Should

Should

Should, İngilizcede tavsiye verirken, tavsiye isterken, gereklilik bildirirken ve tahminde bulunurken kullanılan kiptir.

Olumlu hali : Should cümle içinde özneden hemen sonra gelir, ardından fiil getirilir. Şunu unutmamalıyız ki ; Should bir modals(kip) olup, kendisinden sonra fiil almak zorundadır.

S(özne) + Should + V(Fiil)

I should persuade you at last. Sonunda seni ikna etmeliyim.

Olumsuz hali : Should olumsuz haldeyken yanına not olumsuzluk ekini alır. Shouldn’t olarak kısaltılabilir.

S(özne) + Should not / Shouldn’t + V(Fiil)

He shouldn’t know what to reply. Ne cevap vereceğini bilmemeli.

Soru hali : Should soru halindeyken cümlenin başına alınır.

Should + S(özne) + V(Fiil)

Should we recovery him ? Onu kurtarmalı mıyız ?

Soru zarflarıyla kullanımında soru zarfı en başa alınır should soru zarfından sonra gelir.

What should I do with it ? Onunla ne yapmalıyım ?

Should Kullanımı :

1- Tavsiye verirken veya görüş bildirirken should kullanılır.

You should get some rest today. Bugün biraz dinlenmelisin.

I insisted that she shouldn’t come here. Buraya gelmemesi konusunda ısrar ettim.

We should take him into a fool’s paradise. Onu aptalların cennetine götürmeliyiz.

2- Tavsiye alırken should kullanılır.

Do you think I should take my purse ? Sence, çantamı almalı mıyım ?

Should I add Selma on the guest list ? Konuk listesine Selma’yı eklemeli miyim ?

Should I send some money to him ? Ona biraz para yollamalı mıyım ?

3- Gereklilik bildirirken should kullanılır.

We should live a thousand years, we should never forget it. Bin yıl yaşamalıyız, asla unutmamalıyız.

It is essential that everybody should bring about a laptop. Herkesin dizüstü bilgisayar getirmesi gereklidir.

No one should not step on the grass. Hiç kimse çimlere basmamalı.

4- Tahminde bulunurken should kullanılır.

There should be a book in there somewhere. Orada bir yerde, bir kitap olmalı.

He should be at hospital now. Şu anda hastanede olmalı.

5- Should, I think, I don’t think, Do you think kalıplarıyla sık kullanılır.

I think he should sit by me. Bence o, benim yanımda oturmalı.

I don’t think you should sport so hard. Bu kadar çok spor yapman gerektiğini düşünmüyorum.

Do you think I should take my purse ? Sence, çantamı almalı mıyım ?

6- Should ile kullanılan zamanlar :

a) Geniş zaman :

Nobody should even approach the scene of the crime. Kimse suç mahaline yaklaşmamalı.

b) Şimdiki zaman :

İçinde should geçen bir cümle şimdiki zaman zarflarıyla kullanıldığında, şimdiki zamanı ifade eder.

He should call me now. Beni, şimdi aramalı.

Ayrıca Should be + Ving ile şimdiki zamanı ifade edebiliriz.

I should be interfering with the independence of my men. Adamlarımın bağımsız olmalarına engel olmalıyım.

c) Gelecek zaman : İçinde should geçen bir cümle gelecek zaman zarflarıyla kullanıldığında, gelecek zamanı ifade eder.

You should follow me on twitter tomorrow. Yarın, twitter’da beni takip etmelisin.

d) Geçmişten bahsederken should kullanımı ;

Should have + V3 – Geçmişte gerçekleşmemiş gerekliliklerden bahsederken kullanılır.

You should have gone this morning and never said a word about it till now. Bu sabah gitmeliydin ve şu ana kadar bu konuda tek kelime etmemeliydin.

Shouldn’t have + V3 – Geçmişte gerçekleşmemesi gereken fakat gerçekleşen eylemlerden bahsederken kullanılır.

I should not have dared to tell you everything. Sana herşeyi anlatmaya cüret etmemeliydim.

%d blogcu bunu beğendi: