Summary of English Tenses

Tense Affirmative/Olumlu Negative/Olumsuz Question/Soru
Simple Present Tense (Geniş Zaman) She studies English everyday.

O her gün İngilizce çalışır.

She doesn’t study English everyday.

O her gün İngilizce çalışmaz.

Does she study English everyday?

O her gün İngilizce çalışır mı?

Present continuous tense

(Şimdiki Zaman)

She is studying English now.

O şu anda İngilizce çalışıyor.

She isn’t studying English now.

O şu anda İngilizce çalışmıyor.

Is she studying English now ?

O şu an da İngilizce çalışıyor mu ?

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) She studied English yesterday.

O dün İngilizce çalıştı.

She didn’t study English yesterday.

O dün İngilizce çalışmadı.

Did she study English yesterday ?

O dün İngilizce çalıştı mı ?

Past continuous tense (şimdiki zamanın hikayesi) She was studying English when I came.

Ben geldiğimde, o İngilizce çalışıyordu.

She wasn’t studying English when I came.

Ben geldiğimde, o İngilizce çalışmıyordu.

Was she studying English when I came ?

Ben geldiğimde, o İngilizce mi çalışıyordu ?

Future Tense (Will-Shall) (Gelecek Zaman) She will study English tomorrow.

O yarın İngilizce çalışacak.

She won’t study English tomorrow.

O yarın İngilizce çalışmayacak.

Will she study English tomorrow ?

O yarın İngilizce çalışacak mı ?

Future tense (be going to) (Gelecek Zaman) She is going to study English tomorrow.

O yarın İngilizce çalışacak.

She isn’t going to study English tomorrow.

O yarın İngilizce çalışmayacak.

Is she going to study English tomorrow ?

O yarın İngilizce çalışacak mı ?

Present Perfect Tense (etkisi hala süren geçmiş zaman) She has studied English.

O İngilizce çalıştı.

She hasn’t studied English.

O İngilizce çalışmadı.

Has she studied English ?

O İngilizce çalıştı mı ?

Present Perfect Continuous Tense She has been studying English for two months.

O iki aydır İngilizce çalışıyor.

She hasn’t been studying English for two months.

O iki aydır İngilizce çalışmıyor.

Has she been studying English for two months?

O iki aydır İngilizce çalışıyor mu ?

Past Perfect Tense (Miş’li geçmiş zaman) She had studied English when you came.

Sen geldiğinde İngilizce çalışmıştı.

She hadn’t studied English before you came.

Sen geldiğinde İngilizce çalışmamıştı.

Had she studied English when you came ?

Sen geldiğinde İngilizce çalışmış mıydı ?

Past Perfect Continuous Tense (Miş’li geçmiş zamanda süreklilik) She had been studying English for an hour when you came.

Sen geldiğinde o bir saattir İngilizce çalışmaktaydı.

She hadn’t been studying English for an hour when you came.

Sen geldiğinde o bir saattir İngilizce çalışmamaktaydı.

Had she been studying English for an hour when you came ?

Sen geldiğinde o bir saattir İngilizce çalışmakta mıydı ?

Future Continuous Tense ( Sürekli Gelecek Zaman) She will be studying English next week.

Gelecek hafta İngilizce çalışıyor olacak.

She won’t be studying English next week.

Gelecek hafta İngilizce çalışmıyor olacak.

Will she be studying English next week ?

Gelecek hafta İngilizce çalışıyor olacak mı ?

Future Perfect Tense She will have studied English before midnight.

Gece yarısından önce İngilizce çalışmış olacak.

She won’t have studied English before midnight.

Gece yarısından önce İngilizce çalışmamış olacak.

Will she have studied English before midnight ?

Gece yarısından önce İngilizce çalışmış olacak mı ?

Future Perfect Continuous Tense By the time you get there, she will have been studying English over two hours.

Sen oraya vardığında, o iki saatten fazladır İngilizce çalışıyor olacak.

By the time you get there, she won’t have been studying English over two hours.

Sen oraya vardığında, o iki saatten fazladır İngilizce çalışmıyor olacak.

By the time you get there, will she have been studying English over two hours ?

Sen oraya vardığında, o iki saatten fazladır İngilizce çalışıyor olacak mı ?

1 – Simple Present Tense (Geniş Zaman):

Simple present tense Türkçe’de geniş zamanın karşılığıdır. Her zaman yapılan eylemleri, alışkanlıklarımızı, mesleklerimizi, değişmeyen durumları, kesinliği kanıtlanmış doğruları anlatırken kullanırız. Geçmişte başlayıp şuan devam eden muhtemelen gelecekte de devam edecek durumları anlatırken kullanırız.

a) Geniş zaman olumlu cümle : İngilizce geniş zaman bir cümle kurmak için özne 3. tekil şahıs ( he, she, it ) olmamak şartıyla öznenin yanında fiil yalın halde kullanılır. Eğer öznemiz 3. tekil şahıs ise ; yani tek bir şahıs veya şeyi gösteriyorsa, (he, she, it veya Ahmet, Hatice, house, car vs.) fiilimize S takısı eklenir.

She goes out once in a month. Ayda bir kere dışarı çıkar.

b) Geniş zaman olumsuz cümle : Geniş zaman bir cümleyi olumsuz yapmak için do fiili yardımcı olarak kullanılır. Do yardımcı fiili not olumsuzluk kelimesiyle birleştirilerek don’t olarak fiilden önce kullanılır. Eğer özne 3. tekil sahıs ise tabloda görüldüğü gibi fiildeki S kalkar do ve not arasına eklenir. doesn’t olarak kullanılır. Do does olur ve not ile birleştirilir.

She doesn’t go out once in a month. Ayda bir kere dışarı çıkmaz.

c) Geniş zaman soru cümlesi : Geniş zaman cümleleri soru haline getirmek için olumsuz halde olduğu gibi do fiilinden yardım alınır. Do yardımcı fiili cümlenin başına getirilir yine aynı şekilde 3. tekil şahıslarda do yardımcı fiili does halini alır ve fiilimiz bütün şahıslarda yalın halde olur.

Does she go out once in a month ? Ayda bir kere dışarı çıkar mı ?

Not : 3. tekil şahıs geniş zaman bir cümlede muhakkak S takısı kullanılır. Eğer yardımcı fiil kullanmadıysak S takısı fiile, yardımcı fiil kullanıldıysak yardımcı fiile eklenir.

2- Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) :

Present continuous tense Türkçede şimdiki zamanın karşılığıdır. İçinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz eylemleri, değişmekte olan durum ve eylemleri, geçmişte belirli bir süre devam edip halen devam etmekte olan eylemleri, yakın gelecekte olan planlanmış eylemlerimizi bu tense ile anlatırız.

a) Şimdiki zaman olumlu cümle yapısı : İngilizce şimdiki zaman bir cümle kurmak için özneden sonra am, is, are yardımcı fiili getirilir ve fiile ing eki eklenir. I zamiri dışında öznenin tekil olması durumunda is çoğul olması durumunda ise are kullanılır.

The people are smiling each other anymore. İnsanlar artık birbirlerine gülümsüyorlar.

b) Şimdiki zaman olumsuz cümle yapısı : Şimdiki zaman cümlesini olumsuz yapmak için yardımcı fiile not olumsuzluk eki eklenir. Is ve are yardımcı fiilleri ile not kısaltılarak isn’t ve aren’t olarak da kullanılabilir.

The people are not smiling each other anymore. İnsanlar artık birbirlerine gülüsemiyorlar.

c) Şimdiki zaman soru cümlesi : Şimdiki zaman bir cümleyi soru cümlesi yapabilmek için am, is, are yardımcı fiili öznenin önüne getirilir.

Are the people smiling each other anymore ? İnsanlar artık birbirlerine gülüsüyorlar mı ?

3- Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) :

Simple past tense Türkçeye di’li geçmiş zaman olarak çevirilir İngilizcede geçmişte yaşanmış, bitmiş olayları ve durumları anlatırken bu tense kullanılır.

a) Geçmiş zaman olumlu cümle yapısı : Simple past tense bir cümlenin olumlu halinde fiillerin 2. hali (verb2) kullanılmaktadır. İngilizce bir fiili V2 hale getirmek için düzenli fiillere d, ed, ied getirilerek yapılır. Düzensiz fiillerde ise belirli bir kural yoktur.

The shipping company carried the aquarium. Kargo şirketi akvaryumu taşıdı.

b) Geçmiş zaman olumsuz cümle yapısı : Olumsuz cümlelerde özneden sonra do fiilinin geçmiş zaman hali ( v2 ) olan did yardımcı fiili + not kullanılır. Did not, didn’t olarak da ifade edilir. Cümlemiz didn’t ile geçmiş zamanı gösterdiği için fiilimiz yalın halde kullanılır.

The shipping company didn’t carry the aquarium. Kargo şirketi akvaryumu taşımadı.

c) Geçmiş zaman soru cümle yapısı : Olumlu soru cümlelerinde cümlenin başına did yardımcı fiili getirilir, olumsuz soru cümlelerinde cümlenin başına didn’t getirilir. Geçmiş zaman soru cümlelerinde fiil her zaman yalın haldedir.

Did the shipping company carry the aquarium ? Kargo şirketi akvaryumu taşıdı mı ?

4- Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikayesi) :

Türkçede geçmişte yaşanmış şimdiki zamanın hikayesi olarak olarak karşılık bulur. Geçmişte belirli bir süre devam etmiş eylemleri anlatmak için kullanılır.

a) Past Continuos Tense olumlu cümle : Past Continuos Tense olumlu bir cümle elde etmek için cümlenin hem geçmiş hem de şimdiki zaman öğelerini içermesi gerekmektedir. Olayın geçmişte yaşandığını ifade etmek için to be yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali olan was, were kullanılır. Burada was, were daha önce gördüğümüz kurallar çerçevesinde tekil öznelerle was çoğul öznelerle were kullanılır. Geçmişte yaşanmış bu olayı hikayeleştirmek için ise fiilimizi Ving halinde kullanırız, yani fiilimize ing eki getirilerek past continuous tense yapısı tamamlanmış olur.

The children were playing football. Çocuklar futbol oynuyorlardı.

b) Past continuous tense olumsuz cümle : Past continuous tense olumsuz cümleleri was, were yardımcı fiillerine not eklenmek suretiyle yapılır. Was, were not ile kullanıldığında wasn’t, weren’t olarak kullanılırlar. Fiilimizdeki ing takısı kullanılmaya devam edilir.

The children weren’t playing football. Çocuklar futbol oynamıyorlardı.

c) Past continuos tense soru cümlesi : Past continuos tense soru cümleleri was, were yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilerek yapılır. Fiilimizdeki ing takısı kullanılmaya devam edilir.

Were the children playing football ? Çocuklar futbol oynuyorlar mıydı ?

5- Future Tense (Will-Shall) (Gelecek Zaman) :

Türkçede gelecek zaman ifadesiyle karşılık bulan future tense will, shall ve going to ifadelerini içerir. Will ve shall gelecek zaman kipinin özneye göre çekimlenmiş halleridir ve aynı görevi görmektedir. Going to ise özneye göre başına am, is, are ifadelerinden birini alır.

Future tensede bütün öznelerle will yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haldedir. I ve we özneleriyle shall yardımcı fiili kullanılabilmekte fakat günümüzde resmi yazışmalar dışında shall yerine will kullanılmaktadır.

will=’ll

shall=’ll

will not=won’t

shall not=shan’t

a) Future tense olumlu cümle : Gelecek zaman olumlu bir cümle kurmamız için özne ile fiil arasına will getirmemiz yeterlidir. Fillimiz yalın halde kalır.

I will come with you. Seninle geleceğim.

b) Future tense olumsuz cümle : Gelecek zaman olumsuz bir cümle kurmamız için will’in yanına not getiririz. Will not veya won’t.

I won’t come with you. Seninle gelmeyeceğim.

c) Future tense soru cümlesi : Gelecek zaman soru cümlesi kurmamız için will yardımcı fiilimizi özne’nin başına getiririz.

Will I come with you ? Seninle gelecek miyim ?

6- Future tense (be going to) (Gelecek Zaman) :

İngilizcede going to yapısını daha önceden konusu, zamanı planlanmış eylemlerimiz ve kanıta dayalı tahminlerimiz için kullanılır. Kısaca gelecekte gerçekleşeceğine güçlü bir şekilde inandığımız bütün eylemler için kullanabiliriz.

a) Future tense olumlu cümle : Going to yardımcı fiili, to be fiilinin özneye göre (am,is,are) çekimlenmiş halini başına alarak özneden sonra cümlemizin içinde yer bulur. Kendisinden sonra cümlenin fiili gelir. Gelecek zaman going to yardımcı fiilinin to go fiiliyle bir ilgisi yoktur.

She is going to take a shower. Duş alacak.

b) Future tense olumsuz cümle : to be (am,is,are) ile going to arasına not olumsuzluk eki getirilerek olumsuz cümle elde edilir.

She isn’t going to take a shower. Duş almayacak.

c) Future tense soru cümlesi : To be (am,is,are) cümlenin başına getirilerek soru cümlesi elde edilir.

Is she going to take a shower ? Duş alacak mı ?

7- Present Perfect Tense (etkisi hala süren geçmiş zaman) :

İngilizcede bulunan present perfect tense(etkisi hala süren geçmiş zaman) Türkçe ve dünya dillerinin genelinde karşılığı bulunmayan bir tensedir. Present perfect tense, geçmişte yapılmış olan eylemin yeri ve zamanına değil eylemin yapılıp yapılmadığına odaklanır. Olumlu cümlelerde, eylemin kendisinin veya etkisinin halen devam etmesi, olumsuz cümlelerde ise eylemin kendisinin halen gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. Şunu bilmeliyiz ki, İngilizcede bu tense simple past (geçmiş zaman) tenseden daha sık kullanılmaktadır.

a) Present perfect tense olumlu cümle : Özneden sonra yardımcı fiilimiz have/has getirilir, ardından fiilimiz V3 haliyle kullanılır. Düzenli fiillerin V3 halleri fiillere ed eklemek suretiyle yapılır. Düzensiz fiilleri ise ezberlememiz gerekmektedir. I, we, you, they ve çoğul öznelerle have, he, she, it ve tekil öznelerle has yardımcı fiili kullanılır.

Özne + have/has + V3

I have done my home work. Ödevimi yaptım. (Ödevim yapılmış durumda.)

b) Present perfect tense olumsuz cümle : Olumlu cümlede olduğu gibi Özneden sonra yardımcı fiil have/has getirilir, cümleyi olumsuz yapmak için ise have/has yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk eki getirilir. Ardından fiilimiz V3 haliyle kullanılır.

Özne + have not-haven’t/has not-hasn’t + V3

I haven’t done my homework. Ödevimi yapmadım. (Ödevim hala yapılmamış durumda.)

c) Present perfect tense soru cümlesi : Soru cümlelerinde have/has yardımcı fiilimiz cümlenin başına getirilir ardından özne gelir ve fiilimizin V3 haliyle cümlemiz devam eder.

Have/Has + özne + V3

Have you done my homework ? Ödevimi yaptın mı ? (Bitirdiysen, ödevimi alabilir miyim ?)

8- Present Perfect Continuous Tense :

Present perfect continuous tense, Türkçede karşılığı bulunmayan bir başka tensimizdir. Kullanım açısından present perfect tense ile yakın ve ilişkili olan bu tensimiz diğer continuous tenselerde olduğu gibi non progressive verbsler yani ing eki almayan verbslerle kullanılmaz. Öncelikle olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğuna bir bakalım.

a) Present perfect continuous tense olumlu cümle : Özneden sonra yardımcı fiiller have/has been getirilir. (I, you, we, they ile have been, he, she, it ile has been) ardından fiilimize ing eki getirilir. Öznemiz her zaman şahıs zamiri olmak zorunda değildir. Bu şahıs zamirleri dışında geriye kalan öznelerle, öznemiz tekil ise has been, çoğul ise have been kullanılır.

Susan has been learning English for two months. Susan iki aydır ingilizce öğreniyor.

b) Present perfect continuous tense olumsuz cümle : Özneden sonra gelen yardımcı fiilimiz have/has been not olumsuzluk eki alır. Not eki have ve has ile been arasına gelir. Have not been, has not been. Have not been, haven’t been, has not been, hasn’t been olarak kısaltılabilirler. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz veya soru cümlelerinin tamamında ing eki alır.

Not : Olumsuz cümlelerde present perfect continuous tense yerine present perfect tense tercih edilir. Fakat hoşnutsuzluk, uygunsuzluk, yakınma veya kuşku içeren duygu durumlarında, olumsuz cümlelerde present perfect continuous tense kullanılır.

Susan hasn’t been learning English for two months. Susan iki aydır ingilizce öğrenmiyor.

c) Present perfect continuous tense soru cümlesi : Yardımcı fiil have/has cümlenin başına getirilir. Have/has yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır, been yardımcı fiilinden sonra fiilimiz ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfları kullanılacaksa ; soru kelimemiz cümlenin en başında konulur.

Has Susan been learning English for two months ? Susan iki aydır ingilizce öğreniyor mu ?

9- Past Perfect Tense (Miş’li geçmiş zaman) :

İngilizcede past perfect tense, Türkçede geçmiş zamanın hikayesi bir başka adıyla miş’li geçmiş zamanın karşılığıdır. İngilizcede geçmişte gerçekleşmiş iki olay veya durumdan daha önce olanını ifade ederken past perfect tense kullanılır. Past perfect tense en sade ifadeyle ‘’geçmiş zamanın geçmişi’’ olarak tanımlanabilir.

a) Past Perfect Tense Olumlu Cümle : Past perfect tense olumlu bir cümle kurmak için bütün öznelerden sonra had yardımcı fiili getirilir, ardından fiilimiz düzensiz fiil ise V3 hali kullanılır, düzenli fiillerde ise fiilimiz …ed takısı alır.

I had studied when I took an exam. Sınava girdiğimde ders çalışmıştım.

b) Past Perfect Tense Olumsuz Cümle : Past perfect tense olumsuz bir cümle kurmak için had yardımcı fiilinin yanına not olumsuzluk eki getirilir. Had not, kısaltılmış hali hadn’t. Bunun ardından fiilimiz düzensiz fiil ise V3 hali kullanılır, düzenli fiillerde ise fiilimiz …ed takısı alır.

I hadn’t studied when I took an exam. Sınava girdiğimde ders çalışmamıştım.

Olumsuz cümlelerde not yerine never kullandığımızda yapı olarak olumlu fakat anlam olarak olumsuz cümle elde etmiş oluruz.

I had never studied when I took an exam. Sınava girdiğimde hiç ders çalışmamıştım.

c) Past Perfect Tense Soru Cümlesi : Past perfect tense soru cümlesi kurmak için had yardımcı fiili cümlenin başına getirilir, ardından öznemiz gelir, daha sonra fiilimiz düzensiz fiil ise V3 hali kullanılır, düzenli fiillerde ise fiilimiz …ed takısı alır.

Had I studied when I took an exam ? Sınava girdiğimde ders çalışmış mıydım ?

10- Past Perfect Continuous Tense (Miş’li geçmiş zamanda süreklilik) :

Past perfect continuous tense Türkçede miş’li geçmiş zamanda süreklilik olarak ifade edilebilir. Geçmişte başlayıp bir müddet devam eden eylemin bir başka eylemden önce gerçekleştiğini belirtmek için past perfect continuous tense kullanılır. Dikkat etmemiz gereken husus eylemin bir müddet devam etmiş olmasıdır. Örneğin ; bir yıl, saatlerce, dakikalarca, haftalarca vs.

a) Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle : Özneden sonra yardımcı fiiller had been getirilir. Ardından fiilimize ing eki getirilir.

She had been riding a horse for an hour when they started to protest the riding club. Onlar binicilik kulübünü protesto etmeye başladığında, o bir saattir ata binmekteydi.

b) Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle : Özneden sonra gelen yardımcı fiilimiz had been not olumsuzluk eki alır. Not eki had ile been arasına gelir. Had not been, hadn’t been olarak kısaltılabilir. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz veya soru cümlelerinin tamamında ing eki alır.

She hadn’t been riding a horse for an hour when they started to protest the riding club. Onlar binicilik kulübünü protesto etmeye başladığında, o bir saattir ata binmemekteydi.

c) Past Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi : Yardımcı fiil had cümlenin başına getirilir. Had yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz been soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır, been yardımcı fiilinden sonra fiilimiz ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfları kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

Had she been riding a horse for an hour when they started to protest the riding club ? Onlar binicilik kulübünü protesto etmeye başladığında, o bir saattir ata binmekte miydi ?

11- Future Continuous Tense ( Sürekli Gelecek Zaman) :

İngilizcede future continuous tense Türkçede sürekli gelecek zaman olarak ifade edilir. Future continuous tense gelecekte bir süre boyunca yapılacak eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bahsi geçen eylem devamlı bir eylemde olabilir, belirli bir süre boyunca da devam edebilir, önemli olan eylemin bir müddet devam edecek olmasıdır.

a) Future Continuous Tense Olumlu Cümle : Özneden sonra yardımcı fiiller will be getirilir. Ardından fiilimize -ing eki getirilir.

You will be coming with us on sunday. Pazar günü bizimle geliyor olacaksın.

b) Future Continuous Tense Olumsuz Cümle : Özneden sonra gelen will yardımcı fiilimiz not olumsuzluk eki alır. Ardından be yardımcı fiilimiz gelir. Will not be, won’t be olarak kısaltılabilir. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde -ing eki alır.

You won’t be coming with us on sunday. Pazar günü bizimle gelmiyor olacaksın.

c) Future Continuous Tense Soru Cümlesi : Yardımcı fiil will cümlenin başına getirilir. Will yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz be soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır. Be yardımcı fiilinden sonra fiilimiz -ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfı kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

Will you be coming with us on sunday ? Pazar günü bizimle geliyor olacak mısın ? (Gelecek misin)

12- Future Perfect Tense :

İngilizcede, bir eylemin veya bir sürecin başka bir eylemden veya bir zamandan önce tamamlanacağını belirtmek için future perfect tense kullanılır.

a) Future perfect tense olumlu cümle : Özneden sonra yardımcı fiilimiz will have getirilir, ardından fiilimiz V3 haliyle kullanılır. Düzenli fiillerin V3 halleri fiillere ed eklemek suretiyle yapılır.

They will have finished the homework before the middle of the night. Gece yarısından önce ev ödevlerini bitirmiş olacaklar.

b) Future perfect tense olumsuz cümle : Olumlu cümlede olduğu gibi Özneden sonra yardımcı fiil will have getirilir, cümleyi olumsuz yapmak için ise will yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk eki getirilir. Ardından fiilimiz V3 haliyle kullanılır. Will not have, won’t have olarak kısaltılabilir.

They won’t have finished the homework before the middle of the night. Gece yarısından önce ev ödevlerini bitirmemiş olacaklar.

c) Future perfect tense soru cümlesi : Yardımcı fiil will cümlenin başına getirilir. Will yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz have soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır. Have yardımcı fiilinden sonra fiilimiz V3 haliyle kullanılır. Soru zarfı kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

Will they have finished the homework before the middle of the night ? Gece yarısından önce ev ödevlerini bitirmiş olacaklar mı ?

13- Future Perfect Continuous Tense :

İngilizcede Future perfect continuous tense, gelecekte belirli bir noktada halen devam edecek eylemleri belirtmek için kullanılır. Başka bir ifadeyle ; bahsi geçen gelecekte belirli noktadan önce bir süredir devam etmekte olan ve o noktada halen devam edecek olan eylemleri belirtmek için kullanılır. Bu tensi kullandığımızda eylemin gelecekte belirtilen zamandan sonra da devam edeceği anlaşılır.

..den beri öğreniyor olacağım olarak çevrilebileceği gibi, ..den beri öğrenmekte olacağım olarak da çevrilebilir. Future perfect continuous tense Türkçeye farklı şekillerde çevirilebilir.

a) Future Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle : Özneden sonra yardımcı fiiller will have been getirilir. Ardından fiilimize ing eki getirilir.

By the time I get there, he will have been studying over two hours. Oraya vardığım zaman, o iki saatten fazladır ders çalışıyor olacak.

b) Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle : Özneden sonra gelen yardımcı fiilimiz will have been not olumsuzluk eki alır. Not eki will ile have been arasına gelir. Will not have been, won’t have been olarak kısaltılabilir. Fiilimiz ise olumlu, olumsuz veya soru cümlelerinin tamamında ing eki alır.

By the time I get there, he won’t have been studying over two hours. Oraya vardığım zaman, o iki saatten fazladır ders çalışmıyor olacak.

c) Future Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi : Yardımcı fiil will cümlenin başına getirilir. will yardımcı fiilinden sonra özne gelir, diğer yardımcı fiilimiz have been soru cümlelerinde özneden sonra yerini alır, have been yardımcı fiilinden sonra fiilimiz ing ekiyle beraber kullanılır. Soru zarfları kullanılacaksa ; soru zarfı cümlenin en başına konulur.

By the time I get there, will he have been studying over two hours ? Oraya vardığım zaman, o iki saatten fazladır ders çalışmakta mı olacak ?

%d blogcu bunu beğendi: