Affixes

Prefix and Suffix İngilizcede bir kelimenin önüne veya sonuna eklenerek kelimenin anlamında değişikliğe yol açan eklere affix denir. Kelimenin önüne eklenen ekler prefix(önek), sonuna

Devamını Oku

Go Get Have Take Do Make

Collocation İngilizcede yaygın olarak bir arada kullanılan iki veya daha fazla sözcükten oluşmuş ifadelere collocation denir. Bu ifadelerin fiilleri aynı anlama gelen bir başka

Devamını Oku

If Clause Mixed Types

Mixed Types Şimdiye kadar gördüğümüz conditional sentence cümlelerde, if’li koşul cümleleri ile ana cümle arasında zaman (tense) uyumu vardı. Koşul cümleleri ile ana cümlede

Devamını Oku

If Clause Type 3

4- Type 3 : If clause type 3 cümlelerde geçmişte yaşanmış durumların tersinin gerçekleşmiş olması halinde neler olabileceğine dair alternatitler üretilir. Hayali konuşmalardır, koşulda

Devamını Oku

If Clause Type 2

3- Type 2 : If clause type 2 cümlelerde hayali arzular ifade edilmektedir. Yapılmak istenen şey için vakit olmasına rağmen içinde bulunulan şartlar nedeniyle

Devamını Oku

If Clause Type 0-Type 1

Conditional Sentences : If Clause İngilizcede if clause cümleleri ikili yapılardır ; bir koşul cümlesi ve gerçekleşip gerçekleşmemesi bu koşula bağlı bir ana cümleden

Devamını Oku

Prepositions 3

Prepositions 3 Against : Karşı, karşısında, aleyhinde anlamlarında kullanılır. I have nothing to say against him. Ona karşı söyleyecek bir şeyim yok. Whole party

Devamını Oku

Another way to say question

Another way to say question İngilizcede soru cümleleri yalnızca şimdiye kadar öğrendiğimiz kurallarla oluşturulmazlar. Bütün dillerde olduğu gibi İngilizcede de söylemek istediklerimizi pek çok

Devamını Oku

Prefer Would Rather Would Prefer

Prefer Would Rather Would Prefer İngilizcede tercihlerimizden bahsederken kullandığımız prefer, would prefer ve would rather ayrımında bilmemiz gereken en önemli nokta ; alışkanlık, hobi,

Devamını Oku

Too So Also As Well Either Neither

Too So Also As Well Either Neither İngilizcede too, so, also, as well, either, neither ifadeleri, cümlede bahsedilen bir durumun bir başka kişi veya

Devamını Oku