WORD ORDER 2

  • Time or conjunction+subject+tense+Verb+Indirect object+Direct object+Place+Time/ conjunction
Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction
you will tell them the truth at the hospital in ten minutes
sen Future tense anlatacaksın onlara gerçeği hastanede 10 dakika içinde

 

İngilizcede cümleleri tenselere göre düzenlerken subject ile verb arasına yardımcı fiiller gelebilir. Verbler Türkçedeki fiiller gibi zamana göre değişikliğe uğrayabilir. (  Vs+Ving+V1+V2+V3 ) Veyahut her iki durumda gerçekleşebilir.

Örneğimizde subject ile verb arasında will yardımcı fiilini görüyoruz. Will bize eylemin zamanının future (gelecek zaman ) tense olduğunu gösterir. Türkçede ise mastarsız fiile ..ecek,..acak eki getirilerek eylemin zamanının gelecek zaman olduğu gösterilmiştir.

 

  • Subject+negative +Verb+Indirect object+Direct object
Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction
you do not tell them the truth
sen negative anlatmazsın onlara gerçeği

İngilizce bir cümleyi olumsuz yapmak istersek subject ile verb arasına not getirmek suretiyle yaparız. Tabi not subject ile verb arasında tek başına kullanılamaz mutlaka bir yardımcı fiille kullanılır. Örneğimizde kullandığımız do fiili, yardımcı fiil olarak kullanıldığında geniş zaman bir cümleyi not ile beraber olumsuz yapar.

 

  • Time or conjunction+Subject+tense+negative+Verb+verb+indirect object+Direct object
Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb+verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction
if you want to tell them the truth
eğer sen Anlatmak istersen onlara gerçeği
I shall prevent you
ben Future tense Engel olacağım sana
if you want to tell them the truth
eğer sen anlatmak istersen onlara gerçeği

Örneğimizde iki tane verb bulunmakta olup iki verb arasında to ön takısı bulunduğuna dikkat ediniz.

İf you want to tell them the truth. –     onlara gerçeği anlatmak istersen.

when you want to tell them the truth.- onlara gerçeği anlatmak istediğinde.

 

if koşul belirten cümlenin başında bulunur. Bir oluş veya eylemin başka bir oluş veya eyleme bağlı olduğu durumlarda kullanılır.

If you want to tell them the truth I shall prevent you.

Eğer onlara gerçeği anlatmak istersen. Sana engel olacağım.

Alttaki ve üstteki örneklerimize bakacak olursak if ile koşul ilişkisi kurulan cümlelerde hangi cümlenin önce söyleneceğinin bir önemi bulunmamaktadır.

I shall prevent you If you want to tell them the truth.

Sana engel olacağım. Eğer onlara gerçeği anlatmak istersen.

Conjunctions (bağlaçlar ) cümlenin başında veya sonunda bulunabilirler. birbirlerine koşul ilişkisi ile bağlanan iki cümle söylendiğinde kulağa uzun ve karmaşık gelebilir fakat ikisinin de dersimiz boyunca gördüğümüz aynı sözcük dizim kuralıyla oluştuğunu tablomuzda çok net görebiliriz.

 

 

  • Time or conjunction+Subject+modals+Verb+Indirect object+Direct object+Time/ conjunction
Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction
  you should tell them The truth tonight
  sen Modals anlatmalısın onlara gerçeği Bu gece

 

Should bir modals olup cümle içinde subject (özne ) den sonra gelir. Should bize sözü söyleyen kişinin tavsiye niteliğinde bir gereklilik bildirdiğini haber verir. Türkçeye genelde fiile ..meli,..malı eklenerek çevrilir.

  • Time or conjunction+Subject+Timeadverb +Verb+Direct object
Time or conjunction Subject Timeadverb /tense / modals/ negative Verb Indirect object Direct object Place Time/ conjunction
  you always tell the truth
  sen daima anlatırsın gerçeği
because You are honest
çünkü sen To be geniş zaman dürüstsün

 

İngilizcede bazı zaman zarfları subject ile verb arasında bulunabilirler.

Conjunction olarak kullandığımız because ikinci cümlenin başında bulunur ve iki cümle arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar. Because kullanımında ilk cümle sonucu ikinci cümle ise sebebi verir.

%d blogcu bunu beğendi: