmen.

Is she ? Öyle mi ?

I will go on holiday. Tatile gideceğim.

Will you ? Öyle mi ?

– Kısa sorumuzu oluşturmak için öncelikle ana cümledeki yardımcı fiili alırız.

I am very tired. Çok yorgunum.

Are you ? Öyle mi ?

My cats are lazy. Kedilerim tembel.

Are they ? Öyle mi ?

– Yardımcı fiilimizi aldıktan sonra ana cümlede sözü geçen şahsa veya nesneye uygun olarak şahıs zamiri kullanırız.

Sema is so beautiful. Sema o kadar güzel ki.

Is Sema ? Sema mı ?

Is she ? Öyle mi ?

The house is old. Ev eski.

Is the house ? Ev mi ?

Is it ? Öyle mi ?

– Her zaman şahıs zamiri kullanmak zorunda değiliz ana cümlede geçen kişi veya nesnenin ismini kısa sorumuzda kullanabiliriz.

Gonca must take the exam. Gonca sınava girmeli.

Must she ? Öyle mi ?

He can drive a car. Araba kullanabilir.

Can he ? Öyle mi ?

– Ana cümlede modals kullanıldıysa kısa sorumuzda modalsı kullanırız.

He saw me. O, beni gördü.

Did he ? Öyle mi ?

– Cümlede yardımcı fiil veya modals yoksa ana cümlenin tensine göre yardımcı fiil kullanırız.

He has got a beard. Onun sakalı var.

Has he ? Var mı ?

– Ana cümlemiz olumluysa kısa sorumuzda olumlu olur.

She didn’t know what to do ? Ne yapacağını bilmiyordu ?

Didn’t she ? Bilmiyor muydu ?

I don’t think. Sanmıyorum.

Don’t you ? Öyle mi ?

You can’t tell him. Ona söyleyemezsin ?

Can’t I ? Öyle mi ? / Yapamam mı ? / Söyleyemem mi ?

– Ana cümlemiz olumsuzsa kısa sorumuzda olumsuz olur.

%d blogcu bunu beğendi: